فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی شورای شهر و شهرداری یزد ستودنی است / در شفافیت شاهد عملکرد ستودنی شورا بودیم

فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی شورای شهر و شهرداری یزد ستودنی است / در شفافیت شاهد عملکرد ستودنی شورا بودیم


فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی شورای شهر و شهرداری یزد ستودنی است / در شفافیت شاهد عملکرد ستودنی شورا بودیم

محمدعلی طالبی استاندار یزد در کلاب‌هاوس یاران سه‌شنبه با تشکر از اقدامات شورای اسلامی شهر و شهرداری یزد گفت: در کمتر شورایی مثل این دوره به حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی توجه شد.
بزرگان مذهبی و سپاه از فعالیت‌های فرهنگی شورا و شهرداری رضایت دارند
در شاخص‌های حکمرانی خوب مثل شفافیت شاهد عملکرد ستودنی شورا بودیم و خانم عامری با دفاع از شفافیت و حضور فعال در جلسات، جایگاه بانوان در شورای شهر را ارتقا داد
البته انتظار همگرایی بیشتری از اعضا داشتیم و می‌توانستیم شاهد برخی مسائل در شورا نباشیم
در مجموع عملکرد این دوره از شورا را افتخار آمیز می‌دانم.