قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری و آیین نامه کمیسیون ماده ۷ بررسی شد

قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری و آیین نامه کمیسیون ماده ۷ بررسی شد

جلسه کمیسیون نظارت، تلفیق و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد دوشنبه 14 مرداد با حضور رییس مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استانها، قائم مقام دادگستری استان، دادستان و فرماندار یزد، شهردار، مشاوران حقوقی شورا و دیگر کارشناسان امر برگزار و موضوع قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و آیین نامه اجرایی آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
پاک نژاد رئیس کمیسیون با اشاره به قانون حفظ و گسترش فضای سبز، گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته در کمیسیون ماده ۷ شهرداری ارائه نمود و هدف از برگزاری این جلسه را اجرای این قانون و آیین نامه اجرایی آن برشمرد و رسیدگی شورای شهر به پرونده های قطع درخت و ارجاع آنها به دادگستری جهت بررسی و اعلام حکم دانست.
دشتی مشاور شورای عالی استانها با تاکید بر اینکه در قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و آیین نامه اجرایی آن رسیدگی به پرونده های قطع درختان به عهده شوراهاست و ارجاع آنها به دادگستری است گفت: براساس قانون، وظیفه دادستان کشف و تعقیب مجرمان می باشد و شهرداری وظیفه احراز کشف را دارد و هر ارگانی مسئولیت خود را انجام دهد. با این وجود شهرداری برای حفظ درختان و باغات باید برنامه ریزی های لازم از جمله شناسایی باغات و فریز نمودن آنها و نگهداری از آنها را در دستورکار خود قرار دهد.
حدادزاده دادستان یزد بر اطلاع رسانی مردم از قوانین حفظ و گسترش فضای سبز توسط شورای شهر و شهرداری و اصلاح رویه موجود تاکید و اظهارداشت: باغات و فضای سبز شهر باید شناسایی و شناسنامه دار شود و قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و آیین نامه اجرایی آن به اطلاع مردم برسد و سپس اقدامات دیگر صورت گیرد.
وی افزود: شورای عالی استانها در ابتدای امر ایرادات مندرج در آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها را اصلاح نماید.
عزیزی شهردار یزد پیشنهاد نمود در کمیسیون ماده ۷ همچون کمیسیون ماده ۱۰۰ یک نماینده از دادگستری حضور داشته باشد تا پرونده های کمتری به دادگستری ارجاع گردد.
مقرر شد تا شهرداری نسبت به شناسایی باغات و فضای سبز و معرفی به شورای شهر و پلاک کوبی درختان مطابق قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و آیین نامه اجرایی آن اقدامات مقتضی را اعمال نماید.
اطلاع رسانی لازم ظرف مدت ۲۰ روز با توجه به جرم انگاری قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و آیین نامه اجرایی آن انجام شود.
کمیسیون ماده ۷ تا پایان مهلت اعلامی نسبت به اقدامات خود مطابق رویه گذشته اقدام نماید و پس از آن مطابق قانون یاد شده اقدام کند.
شهرداری مکلف است مطابق تبصره ۴ ماده ۳ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها انجام وظیفه نماید.
شهرداری(سازمان سیما ومنظر شهری)نسبت به اصلاح فرمول عوارض قطع درختان با هماهنگی کمیسیون برنامه وبودجه در اسرع وقت اقدام نماید.
همچنین پیشنهاد شد پس از مهلت مقرر مطابق قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها نسبت به گزارش و معرفی همه افرادی که متهم به قطع درختان می باشند پس از اخذ عوارض در کمیسیون ماده ۷ به دادگاه اقدام شود که مورد مخالفت اعضا قرار گرفت.