صورتجلسه یکصد و شصت و دومین جلسه شورای اسلامی شهریزد


صورتجلسه یکصد و شصت و دومین جلسه شورای اسلامی شهریزد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

یکصد و شصت و دومین جلسه شورای اسلامی شهریزد (فوق العاده) با تلاوت آیاتی  از کلام ا...مجید درساعت 16/30 عصر روز شنبه مورخ 98/3/25 با حضور اکثریت اعضاء در صحن علنی تشکیل گردید:  

در ابتدا ریاست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند فرا رسیدن سالروز تشکیل جهاد کشاورزی به فرمان حضرت امام خمینی(ره) را به تمامی جهادگران که با ایثار و از خودگذشتگی در جهت رسیدگی به مناطق محروم و همچنین آن سنگرسازان بی سنگر که در دوران دفاع مقدس راه را برای رزمندگان اسلام هموار می نمودند تا از میهن عزیز اسلامی پاسداری و حفاظت نمایند تبریک عرض نمود و ابراز امیدواری نمود تا بتوانیم همگی با وحدت و انسجام همچون گذشته با روحیه جهادی به خصوص در زمینه های اقتصادی خودکفا تا به یاری خدا بر مسائل و مشکلات امروزی فائق آییم.

در ادامه جلسه با توجه به درخواست و هماهنگی های بعمل آمده قبلی و با حضور معاون اجرایی مرکز بهداشت استان و رئیس مرکز بهداشت شهرستان به اتفاق کارشناسان مربوطه، از تمامی اعضای شورا جهت حضور در کمپین ملی فشار خون که از 27 اردیبهشت ماه سال جاری آغاز و تا پانزدهم تیرماه در سطح شهر و ادارات در حال برگزاری است، فشار خون آنان گرفته شد.

 

مصوبات

تفویض اختیار

1-لایحه ‌دوفوریتی شماره 980012995-98/3/25 شهرداری یزدثبت دبیرخانه شورابه شماره981001066- 98/3/25:

«شورای محترم اسلامی شهر–موضوع: تفویض اختیار- با سلام وصلوات بر محمد و آل محمد(ص)- احتراماً باستناد ماده80  قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب  75/3/1با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا سال 96 ، به منظور تسریع و تسهیل در انجام امور شهرداری و شهروندان و با استناد به مفاد تبصره ذیل ماده 54 قانون شهرداری و نیز با توجه به قانون اصلاح و تسری آئین نامه معاملات شهرداری تهران به شهرداری های مراکز استان ها و کلانشهرها ، درخواست دارد پیرو لایحه دوفوریتی شماره 960030178 مورخ 96/7/1 که طی بند یک صورتجلسه شماره 16 آن شورای محترم به شهردار وقت اختیارات درخواستی تفویض گردیده است درصورت صلاحدید به اینجانب و سایر مسئولین شهرداری نیز تفویض گردد. ضمنا ً با توجه به اینکه هزینه خسارت و غرامت اراضی و املاک واقع در مسیر طرح های عمرانی شهرداری و معوض ها و واگذاری به مالکین آنها در حال حاضر به صورت قابل ملاحظه ای افزایش یافته ، لذا پیشنهاد می گردد به منظور تسریع در انجام امور مراجعین سقف انجام معامله موارد فوق که در بند 4 لایحه دوفوریتی شهرداری 15 میلیارد ریال پیشنهاد و تصویب گردیده بود به سقف 30 میلیارد ریال افزایش یابد . خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي احمد روستایی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شود. جمال الدین عزیزی- شهردار یزد»

موضوع    در صحن علني شورا با حضور شهردار محترم مطرح،   با عنایت به توضیحات ایشان و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، موارد بشرح ذیل مورد تصمیم گیری قرارگرفت:

 

الف-  بخش اول : تفویض اختیارات ذیل به اینجانب:

 

پیشنهاد شهرداری : 1- انجام کلیه معاملات شهرداری بر طبق بودجه مصوب سالانه موضوع ماده 65 قانون شهرداری با رعایت مفاد آئین­نامه معاملات شهرداری (مواد 5، 12، 29، 30 و 31) و مقررات بخش امور مالی آئین‌نامه مالی شهرداریها و بند 14 از ماده 80 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی تاسقف هرکدام  از اعتبارات مصوب.    

تصمیم شورا :  مورد تصویب قرارگرفت.

 

پیشنهاد شهرداری : 2- انجام معاملات از طریق ترک تشریفات مناقصه، مزایده و حراج موضوع مفاد بند الف ماده 33 اصلاحی آئین نامه معاملات شهرداری با پیشنهاد و تأئید کمیسیون موضوع ماده 14 آئین نامه مذکور تا سقف اختیار شورای محترم.

تصمیم شورا :  مقرر گردید شهرداری تمامی موارد مرتبط را طی لایحه ای به شورا برای بررسی و هر گونه تصمیم گیری ارسال نماید.

پیشنهاد شهرداری: 3- تصویب تصمیمات کمیسیون مناقصه ومزایده موضوع ماده 18 آئین نامه معاملات شهرداری .

تصمیم شورا : مورد تصویب قرارگرفت.

 

پیشنهاد شهرداری: 4- پرداخت خسارت و غرامت اراضی و املاک واقع درمسیر طرح­های عمرانی شهرداری و معوض ها و واگذاری به مالکین آنها موضوع مفاد تبصره یک ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه­های عمومی، عمرانی ونظامی دولت در هر مورد تا سقف 30 میلیارد ریال اعم از نقدی و ملکی یا اعطاء امتیاز با رعایت سقف بودجه مصوب سالانه.

تصمیم شورا : پیشنهاد فوق تا سقف مبلغ 25/000/000/000 ریال (بیست و پنج میلیارد ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

 

پیشنهاد شهرداری: 5- اهداء هدایا و اعانات مندرج در بودجه مصوب سالانه و دریافت هدایا و اعانات اعم از نقدی و غیر نقدی. (براساس آیین نامه ابلاغی تا سقف بودجه مصوب)

تبصره: کمک به مؤسسات خیریه و نهادهای حمایتی و خدماتی عام المنفعه و امثالهم به منظور عدم دریافت تمام یا بخشی از وجوه متعلق به صدور پروانه ساختمان تا سقف پانصد میلیون ریال (موضوع مفاد بند 10 از ماده 55 قانون شهرداری).

تصمیم شورا : به شرح ذیل اصلاح و مورد تصویب قرارگرفت :

اهداء هدایا واعانات مندرج در بودجه مصوب سالانه ازمحل اعتبارات ماده 17 تا سقف مبلغ پنجاه میلیون ریال و دریافت هدایا و اعانات اعم از نقدی و غیر نقدی. (براساس آیین نامه ابلاغی تا سقف بودجه مصوب).

 

تبصره : حذف گردید.

 

پیشنهاد شهرداری: 6- اخذ وام و تسهیلات بانکی موضوع مفاد بند 13 ماده 80 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی تا سقف اعتبارات مندرج در بودجه مصوب سالانه.

تصمیم شورا: مورد تصویب قرارگرفت . ضمناً مقررگردید شهرداری هرماه گزارش وامهای اخذ شده شامل مبلغ، مدت بازپرداخت و درصد کارمزد به شورا ارسال نماید.

 

پیشنهاد شهرداری: 7- تصویب و تأئید جابجائی و استقراض از حسابهای بانکی موضوع مواد 39 و 40 آئین نامه مالی شهرداریها.

تصمیم شورا : به شرح ذیل اصلاح و مورد تصویب قرارگرفت :

تصویب و تأیید استقراض از حسابهای بانکی موضوع مواد 39 و 40 آئین نامه مالی شهرداریها.

 

پیشنهاد شهرداری: 8- تصویب و تأیید استرداد وجوه متقاضیان در صورت عدم موافقت کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر وجوه حاصل از عوارض و درآمد ازمحل دیون یا مازاد انباشته در هر مورد.

تصمیم شورا: مورد تصویب قرارگرفت .

 

پیشنهاد شهرداری: 9- فروش املاک متروکه شهرداری موضوع ماده 19 قانون نوسازی با طی تشریفات مندرج در دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور.

تصمیم شورا: مورد تصویب قرارگرفت .

 

ب- بخش دوم :  پیشنهاد تفویض اختیاراتی به سایر مسئولین شهرداری جهت تأیید آن شورای محترم :

 

پیشنهاد شهرداری: 1- در خصوص دو نفر عضو عالی مقام شهرداری موضوع ماده 14 آئین­نامه معاملات شهرداری، معاون ذیربط درمورد معاملات مرتبط با حوزه معاونت مربوطه و مدیر امور مالی شهرداری یا یکی از مدیران به انتخاب اینجانب.

تبصره: در مورد معاملات مربوط به حوزه مالی و اقتصادی، معاون دیگر شهرداری به انتخاب اینجانب به عنوان معاون ذیربط شرکت خواهد نمود.

تصمیم شورا: مورد تصویب قرارگرفت .

 

پیشنهاد شهرداری: 2-معاون مالی و اقتصادی شهرداری، معاونین شهردار، مدیران مناطق شهرداری و رؤسای سازمانهای تابعه به عنوان قائم مقامان شهردار موضوع تبصره یک بند 30 الحاقی به ماده 80 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی.

تصمیم شورا: مورد تصویب قرارگرفت .

 

پیشنهادشهرداری: 3- رئیس حسابداری شهرداری مرکزی، مسئولین امور مالی مناطق، و مسئولین مالی سازمانهای تابعه به عنوان قائم مقامان ذیحساب شهرداری موضوع تبصره یک بند 30 الحاقی به ماده 80 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی.

تصمیم شورا: مورد تصویب قرارگرفت .

 

ج- بخش سوم :

پیشنهاد شهرداری: تفویض اختیار انجام معاملات شهرداری و همچنین ترک تشریفات مناقصه، طبق بودجه مصوب سالانه و بر اساس آئین­نامه معاملات شهرداری و بخش مالی آئین­نامه مالی شهرداری­ها به شرح زیر:

تصمیم شورا : به شرح ذیل اصلاح و مورد تصویب قرارگرفت :

تفویض اختیار انجام معاملات شهرداری و همچنین صرفاً ارائه پیشنهاد ترک تشریفات مناقصه، طبق بودجه مصوب سالانه و بر اساس آئین­نامه معاملات شهرداری و بخش مالی آئین­نامه مالی شهرداری­ها به شرح زیر:

پیشنهاد شهرداری: الف- به معاون مالی و اقتصادی شهردار تا سقف سه و نیم برابر حد نصاب معاملات متوسط و در خصوص پرداخت خسارت و غرامت اراضی و املاک واقع در مسیر طرح های عمرانی و معوض های واگذاری به مالکان آنها تا سقف مبلغ 8/000/000/000 میلیارد ریال در هر مورد (تبصره یک ماده به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک)

تصمیم شورا : مورد تصویب قرارگرفت.

پیشنهاد شهرداری: ب- به مدیران مناطق شهرداری و رؤسای سازمانهای تابعه تا سقف  2/5برابر حد نصاب معاملات متوسط برای هزینه­های عمرانی و تا سقف معاملات متوسط برای هزینه های جاری.

تصمیم شورا : به شرح ذیل اصلاح و مورد تصویب قرارگرفت :

به مدیران مناطق شهرداری و رؤسای سازمانهای تابعه تا سقف  2/5برابر حد نصاب معاملات متوسط برای هزینه­های عمرانی و تا سقف معاملات جزء برای هزینه های جاری.

 

د- بخش چهارم : پیشنهاد واگذاری قسمتی از وظایف و اختیارات اینجانب موضوع تبصره ذیل ماده 54 قانون شهرداری به معاونین و سایر مسئولان شهرداری:

 

پیشنهاد شهرداری: 1- امضا کلیه مکاتبات با ادارات، نهادها، سازمان های دولتی و ملی ( باستثنای نماینده محترم ولی فقیه در استان و رئیس شورای اسلامی شهر و مقامات مرکزی و جناب آقای استاندار) و همچنین با اشخاص حقیقی و حقوقی طرف معامله با شهرداری توسط معاونین شهرداری، مدیران شهرداری و مدیران مناطق در حوزه مربوطه.

تصمیم شورا : به شرح ذیل اصلاح و مورد تصویب قرارگرفت :

امضاء کلیه مکاتبات با ادارات، نهادها، سازمان های دولتی و استانی ( باستثنای نماینده محترم ولی فقیه در استان و رئیس شورای اسلامی شهر و جناب آقای استاندار) و همچنین با اشخاص حقیقی و حقوقی طرف معامله با شهرداری توسط معاونین شهرداری، مدیران شهرداری و مدیران مناطق در حوزه مربوطه.

2- اختیارات مربوط به معاونین شهرداری:

 

پیشنهاد شهرداری: 1-2- امضا احکام استخدام، انتصاب، انتقال، مأموریت، ارتقاء گروه و مرخصی باستثنای معاونین شهردار و مدیران مناطق به معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی.

تصمیم شورا : به شرح ذیل اصلاح و مورد تصویب قرارگرفت :

 امضا احکام استخدام، انتصاب، انتقال، مأموریت، ارتقاء گروه و مرخصی باستثنای معاونین شهردار و مدیران مناطق ، مدیران ستادی و رؤسای ادارات به معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی.

 

پیشنهاد شهرداری: 2-2- اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضاهای مرخصی بدون حقوق تا سه ماه (به استثنای معاونین شهردار و مدیران مناطق شهرداری) به معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی.

تصمیم شورا : مورد تصویب قرارگرفت.

 

پیشنهاد شهرداری: 3-2- موافقت با کمک به مستمندان، ابن السبیل و اعزام غربا به وطنشان تا مبلغ %1/5 نصاب معاملات جزیی در هر مورد به معاون مالی و اقتصادی.

تصمیم شورا : به شرح ذیل اصلاح و مورد تصویب قرارگرفت :

موافقت با کمک به مستمندان، درراه ماندگان و اعزام غربا به وطنشان تا مبلغ 5/1 %  (یک و نیم درصد )   نصاب معاملات جزیی در هر مورد به معاون مالی و اقتصادی و با رعایت آئین نامه ودستورالعمل نحوه پرداخت از محل اعتبارات ماده  17 ابلاغی.

 

پیشنهاد شهرداری: 4-2- صدور دستور مصرف اعتبارات در قالب بودجه مصوب با رعایت آئین­نامه معاملات و بخش امور مالــی آئین‌نامه مالی شهرداری ها به معاون مالی و اقتصادی.

تصمیم شورا : مورد تصویب قرارگرفت.

 

پیشنهاد شهرداری: 5-2- امضا قراردادهای اجاره واستیجاره که قبلاً مراحل قانونی را طی کرده و به تصویب رسیده است به معاون مالی و اقتصادی.

تصمیم شورا : به شرح ذیل اصلاح و مورد تصویب قرارگرفت :

امضا قراردادهای اجاره و استیجاره که قبلاً مراحل قانونی را طی کرده و به تصویب رسیده است به معاون مالی و اقتصادی تا سقف اختیارات تفویض شده.

 

3-تفویض اختیارات پیشنهادی مربوط به سایر مدیران ستادی شهرداری:

 

پیشنهاد شهرداری: 1-3- امضاء دادخواست­ها، لوایح، دفاعیه­ها و امثالهم به محاکم قضایی و معرفی نماینده حقوقی و اجرایی جهت حضور درمحاکم ومراجع قانونی، امضا و ارسال اظهارنامه­های رسمی و امضاء کلیه مکاتبات مرتبط با اقدامات حقوقی و اجرائی در محاکم قضایی و پاسخ به استعلامات به مدیر امور حقوقی.

تصمیم شورا : مورد تصویب قرارگرفت.

 

پیشنهاد شهرداری: 2-3- امضا برگه­های واگذاری معوض اراضی و املاک و انجام مکاتبات با دفاتر اسناد رسمی و معرفی نماینده جهت نقل و انتقال به مدیر املاک.

تصمیم شورا : به شرح ذیل اصلاح و مورد تصویب قرارگرفت :

امضا برگه­های واگذاری معوض اراضی و املاک و انجام مکاتبات با دفاتر اسناد رسمی و معرفی نماینده جهت نقل و انتقال به مدیر املاک پس از طی مراحل قانونی . ضمناً گزارش املاک واگذار شده بصورت ماهیانه به شورا ارائه گردد.

 

پیشنهادشهرداری: 3-3- امضا احکام پرسنلی اعم ازتغییرضریب حقوقی و کمک عائله مندی، امور بازنشستگی، حقوق وظیفه وراث متوفی، مأموریت­های داخلی، مرخصی­ها (به استثنای مرخصی بدون حقوق و مرخصی معاونین شهردار، مدیران مناطق، مدیران شهرداری مرکزی و کارکنان حوزه شهردار) طبق ضوابط و مقررات مربوطه به مدیر امور اداری.

تصمیم شورا : به شرح ذیل اصلاح و مورد تصویب قرارگرفت :

امضا احکام پرسنلی اعم از تغییر ضریب حقوقی و کمک عائله مندی، امور بازنشستگی، حقوق وظیفه وراث متوفی، مأموریت­های داخلی، مرخصی­ها (به استثنای مرخصی بدون حقوق و مرخصی معاونین شهردار، مدیران مناطق، مدیران شهرداری مرکزی و کارکنان حوزه شهردار) طبق ضوابط و مقررات مربوطه به مدیر منابع انسانی.

 

پیشنهادشهرداری: 4-3- امضا کلیه پیش آگهی­ها، ابلاغیه­ها، اخطاریه­ها و مکاتبات مربوط به درآمد و ارسال پرونده­های اشخاص حقیقی و حقوقی درباره اعتراض به عوارض تعیین شده به کمیسیون ماده 77 اصلاحی قانون شهرداری به مدیر درآمدهای عمومی.

تبصره: تفویض سایر اختیارات غیر مالی بنا به ضرورت و مصلحت به معاونین و مدیران شهرداری و اعلام به آن شورای محترم.

تصمیم شورا : مورد تصویب قرارگرفت.

 

4- اختیارات مدیران مناطق شهرداری:

 

پیشنهادشهرداری: 1-4- پرداخت خسارت و غرامت اراضی و املاک واقع در طرح­های عمرانی و معوض­های واگذاری به مالکین آن ها تا سقف 5/500/000/000 ريال اعم از نقدی، ملکی یا امتیاز (موضوع تبصره یک ماده 3 لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک ...) با رعایت سقف اعتبارات مصوب.

تصمیم شورا : مورد تصویب قرارگرفت.

 

پیشنهادشهرداری: 2-4- صدورپروانه ساختمان، پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی، ادارات و سازمان ها و بانکهاواتحادیه­های صنفی وامثالهم وصدور مفاصاحساب جهت انجام معاملات املاک طبق ضوابط و مقررات مربوطه.

تصمیم شورا : مورد تصویب قرارگرفت.

 

پیشنهاد شهرداری: 3-4- ارجاع پرونده­های مربوط به تخلفات ساختمانی وارسال دفاعیه و اعتراض مالکین به آراء صادره از کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری به دبیرخانه کمیسیون و ابلاغ آراء صادره و اجرای آنها پس از قطعیت رأی و عند اللزوم اعتراض به آراء مذکور و سایر مکاتبات مربوطه در این زمینه.

تصمیم شورا : مورد تصویب قرارگرفت.

 

پیشنهاد شهرداری: 4-4- ارسال پرونده­های مربوط به اماکن مزاحم به کمیسیون موضوع بند 20 ماده 55 قانون شهرداری و اجرای احکام صادره طبق مقررات مربوطه.

تصمیم شورا : مورد تصویب قرارگرفت.

 

تبصره 1:  اختیارات مندرج در ردیف های 4-2 و 4-3 و 4-4 در زمان مأموریت و یا مرخصی مدیر منطقه به معاون منطقه قابل تفویض می­باشد.

تصمیم شورا : مورد تصویب قرارگرفت.

 

دریافت تسهیلات از بانک شهر

 

2-لایحه دوفوریتی‌شماره 980011320-98/3/13 شهرداری یزدثبت دبیرخانه شورابه شماره981000949- 98/3/13:

«شورای محترم اسلامی شهر–موضوع: دریافت تسهیلات از بانک شهر- با سلام وصلوات بر محمد و آل محمد(ص)- احتراماً باستناد ماده80  قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/3/1  با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا سال 96 ، با عنایت به پیگیری های صورت گرفته از سوی شهرداری مبنی بر دریافت دویست میلیارد ریال تسهیلات از بانک شهر بابت پروژه تقاطع غیرهمسطح آتش نشان  با کارمزد 18 درصد و دوره بازپرداخت 48 ماهه، خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت اجازه فرمایید نسبت به دریافت تسهیلات مذکور اقدام لازم به عمل آید . ضمناً آقاي احمد روستایی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. سید علی مشتاقیون- سرپرست شهرداری»

 

پیشنهاد اصلاحی:

نامه شماره 980012689- 98/3/23شهرداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 98/3/23-981001051 :

«جناب آقای مهندس سفید- ریاست محترم شورای اسلامی شهر- موضوع : اصلاح لایحه اخذ تسهیلات از بانک شهر- با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)- احتراماً پیرو تصمیم جلسه کمیسیون بودجه مورخ 98/3/22 با موضوع بررسی تسهیلات درخواستی شهرداری از بانک شهر به مبلغ دویست میلیارد ریال جهت مشارکت در ساخت پروژه تقاطع آتش نشان(لایحه شماره 980011320  مورخ 98/3/13) ، با عنایت به موارد مطروحه در کمیسیون صدرالاشاره، موضوع پروژه به احداث و تجهیز مسیر و ایستگاههای BRT اصلاح و همچنین مبلغ تسهیلات درخواستی نیز به دویست و بیست میلیارد ریال با کارمزد 18 درصد و بازپرداخت 48 ماهه اصلاح می گردد. خواهشمند است موضوع را بررسی و در صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمایید. سید علی مشتاقیون- معاونت مالی و اقتصادی»

مراتب درصحن علنی شورا مطرح، با عنایت به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پیشنهاد اصلاحی فوق مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

اخذ تسهیلات خرید دین

 

3- لایحه ‌شماره  98/2/14-980005642 شهرداری یزدثبت دبیرخانه شورابه شماره 98/2/14-981000473:

«شورای محترم اسلامی شهر–موضوع: اخذ تسهیلات خرید دین- با سلام وصلوات بر محمد و آل محمد(ص)- احتراماً باستناد ماده80  قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب  1/3/75  با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا سال 96 ، با عنایت به پیگیری های صورت گرفته از سوی شهرداری مبنی بر اخذ تسهیلات خرید دین از بانک و به تصویب موضوع از سوی بانک موردنظر در خصوص پرداخت معادل مبلغ 60/000/000/000 ریال تسهیلات با نرخ %18 و بازپرداخت 12 ماهه طی کد درآمدی15542101002، خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را جهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ فرمائيد.   ضمناً آقاي احمد روستایی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شود.. سید علی مشتاقیون- سرپرست شهرداری»

مراتب درصحن علنی شورا مطرح، با عنایت به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.

 

بررسی درخواست آقای سید جلال سبز

 

4- درخواست آقای سید جلال سبز ثبت دبیرخانه شورا به شماره 981000939 مورخ 98/3/13 درخصوص اعتراض نامبرده به رای صادره از سوی کمیسیون ماده هفت قانون حفظ و گسترش فضای سبز بابت زمین دارای پلاک ثبتی سه فرعی 3524 بخش دو یزد در دیوان عدالت اداری و صدور رای توسط شعبه محترم 13 آن دیوان ( تصاویر پیوست) ، مراتب درصحن علنی شورا مطرح ، با عنایت به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون نظارت ، تلفیق و حقوقی شورا با حضور مشاورین و کارشناسان مربوطه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق بدلیل اینکه مشارالیه موضوع فوق را طی دادخواستی به دیوان عدالت اداری اعتراض و متعاقب آن رأی صادر گردیده و مجدداً نیز به رأی صادره اعتراض نموده و در مرحله تجدید نظر دیوان عدالت اداری در حال بررسی و رسیدگی می باشد، این شورا با تکلیفی مواجه نمی باشد.

 

 

 

جلسه با ذكر صلوات در ساعت 19/45خاتمه يافت.  ضمناً آقایان آزادی و عباسی با توجه به هماهنگی های بعمل آمده قبلی (مسافرت)  و سرکار خانم جورابی به دلیل مأموریت اداری به مشهد مقدس در جلسه حضور نداشتند.