قبح انجام تخلفات ساختمانی در حال از بین رفتن است

قبح انجام تخلفات ساختمانی در حال از بین رفتن است

قمی در جلسه علنی شورای شهر به رشد تخلفات ساختمانی اشاره کرد و گفت: متاسفانه به دلیل آنکه پذیرفته ایم درآمد ما در شهرداری از طریق تخلف فروشی است قبح انجام تخلفات ساختمانی در حال از بین رفتن است و باید برای جلوگیری از این موضوع راه حلی ارائه شود.

به گزارش یزدآوا؛ حمیدرضا قمی در جلسه علنی شورای شهر به رشد تخلفات ساختمانی اشاره کرد و گفت: متاسفانه به دلیل آنکه پذیرفته ایم درآمد ما در شهرداری از طریق تخلف فروشی است قبح انجام تخلفات ساختمانی در حال از بین رفتن است و باید برای جلوگیری از این موضوع راه حلی ارائه شود.

قمی بر استفاده از فناوری های روز دنیا نظیر پهباد ها برای نظارت بیشتر بر ساخت و سازها تاکید کرد و گفت: متاسفانه به دلیل نظارت های ناکافی شاهد این مسئله هستیم که هرروز در گوشه و کنار شهر ساختمان هایی قدم علم کرده و سپس با پرداخت جریمه برتخلف آشکار سازندگان آن ها سرپوش گذاشته می شود  بنابراین باید با بهره مندی از فناوری و کاهش دخالت عامل انسانی  در امور نظارتی ساختمان ها جلوی این تخلفات بی رویه را بگیریم.

وی با بیان این که امروز مسئله آب دغدغه مردم شده اما در حوزه تصمیم گیری چندان جدی گرفته نمی شود اظهار داشت: در حوزه تصمیم در خصوص آب عمل جدی از سوی تصمیم گیران امر دیده نمی شود و این در حالی است که برای مدیریت بحران آب به اقدامات چندان پیچیده ای نیازنیست.

قمی اضافه کرد: در زمینه انتقال آب اقدام مناسبی صورت نگرفته و به نظر می رسد که موسسه کوثر که متولی انتقال آب به یزد بوده دراین زمینه برنامه ای ندارد هرچند اجرای پروژه عظیم انتقال آب از دریای عمان نیازمند تعامل همه دستگاه های مرتبط در استان بوده و با توجه به هزینه گزاف  10 هزار میلیارد تومانی آن در عهده یک موسسه یا سازمان نیست.

این عضو شورای شهر یزد خاطر نشان کرد: رسالت موسسه کوثر آبرسانی به یزد بوده و حال که این موسسه در این زمینه اقدامی صورت نمیدهد لااقل در زمینه های دیگری نظیر بارورکردن ابرها تلاش کند.