علی کریمی زارچی بعنوان مشاورجوان وافتخاری شورای اسلامی شهریزد انتخاب گردید

علی کریمی زارچی بعنوان مشاورجوان وافتخاری شورای اسلامی شهریزد انتخاب گردید

          به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد ؛ علی کریمی زارچی مخترع جوان یزدی طی حکمی ازسوی سیدعلی محمد میرحسینی رئیس شورای اسلامی شهربعنوان مشاورجوان و افتخاری این شورا انتخاب گردید.

        این گزارش حاکی است درحکم آمده است با استعانت ازخداوند متعال ونظربه شناخت ،توان وموفقیت شمادرعرصه های مختلف علمی به موجب این ابلاغ جنابعالی بعنوان مشاورجوان و افتخاری شورا انتخاب گردیده اید . امیداست با اتکال به خدواند متعال وبابهره گیری ازتجارب علمی همچون گذشته درپیشبرد وتحقق اهداف شوراموفق وموید باشید.

 براساس این گزارش علی کریمی زارچی پژوهشگربرتر دانشجویی درمنطقه دانشگاههای آزاداسلامی ودارای 20عنوان مقام و فعالیتهای متعددپژوهشی درعرصه های مختلف بین المللی وملی میباشد وموفق به کسب مقام های ازجمله کسب 7مقام بین المللی و13مقام ملی شده که ازآن جمله کسب مقام  اول وجایزه  بزرگترین نابغه مسابقات ونمایشگاه بین المللی اختراعات مجارستان درسال 2006میباشد. ش

وی تاکنون 14اختراع وپروژه تحقیقاتی داشته که ازآن جمله  میتوان  به برچسب ضدزنگ زدگی ، سربندخواب آوار ، دستگاه هوشمندبهینه سازی آبیاری گیاهان اشاره کرد.