علی رغم تاکید و مصوبه شورای شهر، خبری از نصب دوربین های نظارتی در بافت تاریخی نیست

علی رغم تاکید و مصوبه شورای شهر، خبری از نصب دوربین های نظارتی در بافت تاریخی نیست

عباسی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر یزد در جلسه این کمیسیون با اشاره به اینکه یکسال از مصوبه شورا در زمینه خريد و نصب دوربين هاي نظارتي در بافت تاريخي می گذرد گفت: علی رغم مصوبه شورا و تاکید اعضای شورای شهر بر نظارت قوی در بافت جهت تردد شهروندان و گردشگران از طریق نصب دوربین های نظارتی، متاسفانه هنوز هیچ دوربین نظارتی در بافت تاریخی نصب نشده در صورتی که قرار بود اجرای این پروژه از محل بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری یزد تامین اعتبار شود.