عضو شورای سیاستگذاری اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد تأکید کرد: توجه به میراث فرهنگی نقطه قوتی برای جشنواره ساباط یزد

عضو شورای سیاستگذاری اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد تأکید کرد: توجه به میراث فرهنگی نقطه قوتی برای جشنواره ساباط یزد


عضو شورای سیاستگذاری اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد تأکید کرد: توجه به میراث فرهنگی نقطه قوتی برای جشنواره ساباط یزد

عضو شورای سیاستگذاری اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد همکاری مشترک شهرداری و ارشاد را منتج به برگزاری جشنواره ساباط یزد دانست و توجه به میراث یزد را نقطه قوت این جشنواره عنوان کرد.
ونوس عامری عضو شورای اسلامی شهر یزد در نشست رونمایی از پوستر جشنواره فیلم ساباط یزد همکاری شورای شهر، شهرداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد را یک اتفاق مثبت دانست و گفت: امروز این همکاری و تعامل منتج به برگزاری چنین جشنواره‌ای در یزد شده است.
وی هم‌افزایی ارگان‌ها در برگزاری این جشنواره را نقطه قوتی برای آن در نظر گرفت و گفت: میراث ناملموس و ملموس و میراث فرهنگی از ظرفیت‌های قابل توجه یزد به شمار می‌روند که براساس این ظرفیت‌ها شاهد برگزاری اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط در یزد هستیم.
عضو شورای سیاستگذاری اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد به تعویق این جشنواره به واسطه بیماری نوپدید کرونا اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با وجود کرونا، شاهد برگزاری جشنواره به صورت اکران آنلاین این جشنواره هستیم.
این مسئول با بیان اینکه پیشرفت خوبی در روند برگزاری جشنواره اتفاق افتاده است، تصریح کرد: ابعاد کار پیشرفت خوبی داشته و امیدوار هستیم که این جشنواره منشأ خوبی برای جریان فرهنگی در شهر با هدف ارتقای هنر در شهر، ارتقای نشاط اجتماعی و هنری یزد در ایران و جهان به عنوان تنها شهر میراث جهانی باشد.