صورتجلسه یکصد وسی و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهریزد


صورتجلسه  یکصد وسی و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهریزد             

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

یکصد وسی و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهریزد (فوق العاده) با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید درساعت 18/30 شنبه مورخ 97/12/11 با حضور تمامی اعضاء در صحن علنی تشکیل گردید :

در ابتدا ریاست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و آرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند و با گرامیداشت فرا رسیدن روز احسان و نیکوکاری و با امید به حضور تمامی هموطنان در این سنت حسنه جهت کمک به همنوعان و همچنین گرامیداشت فرا رسیدن روز درختکاری از شهرداری خواست همچون سال های گذشته توجه جدی در سالم سازی هوای شهر و ایجاد سیما و منظر شهری مناسب برای نشاط و شادابی مردم با همکاری مسئولین مربوطه داشته باشند.

وی در ادامه با توجه به دستور کار جلسه در خصوص تعیین شهردار یزد از اقدامات و رایزنی‌های صورت گرفته با اشخاص مورد نظر برای بیان برنامه ها و دیدگاههای خود در صحن علنی شورا، ضمن ارائه توضیحات کامل در این زمینه از اعضای شورا خواست با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع و ضیق وقت هر چه سریع تر این مهم تعیین تکلیف گردد که سایر اعضای شورا هم نیز در این زمینه پیشنهادهای خود را مطرح و بحث و تبادل نظر نمودند.

 

مصوبات

 

تعیین و انتخاب شهردار یزد

 

1-بر اساس بند یک ماده 80 قانون تشکیلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور ، در خصوص انتخاب و معرفی شهردار یزد ، مراتب در صحن علنی شورا مطرح ، با عنایت به بررسی های بعمل آمده و رایزنی های صورت گرفته ونیز جلسات برگزار شده با حضور اشخاص و گزینه های مورد نظر و برنامه های ارائه شده از سوی آنان و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات و رأی گیری به عمل آمده با ورقه از مجموع یازده نفر از اعضای حاضر در جلسه، در نهایت آقای مهندس سید محمدرضا سیدحسینی با شش رأی موافق بعنوان شهردار یزد تعیین و انتخاب گردید.

 

 

بودجه سال 98 شهرداری

 

 

2-لایحه‌شماره970059433-97/10/29 شهرداری یزدثبت‌دبیرخانه‌شورابه شماره 971004124-97/10/29 :

« شورای محترم اسلامی شهر، موضوع: بودجه پیشنهادی سال 1398 شهرداری یزد- باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)-  احتراماً باستناد ماده79 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن و با عنایت به دستورالعمل بودجه ابلاغی از سوی سازمان شهرداری­ها به شماره 38998 مورخ 1397/08/13 در اجرای ماده 25 آیین نامه‌مالی شهرداریها، همچنین وظایف شهرداری مندرج در بند 8 ماده 55 قانون شهرداری و فصل مرتبط با تنظیم بودجه آیین نامه مالی شهرداریها، بدینوسیله بودجه پیشنهادی شهرداری یزد مشتمل بر حوزه­های ستادی (مرکز)، مناطق و سازمانهای وابسته با پیش بینی منابع به مبلغ 8.920.000.000.000 ریال (هشت هزارو نهصد و بیست میلیارد ریال) و مصارف در قالب 2 وظیفه جاری و 9 برنامه عمرانی و سایر پرداختها به شرح کلیات پیوست، همراه با آئین‌نامه رفاهی کارکنان شهرداری تقدیم می­گردد. خواهشمند است ضمن طرح موضوع در آن شورای محترم ترتیبی اتخاذ فرمایید تا بر اساس وظایف مندرج در بند 2 ماده 45 قانون شهرداری  و ماده 27 آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها، نسبت به بررسی و تصویب آن برای اجرا از ابتدای سال 1398 اقدام لازم به عمل آید.  ضمناً معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و سایر معاونین و مدیران شهرداری حسب مورد به عنوان نمایندگان برای ارائه توضیحات بیشتر معرفی می­شوند. سید علی مشتاقیون- سرپرست شهرداری یزد»

مراتب در صحن علنی شورا مطرح ، با عنایت به جلسات متعدد برگزار شده از سوی تمامی کمیسیون‌های داخلی شورا و بررسی های بعمل آمده با حضور مشاورین ، کارشناسان و مسئولین مربوطه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، بودجه سال 98 شهرداری با توجه به تغییرات و اصلاحات انجام شده در نهایت به مبلغ 9.140.000.000.000 ریال (نه هزار و یکصدو چهل میلیارد ریال) طبق جداول و تصاویر پیوست مورد تصویب قرار گرفت.

 

طرح پیشنهادی 

 

 

3-طرح پیشنهادی دوفوریتی تنی چند از اعضای شورا (آقایان آزادی، عباسی، سفید، شایق ،ابوترابی کاشفی زاده، نیکنام وسرکارخانم‌ها عامری و جورابی) ثبت دبیرخانه  شورا به شماره 971004773-97/12/11 به شرح زیر:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: درخت وضو- با عنایت به سفر وزیر محترم آموزش و پرورش به شهر یزد و تقارن آن با آغاز هفته درخت کاری، امضاء کنندگان ذیل پیشنهاد می کنند طرح کاشت «درخت وضو» در مدارس به قید دو فوریت در صحن علنی شورا مطرح شود و در صورت تایید کلیات طرح توسط اعضای محترم با توجه به مزایای زیر، تحت عنوان تفاهم نامه ای ما بین اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، شورای اسلامی شهر و شهرداری یزد تنظیم گردیده و در حضور وزیر محترم منعقد شود. لازم به ذکر است از جمله مهم ترین اهداف این طرح، احیاء مازاد آب مصرفی جهت وضو ساختن دانش آموزان با انتقال آن جهت آبیاری درختان و فضای سبز مدارس است و مزایای طرح به ترتیب زیر می باشند:

1-صرفه جویی در مصرف آب به ویژه در آبیاری فضای سبز مدارس

2- افزایش شادابی و طراوت فضاهای آموزشی و ایجاد حسن تعلق و موثر بودن دانش آموزان در توسعه فضای سبز.

3- ترویج فرهنگ صیانت و قدردانی آب در قشر نوجوان و جوان و انتقال آن به خانواده ها و سایر شهروندان یزدی.

موضوع درصحن علنی شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات طرح پیشنهادی فوق مورد تصویب قرار گرفت.

 

تملک قسمتی از پلاک واقع در طرح توسعه کتابخانه مرکزی

 

 

4-لایحه‌شماره970065354-97/11/29 شهرداری یزد ثبت‌ دبیرخانه ‌شورا به  شماره 971004588-97/11/29 :

« شورای محترم اسلامی شهر، موضوع: تملک قسمتی از پلاک ثبتی شماره 818 بخش یک یزد واقع در طرح توسعه کتابخانه مرکزی- باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)-  احتراماً به استناد ماده 80  قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب75/03/1با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا تاریخ96/04/20، بدین وسیله به استحضار می رساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتی از پلاك ثبتی 818  بخش یک  يزد (چهار سهم از بيست سهم ششدانگ) با كد نوسازي 47-63-5-9 متعلق به ورثه مرحوم بمانعلي غني پور  با وکالت آقای عباسعلی جبل زاده  واقع در طرح توسعه کتابخانه مرکزی اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاي واگذاري ملك موصوف و بر اساس کارشناسی انجام شده جمعاً مبلغ 4/261/782/000ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين که مقرر شده پس از انتقال رسمی اسناد در طرح به نام شهرداری و تحویل ملک طی هشت  قسط در وجه مالک پرداخت گردد. علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع  را در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل ردیف تملک خیابان 30 متری شهید نقیب زاده كد 15310200113 کسر و به پروژه مذکور اضافه و اقدامات بعدي معمول گردد.  ضمناً در صورت نياز آقاي محمد حاجی رضایی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شود. سید علی مشتاقیون- سرپرست شهرداری یزد»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق،  پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.

 

مساعدت

5-لایحه‌ شماره970059368-97/10/29 شهرداری یزد ثبت‌ دبیرخانه ‌شورا به  شماره 971004121-97/10/29 :

« شورای محترم اسلامی شهر، موضوع: مساعدت در خصوص درخواست همسر شهید- باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)-  احتراماً به استناد ماده 80  قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/03/1 با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا سال 96 ، بدین وسیله ضمن ارسال تصویر نامه شماره 10742 اداره کل بنیاد شهید استان یزد مبنی بر درخواست مساعدت به خانم بی‌بی عصمت میرخلیلی همسر شهید محمد علی زارع زردینی، پیشنهاد می نماید با توجه به وضعیت خاص و مشکلات مشارالیها مبلغ 57.000.000 ریال از مبلغ عوارض مقرر نامبرده از محل ماده 17و مابقی توسط متقاضی پرداخت شود. خواهشمند است موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح و در صورت تصویب مراتب را جهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ فرمایید. ضمناً آقای علی محمد مرتضایی به عنوان نماینده جهت ارائه توضیحات بیشتر معرفی می شود. سید علی مشتاقیون- سرپرست شهرداری یزد»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق،  پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.

 

جلسه با ذكر صلوات در ساعت  21 خاتمه يافت.