عضو شورای اسلامی شهر یزد پیگیری مشکلات ساکنین بلواردهه فجر

عضو شورای اسلامی شهر یزد پیگیری مشکلات ساکنین بلواردهه فجر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد

سید علی محمد پاکنژاد عضو شورای اسلامی شهر یزد و نماینده شورا در شهرداری منطقه2 با ساکنین کوچه سی و چهارم بلوار دهه فجر دیدار و از نزدیک مشکلات آنها را بررسی نمود.

مشکلات ساکنین این کوچه، منزل مسکونی قدیمی می باشد که در ورودی کوچه قرار دارد و تبدیل به کمپ شده است و مالک آن قصد دارد ورودی دیگر برای آن از سمت دیگر آن باز کند که این موضوع مزاحمت هایی را برای ساکنین ایجادو باعث ناراحتی اهالی شده است.

سید علی محمد پاکنژاد نماینده شورای اسلامی شهر یزد در منطقه 2 شهرداری با اشاره به اینکه منزل مسکونی در کوچه قرار دارد و ورودی آن یه راحتی از طرف کوچه انجام می شود گفت: با توجه به اینکه ملک مذکور در کوچه قرار دارد  نیازی به ورودی دیگر نیست و امیدواریم بتوانیم با تعامل با صاحب ملک، مشکل را برطرف کنیم.