صورتجلسه یکصد وسی و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهریزد


صورتجلسه  یکصد وسی و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهریزد      

 

 

 

 

       

یکصد وسی و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهریزد (عادی) با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید درساعت 15/8 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/12/8 با حضور اکثریت اعضاء در صحن علنی تشکیل گردید :

در ابتدا ریاست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و آرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند، فرا رسیدن سالروز میلاد سراسر با سعادت دخت پیامبر گرامی اسلامی (ص) حضرت زهرا (س) روز زن را به تمامی زنان و مادران جامعه تبریک و تهنیت عرض نمود و از خداوند متعال خواست همه ما را جزء یاران و محبین آن حضرت قرار دهد.

سپس آقای کاشفی زاده در سخنان پیش از دستور، ضمن عرض تبریک ولادت حضرت فاطمه (س) روز زن از شهرداری خواست با توجه به اعتبارات منظور شده در بودجه سال 97 نسبت به ساماندهی گلزار شهدا و نیز ساماندهی میدان خان با توجه به درخواست های مردمی با همکاری اداره کل میراث فرهنگی بدلیل نزدیک شدن سال جدید و حضور میهمانان داخلی و خارجی و همچنین نظارت بیشتر به عملکرد پیمانکاران به خصوص در پیاده روسازی و تذکرات لازم به آنان مبنی بر عدم ریختن نخاله‌ها در باغچه ها و رنگ آمیزی  میله ها موجود در پیاده روها اقدامات لازم و ضروری به عمل آورند.

مصوبات

 

پاسخ به ایرادات فرمانداری

 

1- نامه شماره 12737 – 97/11/29 فرمانداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 971004609 – 97/11/29 در خصوص ایرادات آن فرمانداری نسبت به بند یک صورتجلسه شماره 132 مورخ 97/11/13 این شورا بابت تعرفه عوارض سال 98 شهرداری یزد، مراتب در صحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق موارد به شرح زیر مورد تصمیم گیری قرار گرفت:

ردیف یک : شناور بودن ارزش روز املاک سال 98

تبصره الحاقی: ارزش روزاملاک در سال 98 ثابت و غیرقابل افزایش و صرفا امکان کاهش در طول سال با تصویب شورای اسلامی شهر می باشد.

ردیف دو : عبارت "ارزش املاک ملاک عمل سال 97 شهرداری " جایگزین عبارت " ارزش روز املاک 97 " : ایراد فرمانداری تشخیص داده شد و مقرر گردید شهرداری نسبت به اصلاح تعرفه به شرح عبارت فوق اقدام نماید .

ردیف سه : اضافه نمودن 24 درصد به کلیه آیتم ها و جداول تعرفه در زمان اعلامی بدهی مؤدی : به استناد ماده 59 رفع موانع تولید ایراد فرمانداری وارد تشخیص داده شد .

ردیف چهار : در موادی که حداقل های P افزایش یافته با توجه به اینکه بیش از نرخ تورم می باشد تا سقف 18 درصد نسبت به سال گذشته افزایش نیابد : ایراد فرمانداری وارد تشخیص داده شد .

ردیف پنج : تشخیص نیاز مراکز درمانی به عهده دانشگاه علوم پزشکی : با عنایت به اینکه در جهت ایجاد هرگونه مراکز درمانی باید در ابتدا از دانشگاه علوم پزشکی مجوزهای لازم اخذ گردد لذا در این خصوص نیازی به تصمیم گیری نمی باشد .

ردیف شش : تبصره 6 بند 11 باموضوع اسناد مالکیت صادره قبل از 90/3/14 براساس 10 درصد مساحت سند: ایراد فرمانداری وارد تشخیص داده شد .

ردیف هفت : عوارض حصارکشی بدون مجوز : ایراد فرمانداری وارد تشخیص داده شد و مقرر گردید شهرداری به ازای هر متر طول حصارکشی بدون مجوز P 5 محاسبه نماید .

ردیف هشت : تبصره بند ( 3- الف ) ردیف 25 تغییرات پیرامون 10 درصد عوارض قطع اشجار : شورا بر مصوبه خود تاکید و اصرار دارد .

ردیف نه : عوارض تاخیر در اجرای نمای ساختمان موضوع ردیف 26  مواردی که در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی پیش بینی گردیده مستثنی گردد: ایراد فرمانداری وارد تشخیص داده شد .

ردیف ده : تبصره 1ردیف 26 در خصوص منوط نمودن هرگونه گواهی جهت اجرای نمای شهر : ایراد فرمانداری وارد تشخیص داده شد.

ردیف یازده : مقرر گردید در اسرع وقت تمامی تعرفه ارسال گردد.

ضمنا مقررگردیدشوراطی نامه‌ای به‌فرمانداری محترم جهت اجرای ماده 90 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور از سوی هیئت تطبیق شهرستان بابت هرگونه اعتراض به مصوبات شورا مراتب را با ذکر مورد و به طور مستدل جهت اصلاح و تجدید نظر ارسال نماید . همچنین شورا در فرصت مناسب از اعضای محترم هیئت تطبیق شهرستان برای تبادل هرچه بیشتر در یکی از جلسات علنی دعوت به عمل آورد.

 

 

تملک قسمتی از پلاک  متعلق به آقای رنجبر

 

2-لایحه ‌شماره970052861-97/9/28 شهرداری‌ یزد ثبت دبیرخانه   شورا به  شماره 971003618-97/10/1 :

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تملک قسمتی از پلاک ثبتی 2255 بخش 3 یزد واقع در طرح تعریض گذر شاه ابوالقاسم- باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)- احتراماً  به استناد ماده80  قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/03/1 با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا سال 96،  بدينوسيله به استحضار  مي رساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي 2255  بخش 3 يزد  متعلق به آقاي محمد حسن رنجبر  به كد نوسازي شماره 14 – 55  - 2 – 9 واقع در طرح تعريض گذر شاه ابوالقاسم اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاي واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 227/200/000 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ 22/736/000  ريال، مالک جمعاً مبلغ 204/464/000ريال  از شهرداري بستانكار مي باشد و از آنجا كه مالك بر اساس رأي كميسيون  ماده صد نيز مبلغ 10/000/000 ريال جريمه گرديده و مي بايست به شهرداري پرداخت نمايد ، لذا با توجه به همكاري ايشان در آزادسازي مسير و وضعيت خاص نامبرده و با موافقت اعضاي كميسيون آزادسازي  مقرر شده جمع بستانكاري ايشان مبلغ215/000/000  ريال محاسبه  و اين مبلغ پس از تنظيم قولنامه  قسمت در مسير و ارائه سند باقيمانده پلاك و اخذ تعهد محضري در وجه ايشان پرداخت گردد. علي  هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده، خواهشمند است موضوع  را در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15310200044 سایر تملکات منطقه بافت تاریخی  اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. سید علی مشتاقیون-سرپرست شهرداری یزد»

موضوع در صحن علنی شورا مطرح ، با عنایت به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق، پیشنهاد فوق عیناً مورد تصویب قرار گرفت.

 

تملک  پلاک  واقع در طرح پارکینگ پشت مجتمع نیلوفر میدان مهدیه

 

3-لایحه ‌شماره 970062533-97/11/13 شهرداری‌ یزد ثبت‌ دبیرخانه   شورا به شماره 971004369-97/11/13 :

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تملک پلاک ثبتی  34/1/8596 بخش 4 یزد واقع در طرح پارکینگ پشت مجتمع نیلوفر میدان مهدیه- باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)- احتراماً باستناد ماده80  قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب 75 با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات آن تا تاریخ 1396 ،  پيرو لايحه شماره  970038232  مورخ97/07/11 و عطف به نامه شماره  971002953  مورخ 97/08/20  بدين وسيله به استحضار مي رساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك شش دانگ پلاك ثبتي 34/1/8596   بخش 4 يزد واقع در طرح  پاركينگ پشت مجتمع نيلوفر ميدان مهديه به كد نوسازي شماره 38 – 40 – 19 – 2  متعلق به آقاي محمد علي خرم نژاد و شركا با وكالت آقاي اسد ا... فتوحي  اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاي واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 17/790/000/000 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين  و مقرر شده  پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري و تحويل آن  به عنوان زمين معوض دو  قطعه از اراضي تفكيكي سليماني به شماره‌هاي 39 و 40  جمعاً به مساحت 672/35 مترمربع و از قرار هر مترمربع 26/500/000 ريال جمعاً  به ارزش   17/817/275/000ريال به ايشان واگذار  و به صورت پاياپاي عمل گردد. علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده، خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و اجازه فرمائيد از محل كدهای مذکور در لایحه شماره 970038232 اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي حاجی رضایی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شود .

موضوع در صحن علنی شورا مطرح ، با عنایت به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق، پیشنهاد فوق با توجه به مستندات ارائه شده مورد تصویب قرار گرفت.

 

جلسه با ذكر صلوات در ساعت  10/45 خاتمه يافت.