صورتجلسه یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهریزد


صورتجلسه  یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهریزد     

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهریزد (عادی) با تلاوت آیاتی  از کلام ا...مجید درساعت 9:15 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/2/11 با حضور اکثریت اعضاء در صحن علنی تشکیل گردید:  

در ابتدا نایب رئیس شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و آرزوی توفیق روز افزون همکاران ارجمند از خداوند متعال خواست توفیقی به همه ما بدهد تا بتوانیم در این جلسه تصمیمات خوبی اتخاذ تا مورد رضایت پرودگار متعال و خشنودی همشهریان عزیز قرار گیرد.

 وی در ادامه با عرض تبریک فرا رسیدن روز شوراها و آرزوی توفیق خدمت رسانی هر چه بیشتر برای مردم و همچنین عرض تبریک بمناسبت فرا رسیدن روز جهانی کار و کارگر به تمامی تلاشگران و کارگران این مرز و بوم به خصوص همشهریان عزیز و با امید به توجه هرچه بیشتر مسئولین در جهت رفع مشکلات آنان و رونق بخشیدن صنعت نساجی در یزد این میراث گرانبهای از جامانده از نیاکان ما و نیز گرامیداشت یاد و خاطره شهید بزرگوار حضرت آیت ا... مطهری و عرض تبریک فرا رسیدن روز معلّم به تمامی معلمان و فرهنگیان دیارمان به خصوص همکاران عزیزمان جناب آقای سفید و سرکار خانم عامری و با گرامیداشت روز خلیج فارس ابراز امیدواری نمود تا بتوانیم با وحدت و انسجام ملّی در مقابل توطئه های دشمنان این نظام و انقلاب ایستادگی کنیم و نگذاریم دشمنان هیچگونه آسیبی به نظام مقدس وارد نمایند.

سپس با توجه به دستور کار جلسه و با حضور آقای دشتی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بخش هایی از پیشنهاد شهرداری جهت اخذ بهای خدمات از سوی آن سازمان در میدان میوه تره‌بار که قبلاً از سوی کمیسیون بودجه مورد بررسی قرار گرفته بود با توضیحات ریاست آن کمیسیون مطرح و مورد بررسی و بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مصوبات

 

 

 

تملک پلاک آقای دهقانی

 

1-لایحه‌ شماره980002330-98/1/26  شهرداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 981000193-98/1/26:

« شوراي محترم اسلامي شهر- موضوع: تملک قطعه شماره 896 بخش 4 یزد واقع در طرح فضای سبز آزادشهر- با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) - احتراماً به استناد ماده80  قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/0 با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا سال 96 و عطف به بند یک صورتجلسه مورخ 27/2/1395 آن شورای محترم، بدین وسیله به استحضار می رساند اداره کل مسکن و شهرسازی  طی قرارداد شماره 6473/2 مورخ 7/3/83  تعداد 4  قطعه زمین با کاربری فضای سبز به شهرداری یزد تحویل داده است که کمیسیون طرح تفصیلی شهر طی بند 31 صورتجلسه 30/9/1390 با درخواست شهرداری مبنی بر تغییرکاربری از فضای سبز به مسکونی با توجه به سطح جایگزین فضای سبز در 54 هکتاری آزادشهر موافقت نموده فلذا شهرداری سه قطعه از قطعات فوق الذکر را طی قرارداد واگذاری به شماره 920033214 مورخ 92/8/8 به عنوان معوض طرح 18 متری جنب میدان همافر به آقای حسین غفاری واگذار کرده که نامبرده طی وکالت رسمی یکی از قطعات را به آقای محمد رضا دهقانی سانیچی منتقل نموده است. لیکن با شکایت اهالی محل موضوع مجدداً  به کمیسیون ماده 5 ارسال و کمیسیون طی بند 22 صورتجلسه مورخ 93/12/4 نسبت به ابطال بند 31 صورتجلسه90/9/30  اقدام می نماید. لذا باعنایت به مراتب یاد شده شهرداری یزد در نظر دارد به عنوان معوض قطعه مذکور( قطعه 896 ) که توسط هیات ارزیاب شهرداری به مبلغ3/497/000/000 ريال کارشناسی گردیده قطعه شماره 88  از اراضی خیابان هجرت را به ارزش4/380/900/000  ريال به ایشان واگذار و مابه التفاوت آن به مبلغ 883/900/000 ريال طی 36  قسط ماهیانه در وجه شهرداری پرداخت شود. علي هذا ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده، خواهشمند است موضوع  را در شوراي اسلامي شهر مطرح و با عنایت به اینکه طرح مذکور فاقد ردیف اعتباری در سال جاری می باشد اجازه فرمایید نسبت به جابجایی و کسر اعتبار از محل بودجه خیابان معراج به بلوار شهید موحدین به کد 15310200156 و خیابان 30 متری جنب ورزشگاه شهید نصیری به کد 1531020078 اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً آقاي حاجی رضایی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. سیدعلی مشتاقیون سرپرست شهرداری یزد»

مراتب درصحن علنی شورا مطرح، با عنایت به بررسی به عمل آمده از سوی کمیسیون بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.

 

واگذاری شش دانگ پلاک بابت بدهی شهرداری

2- لایحه شماره 980001763-98/1/22 شهرداری یزدثبت دبیرخانه شورا به شماره 981000141-98/1/22 :

« شوراي محترم اسلامي شهر-موضوع: واگذاری شش دانگ پلاک ثبتی 5/8595 بخش 4 یزد به شرکت مهدیس بنای کویر ایساتیس بابت بدهی شهرداری یزد- با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)- احتراماً به استناد ماده80  قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/03/75 با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات آن  تاریخ 96/04/20، بدین وسیله به استحضار می رساند بر اساس مصوبه بند یک صورتجلسه شماره 38 مورخ 96/10/16 شورای اسلامی محترم شهر و ابلاغیه مصوبه کمیسیون ماده 14 به شماره 970067041 مورخ 97/12/7، شهرداری یزد در نظر دارد  بابت قسمتی از  بستانکاری شرکت مهدیس بنای کویر ایساتیس به مبلغ7/202/953/018 ريال (تصویر پیوست) یک قطعه زمین مسکونی با پتانسیل تجاری تحت پلاک ثبتی 5/8595  بخش 4 یزد به مساحت 2/145 مترمربع جمعاً  به مبلغ 6/098/400/000  ريال (طبق صورتجلسه کارگروه املاک ) به شرکت موصوف واگذار نماید. علي هذا با عنايت به مشروحه فوق خواهشمند است موضوع  را در شوراي اسلامي شهر مطرح و درصورت موافقت اجازه فرمایید از محل کد فروش اموال غیر منقول به شماره ردیف  15542102001 اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي محمد حاجی رضایی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. سیدعلی مشتاقیون سرپرست شهرداری یزد»

مراتب درصحن علنی شورا مطرح، با عنایت به بررسی به عمل آمده از سوی کمیسیون بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.

 

طرح پیشنهادی

 

3- طرح پیشنهادی دو فوریتی تنی چند از اعضای محترم شورا (آقایان : شایق، ابوترابی، آزادی،کاشفی زاده، نیکنام و سرکار خانم عامری) ثبت دبیرخانه شورا شماره 981000272-98/1/31 :

« ریاست شوراي محترم اسلامي شهر یزد - موضوع: لغو تبصره یک آئین نامه تشکیل شورای برنامه ریزی شهری و سیاست گذاری طرحهای عمرانی مصوب جلسه 30 آبان 1396 شورای اسلامی شهر یزد در خصوص لغو تفویض اختیار تصویب طرحها به کمیسیون بررسی و تصویب طرحها – با سلام وادای احترام ، باستحضار می رساند با عنایت به لزوم اطلاع از فرآیند تصویب طرحها پیشنهاد حذف تبصره یک آئین نامه شورای برنامه ریزی شهری و سیاست گذاری طرح های عمرانی و بازگشت اختیار تصویب طرح های عمرانی را به شورا تقدیم می‌دارد. »

موضوع  درصحن علنی شورا مطرح، با عنایت به بررسی به عمل آمده از سوی کمیسیون عمران و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، در نهایت طرح پیشنهادی فوق مورد تصویب قرار گرفت.

 

جلسه با ذكر صلوات در ساعت 11 خاتمه يافت.