محمدرضاعظیمی زاده شهرداریزد شد


پس از استعفاء آقای مدیح از سمت شهردار یزد ، در بیستمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد مهندس محمدرضا عظیمی زاده به عنوان شهردار یزد با اکثریت آرا انتخاب شد.در ابتدا از بین 5 نفر منتخب ،آقایان محمدرضا عظیمی زاده ، مهندس سالاری و محمدرضا پیرنیابرای دور بعد انتخاب شدند که در نهایت محمدرضا عظیمی زاده با 10 رای شهردار یزد توسط ا عضای چهارمین دوره شورا انتخاب گردید. همه اعضای شورای اسلامی شهر یزد از خدمات ارزشمند محمدرضا پیرنیا قدردانی نموده و این سمت را به مهندس عظیمی زاده تبریک گفتند و برای ایشان آرزوی موفقیت نمودند. شایان ذکر است تا ابلاغ حکم مهندس عظیمی زاده ، جناب آقای محمدرضا پیرنیادرسمت سرپرست شهرداری ابقاء شدند.