صورتجلسه یازدهمين جلسه كميسيون شهر هوشمند


صورتجلسه یازدهمين جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها

 

 

 

 

 

 

یازدهمين جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها شورای اسلامی شهر یزد با تلاوت كلام ا... مجيد و با حضور اعضاي كميسيون ها و میهمانان جلسه آقای مهدي فعالي معاونت برنامه ريزي شهرداري، آقای دکتر دهقان مدیر ترافیک شهرداری، آقای مسعودتاج آبي مديرعامل سازمان فاوا شهرداري و آقای دکتر جهانگرد دبیر کانون تفکر هوشمند، در روز یکشنبه مورخ 96/12/13 ساعت 13 با دستور كار تحلیل و شیوه عملیاتی بودجه سازمان فاوا سال 97 ، گزارش پروژه های هوشمندسازی ترافیک و ارائه نقشه راه، به منظور پیاده سازی فرآیندهای منابع انسانی با رویکرد استاندارد34000 تشكيل گرديد.

در ابتداي جلسه، آقای تاج آبی گزارشی از بودجه عمرانی سال 97 را ارائه نمود و اعضای کمیسیون نظرات و پیشنهادات خود را مطرح نمودند.

سپس خانم شیما موسوی مدیر فروش شرکت سفرنما توضیحاتی در خصوص طرح اپلیکیشن گردشگری آن شرکت ارائه نمود.

در ادامه هوشمندسازی ترافیک و حمل ونقل شهری مطرح گردید و آقای دکتر جهانگرد دبیر کانون تفکر هوشمند در خصوص روند هوشمندسازی حمل ونقل وترافیک شهری توضیحاتی ارائه نمود. سپس آقای دکتر دهقان مدیر ترافیک شهرداری گزارشی از فعالیتهای هوشمند ترافیک و حمل ونقل شهری ارائه و ایجاد کمیته ارزیاب ترافیک و بررسی درخواست های سرمایه گذاران را مطرح نمود.

تحلیل و شیوه عملیاتی بودجه سازمان فاوا سال 97 ، گزارش پروژه های هوشمندسازی ترافیک و ارائه نقشه راه، به منظور پیاده سازی فرآیندهای منابع انسانی با رویکرد استاندارد34000 مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. پس از بحث وتبادل نظرو استماع نظرات مخالف و موافق اعضای کمیسیون و میهمانان حاضر در جلسه موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

 

مصوبات:

1-سازمان فاوا مکلف گردید پروژه های عمرانی خود را اولویت بندی نموده ودر اولین جلسه ای که در ماه فروردین ماه برگزار می شود ، آنها را مطرح تا در جهت عملیاتی نمودن بودجه سازمان اقدامات مقتضی صورت گیرد.

2- با مطرح شدن پیشنهاد مشارکت شهرداری یزد در طرح اپلیکیشن گردشگری سفرنما مقرر گردید سازمان فاوا با آقای دکتر جهانگرد وپیشنهاد دهنده طرح در خصوص کارایی ، گستردگی و مقایسه آن با دیگر نرم افزارهای موجود، جلسه ای جهت بررسی برگزار نموده و نتیجه نهایی را در جلسه آتی کمیسیون ارائه نمایند.

3- در راستای هوشمندسازی حمل ونقل هوشمند وسایل نقلیه پاک (دوچرخه) مقرر گردید کلیه وسیله نقلیه پاک (دوچرخه) و ایستگاه های آنها در سطح شهر با استفاده از ابزارهای نوین فناوری اطلاعات  بررسی و در جهت هوشمند نمودن آنها اقدامات مقتضی صورت گیرد.

4- در راستای تقویت منابع انسانی و سرمایه انسانی شهرداری و استفاده از نیروهای بومی مقرر گردید طرح نقشه راه، به منظور پیاده سازی فرآیندهای منابع انسانی با رویکرد استاندارد34000 در قالب طرح پیشنهادی اعضای شورا به صحن شورا جهت تصویب نهایی ارجاع گردد.

جلسه در ساعت 16 با ذكر صلوات به پايان رسيد.