كاشت نهال زيتون توسط نونهالان يزدي

كاشت نهال زيتون توسط نونهالان يزدي

 

باغچه هاي بلوار كوثر به دست نونهالان يزدي با نهال زيتون سبز شد .

  به گزارش روابط عمومي سازمان پاركها و فضاي سبز به مناسبت هفته منابع طبيعي  تعداد 20 نفر از نونهالان يكي از  مهدهاي كودك يزد  به نمايندگي از كليه نونهالان يزدي تعدادي  نهال زيتون را در بلوار كوثر غرس كردند .

در اين مراسم نهالكاري  ، از سوي يكي از كارشناسان فضاي سبز  توضيحاتي در رابطه با  نهالكاري و چگونگي نگهداري از آن به  نونهالان ارائه گرديد .

هدف از اين برنامه آشنايي وآموزش نونهالان با چگونگي رفتاردرطبيعت و نگهداري فضاي سبز  از دوران اوليه زندگي بود ه است .