طرح پیشنهادی اعضای شورا در مبنای محاسبه برای جبران خطای شهرداری در جرائم و عوارض تصویب شد

طرح پیشنهادی اعضای شورا در مبنای محاسبه برای جبران خطای شهرداری در جرائم و عوارض تصویب شد

سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد با اعلام این خبر گفت: در برخی موارد اشتباهاتی در محاسبه اولیه جرائم و عوارض از سوی شهرداری رخ داده است که همشهریان در مراجعات بعدی با مشکل روبرو شدند و به همین منظور طرح پیشنهادی از سوی جمعی از اعضا به دویست و هشتاد و هشتمین جلسه صحن علنی ارائه شد.
حمیدرضا قمی افزود: در برخی موارد متراژهای مورد محاسبه کارکنان یا دفاتر کارگزاری یا ماموران منتسب به شهرداری، خطا رخ داده و در زمان محاسبه اولیه، جرائم و عوارض بر اساس همان سال محاسبه و توسط مودی پرداخت می گردد که در مراجعه بعدی شهرداری متوجه خطای خود در محاسبه متراژ شده و مبالغ اخذ نشده را بر اساس نرخ روز محاسبه و مطالبه می نماید در حالیکه مودی در زمان محاسبه آمادگی پرداخت داشته است و مرتکب قصور و تخلفی در پرداخت نداشته است.
وی اظهارداشت: بر اساس این طرح به منظور حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از تضییع حق وی، شهرداری مکلف است مبنای محاسبه را برای جبران خطای خود، سال اولیه مراجعه مودی و پرداخت وی تلقی نماید.
کلیات این طرح مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد ظرف مدت بیست روز شهرداری آیین‌نامه مورد نیاز را تهیه و به شورا ارائه نماید.