عملكرد شورا

عملكرد شورا
عملكرد شش ماه اول سال 86
 
مقدمه
شورای اسلامی شهر یزد يكسال از سومین دوره تلاش و فعالیت خود را پشت سر گذاشته است.
سومین دوره شورای اسلامی شهر یزد سیاست هایی همچون محوریت ارزشهای والای اسلامی و انقلاب در برنامه های فرهنگی، توجه ویژه به مناطق محروم شهر، ارتقاء سطح کارشناسی در تصمیم گیریها و مصوبات، تقویت ارتباط با مردم از طریق سایت شورا، شورایاری و جلسات عمومی در مساجد و دیگر نقاط ، افرایش سهم فعالیتهای عمرانی و ارتقاء سطح خدمات شهری را با عزمی جدی تر از پیش تعقیب می نماید.
کارنامه فعالیت شورا درسالي كه ازسوي مقام معظم رهبري به نام اتحادملي وانسجام اسلامي مزين شده است را به استحضار شهروندان گرامی می رسد كه نشان دهنده این سعی و تلاش است.
امید است که با یاری خداوند متعال و استعانت از درگاه امام زمان (عج) ضمن برخورداری ازعفو و بخشش همگان بابت کاستی ها و نارسایی های موجود با راهنمایی و همکاری آن عزیزان شاهد فعالیت بیشتر شورای اسلامی شهر، شهرداری یزد و سایر دستگاههای خدمات رسانی شهری بوده و توفیق برداشتن گامهایی بلندتر وامید بخش تر را داشته باشیم.
 
انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر یزد 
سومین دوره شورای اسلامی شهر یزد ار اردیبهشت ماه سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرد و اولین جلسه آن در تاریخ 9/2/86 با حضور کلیه اعضاء ، آقایان عظیمی نیا فرماندار محترم ، آزادی مدیر کل محترم شهر و روستا استانداری طبق هماهنگیهای به عمل آمده قبلی جهت انتخابات هیأت رئیسه در محل تالار شورا تشکیل گردید.
در این جلسه اعضاء بر حسب وظیفه قانونی در مقابل کلام ا... مجید قیام و متن سوگندنامه را قرائت نمودند و پس از رأی گیری جناب آقای سید علی محمد میرحسینی به عنوان رییس، سرکار خانم سیده حمیده وزیری به عنوان نایب رییس، جناب آقای وحیدرضا خباززاده به عنوان سخنگو، سرکار خانم زهرا حیدری به عنوان منشی، جناب آقای محمد فقیه خراسانی به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر در شورای اسلامی شهرستان و جناب آقای حمیدرضا مطهریان به عنوان خزانه دار شورا معرفی شدند. 
 
معرفی كمیسیونهای شورای اسلامی شهر یزد
شورای اسلامی شهر یزد در قالب چهار کمیسیون تخصصی به انجام وظایف خود می پردازد لوایح، طرحها و یا درخواستهای مردمی قبل از طرح در جلسه علنی شورا در این کمیسیونها مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و سپس جهت بررسی و تصویب نهایی در جلسه علنی شورا که هر هفته یکشنبه ها و چهارشنبه ها در محل تالار شورا تشکیل می گردد مطرح می شود.
کمیسیونهای شورای اسلامی شهر یزد
1-    کمیسیون برنامه بودجه
2-   کمیسیون عمران و توسعه وترافیک
3-   کمیسیون فرهنگی، اجتماعی
4-   کمیسیون خدمات شهری
5-   کمیسیون تلفیق
اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه :
1-   محمد فقیه خراسانی ، رییس
2-   ناصر پارساییان
3-   حجت الاسلام مطهریان
4-   وحیدرضا خباززاده
5-   دکتر زهرا حیدری
اعضاء کمیسیون عمران و توسعه و ترافیک:
1-  مهندس محمدرضا کوچک زاده ، رییس
2-  سید علی محمد میرحسینی
3-  وحیدرضا خباززاده
4-  سیده حمیده وزیری
5-   دکتر زهرا حیدری 
اعضاء کمیسیون فرهنگی و اجتماعی :
1-   حجت الاسلام حرزاده  ، رییس
2-   حجت الاسلام مطهریان
3-   محمد فقیه خراسانی
4-   وحیدرضا خباززاده
5-   سیده حمیده وزیری
اعضاء کمیسیون خدمات شهری :
1-  ناصر پارسائیان ، رییس
2-  سید علی محمد میرحسینی
3-  حجت الاسلام مطهریان
4-  سیده حمیده وزیری
5-  دکتر زهرا حیدری
اعضاء کمیسیون تلفیق :
1-  سید علی محمد میرحسینی ، رییس
2-  مهندس محمدرضا کوچک زاده
3-  محمد فقیه خراسانی
4-  حجت الاسلام حرزاده
5-  ناصر پارسائیان
 
                                           جدول تعداد جلسات ، مصوبات و نامه هاي شوراي اسلامي شهريزد درشش ماهه اول سال 86
 
رديف
عنوان
تعداد
1
تعدادجلسات شورا
49
2
تعدادجلسات كميسيون برنامه وبودجه
26
3
تعدادجلسات كميسيون عمران،توسعه وترافيك
17
4
تعدادجلسات كميسيون فرهنگي اجتماعي
25
5
تعدادجلسات كميسيون خدمات شهري
6
6
تعدادجلسات كميسيون تلفيق
-
7
تعداد مصوبات شورا
520
8
تعداد مصوبات كميسيون برنامه وبودجه
238
9
تعداد مصوبات كميسيون عمران،توسعه وترافيك
70
10
تعداد مصوبات كميسيون فرهنگي اجتماعي
126
11
تعداد مصوبات كميسيون خدمات شهري
62
12
تعدادمصوبات كميسيون تلفيق
-
13
تعداد نامه هاي وارده
1800
14
تعداد نامه هاي صادره
600
15
تعداد نامه هاي شهرداري
310
16
درخواست هاي مردمي
60
17
دعوتنامه هاي ارسالي
130
 
 
اهم مصوبات شورا درشش ماهه اول سال 86
1-   انتصاب آقای سید علی محمد میرحسینی به عنوان رییس شورا، سرکار خانم حمیده وزیری نایب رییس، وحیدرضا خباززاده سخنگو، محمد فقیه خراسانی به عنوان نماینده شورا در شورای شهرستان، حمیدرضا مطهریان خزانه دار .
2-      تعیین و عضویت هر یک از اعضای شورا در جلسات کمیسیونهای داخلی .
3-      انتصاب و معرفی اعضاء به عنوان نمایندگان شورا در کمیسیونهای مختلف شهرداری.
4-      نصب و راه اندازی سیستم ویدئو پروژکتور و اتوماسیون اداری در شورا.
5-      انتصاب سید علی اکبر میروکیلی با اکثریت آراء به عنوان شهردار یزد .
6-      تصویب طرح اجرایی شبکه 30 متری ادامه بلوار امام حسین(ع) .
7-   شهرداری و سازمانهای وابسته به خصوص در پارکهای سطح شهر هنگام فرا رسیدن ادای فریضه نماز نسبت به پخش اذان اقدامات لازم معمول نمایند.
8-      بنا به ضرورت و اهمیت ، سایت شورای شهر راه اندازی شود.
9-   در خصوص رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم در محلات سطح شهر مقرر گردید شورا با اطلاع قبلی و اعلام عمومی با انتصاب شورایار مرکب از سه نفر از معتمدین آن محل و آشنایی آنان با حضور اعضای شورا در آن محل به شرح ذیل اعلام گردید.
آقای میرحسینی : محلات محمودآباد، کسنویه، نصرآباد، مسجد قبا
آقای کوچک زاده: محلات امام شهر ، کوچه دیوار بلند، شیخداد
آقای فقیه خراسانی : محلات خلف باغ، کوچه بیوک، مسکن وشهرسازی
آقای حرزاده : محلات چهارمنار، قاسم آباد، مریم آباد، حسن آباد، مسجد فیضیه صفائیه
آقای خباززاده: محلات چهارمنار، سردوراه، صفائیه (مسجد رضا، مسجد شهید ساداتی فلکه کاج)
آقای مطهریان: محلات سید گلسرخ، مسجد شاه طهماسب
سرکار خانم حیدری: محلات مریم آباد، قاسم آباد، شیخداد
آقای پارسائیان: محلات خیرآباد، عیش آباد، مسجد امیرالمومنین بلوار صدوقی
10-نامه شماره 230/4656-8/2/86 شهرداری در مورد نحوه اعمال تخفیف صدور پروانه ساختمان در بافت فرسوده مطرح مقرر گردید که تا تهیه آئین نامه مربوطه توسط کارگروه تعیین شده برای تسریع در کار و اعطای تسهیلات بانکی دربافت تاریخی جهت واحدهای مسکونی ، شهرداری    کمافی السابق 100% عوارض بخشوده شود و در بقیه بافت فرسوده (واحد مسکونی)که شامل بخشهای غیر تاریخی است براساس نقشه های ابلاغی 50% تخفیف در نظر گرفته شود .
11- مقرر گردید کارگروهی متشکل از رئیس شورا ، خزانه دار ، منشی شورا جهت بهبود روش و تحول اداری در شورا تشکیل گردد.
12- درخصوص شفاف سازی جلسات و اطلاع و آگاهی مردم و شهروندان از جلسات علنی شورا مقرر گردید ازطریق دوربین مدار بسته جلسات شورا در داخل پارک پخش و نمایش داده شود. 
13- مقرر گردید کمیسیونهای فرهنگی اجتماعی و خدمات شهری شورا ضمن بررسی مسائل و مشکلات کیوسکها و دکه ها و ترمینال مسافربری در سطح شهر طرحی در این خصوص تهیه و به شورا گزارش گردد.
14-شهرداری موظف است ظرف مدت یک ماه طرحی را در خصوص تسهیل و مکانیزه نمودن صدور پروانه ساختمانی مبنی بر کاهش زمان ، توقف و همچنین تسریع در کار ارباب رجوع به میزان 50% تا پایان سال . 
15-   درخصوص آماده سازی و مناسب سازی یک پارک نمونه برای معلولین مقرر گردید پارکی جهت معلولین اختصاص یابد.
16-  درخصوص سرویس دهی جهت معلولین در سطح شهر مقرر گردید مقدمات راه اندازی، جهت مدیریت و تاسیس آژانس خاص معلولین اقدام گردد.
17- در خصوص انتخاب سازمان نمونه در سه ماهه اول سال 86 با بررسیهای بعمل آمده پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آراء سازمان اتوبوسرانی به عنوان سازمان نمونه شهرداری برگزیده شد.
18-پیشنهادهای شهرداری بابت تفاهم نامه تنظیم شده در خصوص اجرا ، پیاده سازی، بومی سازی و آموزش و پشتیبانی یکساله متمم جامع شهرسازی و نوسازی و اصناف توسط سازمان آمار و فناوری اطلاعات و همچنین ساماندهی بایگانی و فرآوری نقشه یزد توسط همان سازمان و با توضیحات مدیر عامل شرکت صفا رایانه به تصویب رسید .
19- به اتفاق آراء مقررگردید کلیه کمیسیونها جهت امورمربوطه، اقدام به تدوین خط ومشی کاری خود نموده وبراساس آن اقدام به تدوین وتصویب و ارائه آن به صحن شورا اقدامات لازم معمول نمایند.
20- نامه شماره 310/14335-31/4/86 در خصوص طرح اجرایی شبکه 18 متری حافظ مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
21- نامه شماره 310/13866-18/4/86 در خصوص طرح اجرایی تقاطع خیابان آذر یزدی و خیابان 18 متری جنب ریل راه آهن مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
22-نامه شماره 110/15791-31/4/86 شهرداری تفاهم نامه تنظیم شده در خصوص ساماندهی بایگانی و فرآوری نقشه شهر یزد با توجه به اینکه بر اساس برآورد انجام شده اجرای پروژه مذکور اعتباری بالغ بر چهار میلیاردو دویست و پنجاه میلیون ریال مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
23-نامه شماره 110/15790-31/4/86 شهرداری در خصوص تفاهم نامه تنظیم شده در خصوص اجراء ، پیاده روسازی، بومی سازی و آموزش پشتیبانی یکساله متمم جامع شهرسازی نوسازی و اصناف که در جهت استفاده از داده های به دست آمده در ساماندهی بایگانی و فرآوری نقشه الزامی می باشد مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
24- نامه شماره 114/3393 -14/4/86 شهرداری در خصوص تعیین ارزش واقعی معاملات روز ساختمان و مبنای محاسبه و جرایم کمیسیونهای ماده صد بر اساس نرخ واقعی جهت جلوگیری از ساخت وسازهای بدون پروانه و مجوز مطرح و مقرر گردید کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شورا با تشکیل کارگروهی متشکل از ادارات ذیربط و تحقیقات کامل و جامع در این زمینه راه کارهای مناسب ارائه تا تصمیمات لازم اتخاذ گردد.
25-  بررسی گزارشهای حسابرسی سالهای 83 و 84 شهرداری و سازمانهای وابسته .
26- تفریغ بودجه سال 85 شهرداری
27- نامه شماره 505/18432 -22/5/86 با توجه به تایید و ضرورت اجرای طرح میدان شهدای محراب و اعمال ماده 9 قانون تملک اراضی و املاک در خصوص فروعات پلاک شماره 1/7320 بخش 4 یزد تحت مالکیت آقای حمید دیهیمی و ... را به شهرداری اعلام نموده. اجازه فرمایید مبلغ چهل میلیارد ریال جهت تملک ملک موصوف هزینه و اعتبار آن در اصلاحیه بودجه با فروش قطعات اراضی معوض اختصاص یافته جهت تملک اراضی فوق با رعایت آیین نامه مالی شهرداری اقدام گردد مطرح و به تصویب رسید.
28-نامه شماره 204/19010-28/5/86 شهرداری در خصوص قرارداد فی مابین شهرداری و دفتر همکاریهای علمی و صنعتی دانشگاه علم و صنعت در رابطه با موضوعات :
* قرارداد تهیه دستورالعمل های اجرایی عملیات آسفالت و حفاری و راه اندازی سیستمهای معابر شهری و اتوماسیون حفاری در شهرداری به مبلغ پانصد ریال .
* قرارداد مدیریت طرح در پروژه های ساماندهی مدیریت شهر یزد عامل چهارم به مبلغ دویست و بیست میلیون ریال.
مطرح مورد تصویب قرار گرفت.
29- تشکیل کمیته نظارت بر امور فرهنگی و تبلیغاتی مرتبط با شهرداری و سازمانهای وابسته و تدوین آیین نامه تشکیلات، اختیارات و شرح وظایف.
30-نامه شماره 204/19165-28/5/86 شهرداری در خصوص : در دو مرحله پروژه احداث پل رو گذر چهارراه معلم و میدان همافر از طریق جراید فراخوان گذاشته شد که از چهارده شرکت کننده در کمیته مربوطه ده شرکت انتخاب که در نظر است از طریق مناقصه محدود نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد شرایط :
* برآورد اولیه پروژه میدان پل روگذر چهارراه معلم یزد 35.000.000.000 ریال
* برآورد اولیه پروژه میدان و پلهای میدان همافر 42.000.000.000 ریال
31- نامه شماره 110/19714-31/5/86 شهرداری در خصوص بیمه نمودن کلیه منازل مسکونی در برابر آتش سوزی در محدوده شهر یزد به تعداد 80.000 واحد و انعقاد قرارداد با شرکت بیمه کارآفرین مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
32- انتصاب نام « شهر و شورا» جهت نشریه شورای اسلامی شهر یزد.
33- سیستم صوتی دستگاه  پخش اذان به صورت اتوماتیک و خودکار فعلاًبه صورت آزمایشی در میدان سید مصطفی خمینی و شهرداریهای مناطق و نواحی نصب گردد.
34- نامه شماره 310/22077-21/6/86 شهرداری در خصوص طرح اجرایی کوچه 14 متری ابوذر منشعب از 24 متری امام حسین و کوچه شهید احمد میرحسینی واقع در مجاورت بلوار جمهوری مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
35-نامه شماره 310/22086 -21/6/86 شهرداری درخصوص طرح گذر 12 متری منشعب از کوچه یاسمن واقع در بلوار جمهوری اسلامی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
36- نامه شماره 310/19423- 30/   /86 شهرداری در خصوص طرح تقاطع 30 متری مجاور استادیوم شهید نصیری و بلوار جانباز مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
37- نامه شماره 310/24525-12/7/86 شهرداری در خصوص طرح اجرایی شبکه 12 متری شهید زارع زاده مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
38-نامه شماره 310/25675-22/7/86 شهرداری در خصوص طرح اجرایی شبکه 12 و 14 متری منشعب از بلوار باهنرمطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
39-نامه شماره 310/20920-13/6/86 شهرداری در خصوص شبکه 12 متری منشعب از خیابان صحرا مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
 
كمیسیون عمران و توسعه و ترافیک 
تعداد جلسات : 17 جلسه
تعداد مصوبات : 70 مصوبه
 
اهم موضوعات مورد بحث در کمیسیون 
1-    بحث و تبادل نظر پیرامون انجام کار کارشناسی دقیق و مشخص نمودن موضوعات کاری کمیسیون و تشکیل تیمی متشکل از زبده ترین کارشناسان برای هر موضوع.
2-    بحث و تبادل نظر پیرامون تدوین آیین نامه لحاظ پنجاه درصد تخفیف در بافتهای فرسوده و قدیم.
3-    بحث و تبادل نظر پیرامون طرحهای جامع و تفضیلی.
4-    مشخص نمودن خط مشی کاری کمیسیون در 17 بند.
5-     بحث و تبادل نظر پیرامون تشکیل کارگروه ارتقاع کیفیت ساخت وسازها.
6-     بحث و تبادل نظر پیرامون استفاده از مشاورین کمیسیون در زمینه های زمین شناسی، عمران، تأسیسات ، برق ، معماری و شهرسازی ، مدیریت شهری، آسفالت و راهسازی، کشاورزی، طراحی محیط، ترافیک و حمل و نقل، مخابرات.
7-     تشکیل کارگروه بررسی تخلفات وتعیین جرایم ساختمانی. 
 
كمیسیون خدمات شهری 
تعداد جلسات : 6 جلسه
تعداد مصوبات : 62 مصوبه
 
اهم موضوعات مورد بحث در کمیسیون 
1-    بحث و تبادل نظر پیرامون میزان و نحوه محاسبات سرانه فضای سبز 1/12 مترمربع به ازای هر نفر.
2-    بحث و تبادل نظر پیرامون مرمت و ساماندهی جوی آب واقع در سرچشمه.
3-       بحث و تبادل نظر پیرامون طراحی پارک آموزش ترافیک.
4-      بحث و تبادل نظر پیرامون مشارکت بخش خصوصی در ایجاد و راه اندازی مراکز خدمات عمومی و احداث پارکینگ و غرفه عرضه مستقیم میوه و تره بار.
5-      بحث و تبادل نظر پیرامون احداث بوستان کار.
6-     بحث و تبادل نظر پیرامون پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه جهت ساماندهی و رشد و توسعه مسیر ورودی جنوب شهر یزد.
7-    انتخاب مسیر بلوار امامزاده تا پایان بلوار شهید پاکنژاد به انضمام میدان بعثت و سه راهی پاکنژاد بعنوان پایلوت تا کلیه موارد زیباسازی و مبلمان شهری در آن لحاظ گردد.
 
كمیسیون برنامه و بودجه 
تعداد جلسات : 26 جلسه
تعداد مصوبات : 238 مصوبه
 
اهم موضوعات مورد بحث در کمیسیون 
1-    بررسی لایحه تفریغ بودجه سال 1385 شهرداری یزد و تصویب آن
2-    بررسی لایحه تفریغ بودجه سال 1385 سازمانهای 11 گانه وابسته به شهرداری یزد.
3-    بحث و تبادل نظر در رابطه با چگونگی پرداخت از محل ماده 17.
4-     بررسی و تصویب تفویض اختیار شهردار.
5-   صدور مجوز برای شهرداری جهت خرید اقلام مورد نیاز آتش نشانی .
6-   بررسی و تصویب حسابرسی سالهای 83 و 84 شهرداری و سازمانهای وابسته.
7-   بررسی نحوه بکارگیری مشاوران و کارشناسان کمیسیونهای مختلف شورا.
8-   بررسی لایحه فروش ماشین آلات مستعمل شهرداری.
9-   صدور مجوز فروش زمینهای شهرداری در بلوار طالقانی.
10-  بررسی و تصویب واگذاری طرح نظافت و جمع آوری زباله به بخش خصوصی.
 
كمیسیون فرهنگی ، اجتماعی
تعداد جلسات : 25 جلسه
تعداد موضوعات مطرح شده : 126 موضوع
تعداد مصوبات : 33 مصوبه
 
اهم مصوبات در کمیسیون 
1-              تصویب و ارائه برنامه جهت برگزاری هرچه باشکوه تر حماسه سوم خرداد
2-              تصویب دو موضوع «فرهنگ سازی حجاب »و«ازدواج آسان »به عنوان دو محور فعالیت کمیسیون در سال جاری .
3-              تصویب و برگزاری همایش فعالان جشن های نیمه شعبان.
4-               تصویب تهیه طرح پارک قرآنی .
5-              تهیه گزارش از مشکلات فرهنگی و اجتماعی پارکهای سطح شهر با مراجعه به مردم و پارکها و تصویب رفع عوامل فیزیکی و فرهنگی تأثیرگذار بر آسیب های فرهنگی در پارکهای سطح شهر.
6-              تصویب طرح آموزش کارکنان شهرداری به منظور تکریم هر چه بهتر ارباب رجوع.
7-               بحث و تبادل نظر پیرامون احداث و منظور نمودن نمازخانه در مجموعه های تجاری و مسکونی.
8-              تصویب تجهیز نمازخانه پارکهای شادی، آزادگان و بوستان طوبی.
9-              تصویب نصب شعارهای مناسب جهت ترویج و توسعه فرهنگ نماز در تابلوهای سطح شهر.
10-           بحث و تبادل نظر پیرامون تهیه سرود شهر یزد با هماهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، حوزه هنری، شهرداری و سازمان تبلیغات اسلامی.
11-          بحث و تبادل نظر پیرامون احداث پارکینگ دو طبقه آستانه مقدس امامزاده جعفر (ع) یزد.
12-           بررسی معضلات و مشکلات کیوسکها و دکه های مطبوعاتی در سطح شهر.
13-           تدوین آیین نامه تشکیلات، اختیارات و شرح وظایف کمیته نظارت بر امور فرهنگی و تبلیغاتی مرتبط با شهرداری و سازمانهای وابسته.
14-           تهیه گزارش و بررسی مسائل و مشکلات کیوسکهای مستقر درترمینال وتصویب نحوه واگذاری کیوسکها از طریق مزایده.
15-           بررسی و تصویب نصب سیستم صوتی جهت پخش اذان در میادین بصورت خودکار.
16-           بررسی و تصویب ساخت نمازخانه در بهترین نقاط پارکهای سطح شهر.( هفتم تیر،بزرگ شهر،شادی)
17-           مساعدت به هیات های مذهبی و موسسات خیریه و سازمانهای مردم نهاد و مراکز آموزشی.
ميهمانان شركت كننده درجلسات شوراي اسلامي شهر يزد
1-    حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدعلی صدوقی، نماینده محترم ولی فقیه وامام جمعه معززیزد.
2-    جناب آقای عظیمی نیا ، فرماندار محترم یزد .
3-    جناب آقای مهندس نبوی زاده، معاونت محترم عمرانی استانداری یزد.
4-    جناب آقای مهندس دوران، معاونت محترم سیاسی امنیتی استانداری یزد.
5-    جناب آقای مهندس فقیه خراسانی، معاونت محترم برنامه ریزی استانداری یزد.
6-    جناب آقای مهندس سالاری، مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری یزد.
7-    سردار اکبر شاهی ، فرماندهی محترم نیروی انتظامی استان یزد.
8-    جناب آقای یگانه ، مدیر کل محترم اوقاف و امور خیریه استان یزد.
9-    جناب آقای مهندس مقوم ، مدیر عامل محترم شرکت مخابرات استان یزد.
10-    جناب آقای مهندس سیفی ، مدیر کل محترم میراث فرهنگی وگردشگری و صنایع دستی استان یزد.
11-     جناب آقای مهندس شرافت ، مدیر عامل محترم شرکت مسکن سازان استان یزد.
12-     جناب آقای مهندس خواجه رضایی ، رییس محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان یزد.
13-    حجت الاسلام و المسلمین نبی پور ، رییس محترم ستاد اقامه نماز استان.
14-     جناب آقای اسکندری ، رییس محترم سازمان بازرگانی استان.
15-    جناب آقای دکتر جواهری ، رییس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان .
 
شورا یاری  
از جمله اقدامات سومین دوره شورای اسلامی شهر یزد انتخاب نمودن شورایار در محلات مختلف سطح شهر است، اعضاء با حضور در مساجد در چند مرحله با همراهی اهالی ، شورایار آن محل را انتخاب نمودند و در حال حاضر شورایارهای محلات قاسم آباد، باغ گندم، کوی فیضیه ، حسن آباد، مسجد موسی بن جعفر آزاد شهر ، شهرک امام هادی آزادشهر، محله شش بادگیری ، پنبه کاران، کسنویه، نعیم آباد، مسجد امام شهر، مسجد جامع کوچه بیوک، مسجد انبیاء امام شهر، مسجد امیرالمومنین دولت آباد، سرجم، محمود آباد، دیوار بلند انتخاب شدند.
شرح وظایف شورایارها :
-        شناسایی نارساییهای عمرانی ، ورزشی، فرهنگی، بهداشتی، خدمات شهری، اجتماعی، رفاهی ، تفریحی .
-        گزارش نارساییهای فوق الذکر
-        ارائه پیشنهادات عمرانی و خدماتی به شورا
-        ارتباط با امام جماعت مسجد و اهالی محل در ارتباط با نارساییها
-        کمک به پیشبرد طرحهای شهرداری در محل
-        هماهنگی در رابطه با تشکیل جلسات شورا و شهرداری با اهالی محل
-        کزارش اقدامات انجام شده بصورت ماهیانه
-        بررسی میزان رضایتمندی مردم از خدمات شوراهای شهر
-        افتخاری بودن کلیه اقدامات فوق الذکر
درآمد و هزينه شوراي اسلامي شهريزد در شش ماهه اول سال 86
دريافتي ازشهرداري :                                         400000000 ريال
هزينه هاي انجام شده :                                        330000000 ريال
مانده هزينه نشده :                                              70000000 ريال