غرس نهال در بیمارستان افشار به مناسبت هفته درختکاری با حضور جمعی از اعضای شورای شهر یزد

غرس نهال در بیمارستان افشار به مناسبت هفته درختکاری با حضور جمعی از اعضای شورای شهر یزد


غرس نهال در بیمارستان افشار به مناسبت هفته درختکاری با حضور جمعی از اعضای شورای شهر یزد

به مناسبت هفته درختکاری، بیمارستان افشار یزد میزبان تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر یزد و کمیته خادمان نسل سپید شورا و رییس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری بود.
این مراسم بیستم اسفند با حضور مهدی کاشفی زاده، سید محمدعلی پاکنژاد و محسن ابوترابی از اعضای شورای شهر و رسولی رئیس سازمان سیما و منظر برگزار شد.
در این مراسم که در تکریم از سربازان مدافع سلامت وطن در هفته درختکاری و شب عید مبارک مبعث برگزار شد،چندین نهال به صورت نمادین برای سبز و جاویدان ماندن نام کادر پزشکی غرس شد.
این نهال ها به نام پزشکان باسابقه بیمارستان آقایان دکتر سید محمود صدر، دکتر منصور رفیعی، دکتر عباس اندیشمند، دکتر محمود امامی، دکتر شهلا رشیقی، دکتر حبیب الله حسینی و دکتر مصطفی بهجتی اردکانی نامگذاری گردید و با جان گرفتن نهال ها پلاک گذاری می شود.