كاهش مشكلات ترافيكي ميدان سيد مصطفي خميني

كاهش مشكلات ترافيكي ميدان سيد مصطفي خميني

با توجه به پيشنهاد و مصوبه شوراي ترافيك استان و شهرستان يزد و اجراي قسمتي از طرح مورد نظر شاهد كاهش مشكلات ترافيكي ميدان سيد مصطفي خميني در تعطيلات نوروز بوديم.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد - حميد رضا مطهريان رئيس شوراي اسلامي شهر يزد، ضمن بيان اين مطلب ادامه داد : تبديل اين ميدان به چهارراه بر اساس مصوبه شوراي ترافيك استان و شهرستان و نشست هاي متعدد كارشناسان مبني بر ضرورت ساماندهي و كاهش مشكلات ترافيكي ميدان در سال گذشته بود كه در نهايت بهترين گزينه را تاثير رضايت ميدان به چهارراه تشخيص دادند.لذا بر حسب ضرورت و باتوجه به افزايش حجم ترافيكي اين مسير در روزهاي پاياني هر سال اقدامات تخريب و آزادسازي آن به سرعت آغاز گرديد و با آسفالت محوطه و نصب چراغهاي راهنما در طرفين چهارراه مذكور شاهد كاهش مشكلات ترافيكي به ويژه در روزهاي برتر در ايام نوروز بوده ايم.

وي ضمن گلايه از تعدادي از رسانه هاي استان در نقل غير حقيقي موضوع افزود : با حذف ميدان نه تنها تاثير منفي در وضعيت اين مكان بوجود نيامده ، بلكه چهره اصيل و سنتي آن نمود بيشتري پيدا كرده بطوريكه قدمت و تاريخي بودن شهرمان را به نحو گوياتري در اذهان عموم بويژه بازديدكنندگان در شهر يزد به تصوير ميكشد.

رئيس شوراي اسلامي شهر يزد در پايان سخنان خود ضمن تبريك سال جديد از خويشتنداري شهروندان محترم در تحمل مشكلات ناخواسته و بالاجبار ترافيكي بوجود آمده در اين مكان تقدير كرد.