عملکردكميسيون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر یزد

عملکردكميسيون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر یزد

كميسيون برنامه و بودجه

(گزارش از12/6/95تا10/6/95)

تعداد جلسات:               92  جلسه         تعدادمصوبات:                309 مصوبه

نامه ها و لوايح ارجاعي به كميسيون :                    373

 

با ریاست وحیدرضا خباززاده یزدی

 

 

عملكرد كميسيون :

1-پاسخ به درخواستهاي مردمي و ارجاع به مراكز ذيصلاح براي پيگيري و رفع مشكلات و معضلات

2- بررسي وتصويب بودجه95 شهرداري

 3- بررسي وتصويب بودجه95 سازمانهاي وابسته به شهرداري

4-بررسي وتصويب اصلاح ومتمم بودجه شهرداري وبرخي از سازمانهاي وابسته شهرداري

5- بررسي و تصويب تفريغ بودجه  شهرداري و سازمانهاي وابسته

6- انتخاب حسابرس براي شهرداري و سازمانهاي وابسته

7-  بررسي و تصويب گزارش حسابرسي شهرداري وسازمانهاي وابسته

8- بررسي و تصويب عوارض و بهاي خدمات پيشنهادي شهرداري

9-بررسي وتصويب ارزش معاملاتي املاك شهر

10- بررسي عملكرد ماهيانه درامد هزينه شهرداري و ارائه راهكارهاي مناسب در خصوص افزايش درامدها و كاهش هزينه ها

11- بررسي و تصويب لوايح پيشنهادي شهرداري در خصوص :

الف- تملك املاك در مسير طرحهاي عمراني شامل:

 معابر اصلي و فرعي ؛ پاركينگ هاي خياباني و درون محله اي ؛ پارك و فضاي سبز مورد نياز شهرو ...

ب - تعيين اجاره بها و يا نرخ فروش اموال و املاك شهرداري شامل:

مغازه ها ؛ كيوسكها ؛ واحدهاي مسكوني و اداري ؛ ....

ج - رسيدگي به درخواستهاي بخشودگي و يا معافيت از پرداخت عوارض

د - بررسي و تصويب  پروژه هاي مشاركتي با بخش خصوصي