لزوم استفاده از دانش‌آموزان برای توسعه آموزش شهروندی

لزوم استفاده از دانش‌آموزان برای توسعه آموزش شهروندی

به مناسبت روز شوراها؛ شصت و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، شورای دانش آموزی و مسئولین استان برگزار و روز شوراها را به شورایی ها تبریک گفتند.
در این جلسه رییس شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت دانش‌آموزان، گفت: شورای اسلامی شهر یزد معتقد است می‌تواند با مشارکت مستمر دانش‌آموزان بسیاری از ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و هنری را بین اقشار مختلف شهر نهادینه کند.
«غلامعلی سفید» در جلسه علنی شورای اسلامیشهر یزد که با حضور نمایندگان شوراهای دانش‌آموزی برگزار شد است، اظهار کرد: ما معتقدیم دانش‌آموزان مهمترین مخاطبین سیاست‌ها و برنامه‌های شورای اسلامی شهرها هستند.
وی با بیان این‌که شرایط کنونی کشور نتیجه تربیت دانش‌آموزان، مدیریت و اعمال نظر مدیران شهری گذشته است، افزود: 20 سال آینده کشور انعکاس دهنده تربیت و آموزش دانش‌آموزان فعلی است.
رییس شورای اسلامی یزد در ادامه دانش‌آموزان را حامی اصلی توسعه فضای سبز شهر دانست و بیان کرد: دانش‌آموزان نقش مهمی در حمایت از محیط زیست ایفا می‌کنند.
سفید گفت: شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد معتقد است که می‌تواند با مشارکت مستمر دانش آموزان بسیاری از ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و هنری را بین اقشار مختلف شهر نهادینه کند.
وی در پایان تأکید کرد: توسعه فرهنگ راهنمایی و رانندگی، ارتقای فرهنگ قانونمندی و افزایش جذب مشارکت عمومی در برنامه‌های شهرداری از دیگر ویژگی‌های جذب مشارکت دانش آموزان در بحث آموزش شهروندی است.