لزوم تقویت زیرساخت های موثر در ارتقا سلامت اجتماعی

لزوم تقویت زیرساخت های موثر در ارتقا سلامت اجتماعی

در نشست علنی اعضای دور پنجم شورای اسلامی شهر یزد ضمن ارائه گزارش طرح توسعه بهینه سلامت( تبسم) از سوی نماینده دانشکده علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بر لزوم تقویت زیرساخت های موثر در ارتقا سلامت اجتماعی تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، در دهمین جلسه پنجمین دوره شورای اسلامی شهر که با حضور اعضای شورا، سرپرست شهرداری، نمایندگان دانشکده علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، معاونت امور زیربنایی و عمرانی، مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری برگزار شد، موضوعاتی چون طرح توسعه بهینه سلامت( تبسم) و تعیین نمایندگان شورا در سازمان و واحدهای داخلی شهرداریها مطرح و سرپرست شهرداری یزد گزارشی از اقدامات شهرداری طی هفته اخیر ارائه نمود.

سیدحسین آزادی: سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

مرتضی شایق: کمیسیون تحویل قطعی موقت پروژه ها

مهدی کاشفی زاده: هیأت انضباطی سازمان حمل و نقل بارو مسافر

غلامعلی سفید : شورای ترافیک استان

همچنین هیات رئیسه کمیسیونهای داخلی شورای اسلامی شهر یزد به شرح ذیل تعیین گردید.

کمیسیون بودجه درآمدپایدار و سرمایه گذاری:

 رئیس: سپنتانیکنام

نائب رئیس: سیدحسین آزادی

منشی: ونوس عامری

کمیسیون خدمات شهری:

رئیس: مهدی کاشفی زاده

نائب رئیس: الهه جورابی

منشی: حمیدرضا قمی

کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران :

رئیس: محسن عباسی

نائب رئیس: سیدحسین آزادی

منشی: الهه جورابی

کمیسیون میراث فرهنگی، گردشگری و روابط بین الملل:

 رئیس: سیدحسین آزادی

نائب رئیس: محسن عباسی

منشی: محسن ابوترابی