محسن ابوترابی عضو شورای اسلامی شهر یزد در جمع اهالی منطقه بلوار آزادگان

محسن ابوترابی عضو شورای اسلامی شهر یزد در جمع اهالی منطقه بلوار آزادگان

محسن ابوترابی عضو شورای اسلامی شهر یزد به اتفاق مدیر منطقه چهار شهرداری با اهالی منطقه بلوار آزادگان دیدار و گفتگو کردند.
گفتنی است فضای سبز، مسائل بهداشتی، آسفالت معابر از جمله مسائل مطرح شده در این نشست بود