عیادت اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار يزد از پرسنل بیمار شهرداری


 

در ایام پایانی سال به منظور تفقد و دلجوئی، از پرسنل و بازنشسته بیمار و داغدار شهرداری عيادت شد.
مرتضي شايق و عزت يادگار رئیس و عضو شورای اسلامی شهر یزد به اتفاق شهردار از سه خانواده بیمار و داغدار شهرداری ديدار و گفتگو نمودند.
در اين ديدار، اين خانواده ها مسائل و مشكلات زندگي خود را عنوان و خواستار رفع آنها شدند. اعضاي شورا و شهرداري در اين ديدار مسائل و مشكلات آنان را بررسي و تدابير و راهنمايي هاي لازم را اتخاذ نمودند.