صورتجلسه چهل ویکمین جلسه كميسيون شهر هوشمند


صورتجلسه چهل ویکمین جلسه كميسيون شهر هوشمند

 

 

 

 

 

چهل ویکمین جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها شورای اسلامی شهر یزد با تلاوت كلام ا... مجيد وبا حضوراعضای کمیسیون شورا ومیهمانان جلسه آقایان دکتر جهانگرد و مهندس زینی مشاوران کمیسیون، مسعود تاج آبی رئیس سازمان فاوا، نمایندگان انجمن صنفی رایانه استان، نمایندگان مرکز خلاقیت نوآوری و فناوری نوین شهر، نمایندگان شرکت سافا وکارشناسان مرتبط با موضوعات، درروزیکشنبه مورخ 97/9/24 ساعت12.10 بادستورکار گزارش آقای امین مقدم و آقای تاج آبی در خصوص شرکت شهرداری درنمایشگاه کامپیتکس 13 دردیماه،  گزارش آقای دکتر جهانگرد در خصوص شهر هوشمند مسکو، گزارش آقای تاج آبی درخصوص QR کد دراتوبوس های درون شهری تشكيل گرديد.

ابتدای جلسه، آقای حمیدرضا قمی رئیس کمیسیون شهر هوشمند وبهبودروشها شورا ضمن خیرمقدم به حاضرین در جلسه، دستورکار جلسه را مطرح نمود و برحضورپررنگ شهرداری در نمایشگاه کامتکس 13 جهت ارائه خدمات شهرداری در حیطه شهرداری الکترونیکی تاکید نمود.

نماینده انجمن صنفی رایانه بر حضور پررنگ شهرداری یزد در نمایشگاه کامیتکس13 دیماه تاکید و خواستار کمک های معنوی و نقدی شهرداری در برگزاری هر چه بهتر این نمایشگاه شد.

آقای تاج آبی رئیس سازمان فاوا شهرداری با اشاره به حضور سازمان فاوا در این نمایشگاه تصریح کرد: در هیات مدیره این موضوع بررسی و مقرر گردید تا سازمان فاوا اقدامات ارزشمند خود را در این نمایشگاه رویت نمایند وهمچنین قراراست ازشرکتهایی که بااین سازمان همکاری داشتندواستارت آپ ها دعوت شود تا در این نمایشگاه حضور یابند.

سپس آقای دکتر جهانگرد ادامه گزارش شهر هوشمند مسکو را ارائه نمود.

آقای تاج آبی گزارشی در خصوص حساب برخط شهروندی و سامانه پرداخت بلیط اتوبوس های درون شهری از طریق QR کد ارائه نمود.

موضوعات اجرای QRکد در اتوبوس های درون شهری و حضورشهرداری در نمایشگاه کامیتکس13 دیماه در یزد مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق اعضای کمیسیون و میهمانان حاضر در جلسه موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

 

مصوبات:

1-درخصوص حضور شهرداری در نمایشگاه کامپیوتر دیماه در یزد مقرر گردید مرکز خلاقیت شهرداری ظرف یک هفته کمیته سه جانبه با حضور مرکز خلاقیت، سازمان فاوا و انجمن صنفی رایانه و مشاوران کمیسیون برگزار و از لحاظ کیفیت برگزاری نمایشگاه بررسی و نتیجه را به کمیسیون گزارش دهید.

ضمنا شهرداری از استارت آپ های حوزه شهری جهت حضور در نمایشگاه حمایت نماید.

همچنین مقرر گردید شهرداری فضایی برای معرفی خدمات شهر الکترونیکی و شهر هوشمند که در شهرداری انجام شده است، فراهم نموده و فضایی جهت پذیرش ایده وطرح در این راستا و نیز عملکرد مرکز خلاقیت شامل شهر خلاق، شهر پایدار و... ایجاد گردد.

شهرداری مساعدتهای لازم جهت حضور شرکتهای حوزه شهر هوشمند کشوری فراهم و شرایطی جهت بازدید مدیران ارشد کشوری و همچنین مراکز خلاقیت و شهرداریها وسازمانهای مرتبط سراسرکشور از نمایشگاه ایجاد نماید.

شهرداری لایحه حمایتی خود را از لحاظ معنوی و مادی به شورا ارسال نماید.

2- مقرر گردید رئیس کمیسیون از هیات رئیسه شورا درخواست نماید تا آقای دکتر جهانگرد گزارش شهر هوشمند مسکو را در چند جلسه به مدت 20دقیقه گزارش نماید.

3-در خصوص QR کد مقرر گردید سازمان فاوا با توافق سازمان حمل ونقل و بار مسافر شهرداری تا هفته آینده پیشنهادات خود را جهت اجرای این طرح در اتوبوسهای درون شهری تهیه و این مسئله بسته شود.

جلسه در ساعت 14.45 با ذكر صلوات به پايان رسيد.