ضرورت فراهم کردن زیرساخت های ایجاد شهر هوشمند

ضرورت فراهم کردن زیرساخت های ایجاد شهر هوشمند

در جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد برنامه ریزی ایجاد شهر هوشمند و تعامل با دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، رئیس شورای اسلامی شهر در ابتدای جلسه علنی شنبه یکم مهرماه ضمن تبریک سال تحصیلی و فرا رسیدن ماه محرم گفت: امروز زنگ علم به صدا در آمد و پرچم آگاهی برافراشته شد. انشاا... که در سال جدید همچون گذشته ارتقا علمی را شاهد باشیم وهمانگونه که این ماه درس ایستادگی و شجاعت را به ما می آموزد همگی در این مسیر گام برداریم.
در ادامه عضو شورای اسلامی شهر یزد در نطق پیش از دستور با تقدیر از حرکت ارزشمند شهردار در استفاده از دوچرخه برای رفت و آمد در سطح شهر این اقدام را نیازمند فراهم کردن زیرساخت ها دانست و گفت: این حرکت زمانی خوب و اثرگذار خواهد بود که زیرساخت های آن فراهم شود تا افراد به آن سوق پیدا کنند و به استفاده از این وسیله ترغیب شوند.
نیکنام اظهارداشت: خیابان های کم عرض و غیراصولی از مشکلات دوچرخه سواری است و از ساده ترین راه ها مناسب سازی رودخانه یزد است که بسیاری از محلات را پوشش می دهد و می تواند به جاده سلامت و مسیری ایمن برای دوچرخه سواری تبدیل شود.
خزانه دار شورا با اشاره به شروع سال تحصیلی جدید گفت: شروع آموزش و جهت دهی فرهنگی در جهانی که همه سعی می کنند با سرعت از هم عبور کنند برای آنکه به توسعه و اقصاد پویا برسند فرهنگ اجتماعی است.
عامری اظهارداشت: تجربه بشری نشان داده که سیر تکوینی این حرکت و توسعه پایدار از فرهنگ اجتماعی شروع می شود و این فرهنگ خاستگاهش خانواده و آموزش پرورش است.  
حمیدرضا قمی در سخنان خود با اشاره به طرح هوشمند سازی شهر گفت: این هوشمند سازی یک جریان است و نباید منتظر دستگاه ها و نهادها بود تا ساختارها را فراهم کنند.  
وی افزود: وقتی مردم اثرات هوشمندسازی را ببینند به این سمت پیش خواهند رفت و در کانون تفکر طرح بومی ما بسیار مورد مطالعه قرارگرفت تا شهر قدیمی و سطح فرهنگ ما چگونه بوده و باید گفت اقتصاد شهر هوشمند درآمد پایدار را به همراه خواهد داشت.
شهردار یزد در ادامه با اشاره به طرح ارائه شده از سوی کانون تفکر شهر هوشمند گفت: شهرهای هوشمند یک ضرورت است و خوشبختانه شهر یزد بهترین ظرفیت را در این بخش داراست.
وی افزود: به اعتقاد من پیاده کردن اینگونه طرح ها در شهرهای مراکز استان ها به راحتی صورت می گیرد که پیش نیاز شهر هوشمند شبکه شدن دستگاه هاست و ارتباط بین آنها بسیار مهم و تاثیرگذار است.
در این جلسه مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس دانشگاه یزد و اعضا کانون تفکر شهر هوشمند ضمن حضور در صحن شورا به ارائه طرح هوشمندسازی شهر پرداختند.