قابل توجه شهروندان محترم

قابل توجه شهروندان محترم
تعرفه عوارض سال 89 شهرداری اعلام گردید
ناصرپارسائیان رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر یزد در جمع اصحاب رسانه با اشاره به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: عوارض پیشنهادی شهرداری می بایست تا تاریخ 15 بهمن ماه از طریق شورای اسلامی شهربه اطلاع عموم رسیده شود.
وی بااشاره به چگونگی تصویب تعرفه عوارض سال89 شهرداری افزود: شورای شهربادرنظرگرفتن شرایط اقتصادی جامعه ومتناسب با خدمات ونیازهای عمران شهری،پیشنهادات جدید شهرداری طی46ردیف ونیزمابقی ردیفها مطابق با مصوبات سال 88 ، تعرفه عوارض سال 89 را طی 57 ردیف تصویب نمود .
پارسائیان در خصوص عوارض تابلوهای سطح شهر گفت: در راستای ساماندهی و کنترل بر نصب و بهره برداری و هدایت به سمت زیباسازی و جلوگیری از انجام تبلیغات خارج از حیطه کاری واحدهای صنفی ، در صورتی که تابلوهای تبلیغاتی آنها در حد ارتفاع استاندارد 30/1 سانتی متر ، معرفی و شناسایی باشد از پرداخت عوارض تابلو معاف می باشند.
وی با اشاره به عوارض زمینهای بدون حصار و ساختمانهای نیمه ساز و مشکل ساز اظهار داشت: با توجه به اعتراضات اهالی محلات و بعضاً معابر اصلی در این موارد ، در صورت عدم توجه مالکین به اخطار شهرداری ملزم به پرداخت عوارض قابل توجهی می شوند که از شهروندان تقاضا داریم در ایجاد امنیت و بهداشت و زیباسازی شهر خود شهرداری را یاری نمایند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهرباتاکیدبراینکه متقاضیان خرید زمین قبل از خرید هر زمینی به شهرداری منطقه مراجعه و اطلاعات کاملی از نوع کاربری متراژحدنصاب تفکیکی،پرداخت ویاعدم پرداخت حقوقات شهرداری مطلع گردند تاباتوجه به طرحهای جامع و تفصیلی شهر درآینده نزدیک دچارضررهای مالی هنگفت نشوند تصریح کرد: در صورت عدم رعایت حد نصاب تفکیکی در اراضی ، از مالکین مبلغ قابل توجهی از آنها اخذ می گردد.
وی درخصوص عوارض قطع درخت و یا خشک کردن باغات دایرگفت: با توجه به شرایط خاص آب و هوای شهر یزد و وجود طوفانهای فصلی و ضرورت به حفظ و احیای باغات ، شهرداری در راستای تشویق شهروندان تمهیداتی در تعرفه عوارض شامل صدور پروانه های خاص و سطح اشغال کم و تراکم در نظر گرفته که شهروندان می توانند از شرایط پیش بینی شده استفاده نمایند.
پارسائیان ضمن بیان اینکه در راستای تشویق متقاضیان احداث پارکینگ عمومی شهرداری امتیازاتی جهت توجیه پذیر بودن اقدام متقاضیان پیش بینی گردید که ضروریست متقاضیان ضمن بررسی و مطالعه در صورت آمادگی به شهرداری منطقه خود مراجعه نمایند و از شرایط مورد نظر استفاده نمایند خاطرنشان ساخت: مالکینی که پروانه ساختمانی آنها فاقد اعتبار می باشد می توانند تا پایان سالجاری از تخفیف در نظر گرفته شده استفاده نمایند.
 وی با اشاره به پرداخت قبوض نوسازی تا پایان سالجاری و شرکت در قرعه کشی شهرداری اظهارداشت: در صورت پرداخت نقدی موارد اخذ پروانه ساختمانی،عوارض و جرایم ، شهروندان عزیز از 20 درصد تخفیف برخوردار می شوند.