محاسبات عوارض تخلفات ساختمانی به روززمان مراجعه تعیین شد

محاسبات عوارض تخلفات ساختمانی به روززمان مراجعه تعیین شد
ناصرپارسائیان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به ضرورت انجام وظایف قانونی محموله به شهرداری با نظارت شورای شهر در قالب خدمات عمومی و فعالیتهای عمرانی در سطح شهر گفت : با عنایت به وسعت شهر و تراکم جمعیتی پائین باعث کاهش درآمد بصورت سرانه جمعیتی گردیده که می تواند با تقویت و تعامل بین بخشی شهرداری به عنوان نهاد عمومی غیردولتی با دستگاههای اجرایی خدماتی شهر به خصوص در بحث عوارض حق الارضی که دستگاههای حفار نظیر ادارات آب ، برق ، گاز، مخابرات و ... که موظف به ارائه یکسری خدمات عمومی در حیطه وظیفه خود می باشد ناگزیراز طریق عبور تاسیسات خود از سطح معابرشهرمی باشند که شهرداری جهت آزادسازی و احداث مسیرالزام به کمک اراضی داشته که هزینه های سنگینی را در بر دارد که قاعدتاً می بایستی دستگاه در قبال بهره برداری از معابرفوق در قبال عوارض حق الارض شهرداری را در توسعه و تکمیل و مرمت معابر یاری دهند.
اختصاص بیشتر اعتبارات استانی به مرکز استان (شهریزد)
وي اظهارداشت : موضوع مهم و قابل بحث در کمیسیون برنامه وبودجه تحت عنوان بررسی و پیش بینی درآمدهای پایداراختصاص اعتبارات استانی به مرکز استان می باشد که با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیم استان برخلاف دیگر مراکز استانهای دارای پتانسیل های طبیعی آمارشهرنشینی بدلیل مهاجرت از شهرها و روستاهای اطراف شهریزد نسبتی معادل 70 درصد جمعیت استان را به خود اختصاص می دهد که می طلبد درآمدها و اعتبارات اختصاصی به استان به نسبت جمعیت پذیری تقسیم و اختصاص می یابد.
 وي افزود : انتظار می رود سیاستگذاری مسئولین و استاندارمحترم جهت تقویت شهرداری مرکزاستان توجه خاصی داشته تا متناسب با توسعه و افزایش جمعیت و ترافیک شهری پاسخگوی حداقل حقوق شهروندان محترم باشیم از طرفی با عنایت به وجود بافت یکپارچه تاریخی که یکی از پتانسیل های فرهنگی تاریخی شهر می باشد و با مرمت و ترمیم آثار باعث جذب میهمانان و گردشگران و به طبعه آن رونق و توسعه اقتصادی را به همراه خواهد داشت توجه خاصی مدیران و مسئولین استانی را می طلبد.
وی در پایان خاطرنشان کرد : شهرداری در نظر دارد در راستای مدیریت بر ساخت وساز در شهر و جلوگیری از تخلفات ساختمانی و تامین اعتبارلازم از بودجه مصوب عوارض ساختمانی را طبق تعرفه مصوب زمان مراجعه متقاضیان محاسبه و اخذ نماید که با توجه به تورم حاکم بر اقتصاد فعلی و نحوه عملکرد مالی شهرداری به صورت نقدی که منابع درآمدی درقالب عوارض ، بهاء خدمات و جرائم اخذ و هزینه می شود .
وي خواستار همکاری مردم در پرداخت بدهی خود گرديد و صرفاً جهت اطلاع شهروندان محترم ادامه داد: به استناد مصوبه شورای شهر چنانچه مالکینی در سنوات گذشته اقدام به ساخت و ساز تخلفی و یا برخلاف پروانه نموده اند و منجر به صدور آرای کمیسیون ماده صد گردیده اند و تاکنون جهت تعیین تکلیف و پرداخت عواض خود به شهرداری مراجعه نکرده اند مهلتی تا پایان سال جاری در نظرگرفته شده و درصورت عدم مراجعه عوارض ساختمانی متقاضی طبق تعرفه مصوب سال مراجعه محاسبه و اخذ خواهد گردید. بنابراین تقاضا دارم ضمن جلوگیری و پرداخت مبلغ اضافی ، شهرداری را با پرداخت به موقع بدهی در توسعه و آبادانی شهریاری دهید.