صورتجلسه چهل وچهارمین جلسه كميسيون شهر هوشمند


صورتجلسه چهل وچهارمین جلسه كميسيون شهرهوشمند

 

 

 

 

 

 

چهل وچهارمین جلسه كميسيون شهرهوشمندوبهبودروشها شورای اسلامی شهریزدباتلاوت كلام ا... مجيد وبا حضوراعضای کمیسیون شورا ومیهمانان جلسه آقایان دکتر جهانگردومهندس زینی مشاوران کمیسیون، مهدی فعالی معاونت برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی، مسعود تاج آبی رئیس سازمان فاوا، جعفرامین مقدم مدیر مرکز خلاقیت نوآوری و فناوری نوین شهر، رامین زارع پژوهشگر، فخرآبادی معاون دفترآمارواطلاعات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی، دکتررحمانی معاون منابع انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان، هدایت کارگر رئیس گروه برنامه ریزی استانداری، علی نیکوکار مدیرعامل شرکت آرتان هنر و کارشناسان مرتبط باموضوعات، درروزیکشنبه مورخ 97/10/16 ساعت 12.45بادستورکار بررسی لایحه مساعدت نمایشگاه کامیتکس، بررسی لایحه دومینو، بررسی انیمیشن تاریخ یزد واصلاح فرایندها و بهبود روشهاتشكيل گرديد.

ابتدای جلسه، آقای مهندس حمیدرضا قمی رئیس محترم کمیسیون شهر هوشمند وبهبودروشها شورا ضمن خیرمقدم به حاضرین در جلسه، دستورکار جلسه را مطرح نمود.

وی گزارشی از برگزاری نمایشگاه فناوری اطلاعات در مشهد ارائه وخطرنشان ساخت: شهرداری مشهد فعالیت های خوبی در زمینه فناوری اطلاعات انجام داده اند که میتوان به سامانه کنترل ونظارت ناوگان حمل ونقل شهرداری، نقشه طرح تفصیلی، سامانه شهروندی، سایت تجمیعی مخابراتی، پهپاد، نظارت هوشمند هوایی ، ایزی شارژ و غیره اشاره نمود.

در این جلسه لایحه شماره 971003704 مورخ 97/10/4 با موضوع مساعدت به نمایشگاه فناوری اطلاعات وارتباطات (کامیتکس 13) و لایحه شماره 971003888 مورخ 97/10/15 با موضوع حمایت از اولین مسابقات دومینو مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین نامه شماره 971003468 مورخ 97/9/20 با موضوع طرح پروژه انیمیشن تاریخ یزد مورد بررسی قرار گرفت.

آقای نیکوکار مدیرعامل شرکت آرتان هنر با اشاره به مشکلات شهر یزد و عدم وجود فیلم تاریخ یزد تصریح کرد: این مجموعه درنظرداردانیمیشنی درخصوص تاریخ شهر یزد تهیه و با ایجاد ایستگاه های هوشمند در مجموعه های بافت تاریخی آن را به نمایش بگذارد تا گردشگران و توریست ها از فرهنگ تاریخی یزد به صورت ملموس آشنا شوند.

وی مدت زمان آن رایکسال با80 الی100نیروی انسانی و برآورد هزینه آن را یک میلیارد تومان دانست.

آقای نیکوکار خواستار پیگیری شورا جهت اجرای طرح و پرداخت هزینه ها توسط سازمانهای مربوطه شد.

آقای دکتر جهانگرد خواستار تعریف مدل درآمدی برای هر طرحی که مطرح می شود، شد.

آقای آزادی عضومحترم کمیسیون ازفیلم دیگردراین راستا در کمیسیون گردشگری خبرداد و خواستار هماهنگی با NGO مورد نظر شد.

خانم جورابی عضو محترم کمیسیون خاطرنشان ساخت: برای اجرای این طرح از روش BOT و بیزینس استفاده شود.

آقای مهندس قمی اظهارداشت: نفس تهیه این انیمیشن با درنظر گرفتن با دید تاریخی و دیدگاه بیزینس بسیارخوب است این طرح باید مدل بیزنس داشته باشد لذا پیشنهاد می شود شهرداری درقبال مساعدت با پلت فرم مشخص و بازگشت سرمایه از طریق فروش فیلم در جشنواره و غیره و بخشهایی از آن از طریق اپ و همچنین تعریف مدل بیزینس اقدامات مقتضی را اعمال نماید.

سپس آقای دکتر رحمانی گزارشی از ارزیابی عملکرد سال96 شهرداری ارائه واظهارداشت: برای شهرداری 36 آیتم درارزیابی درنظرگرفته شده بود وبه علت اینکه برای شهرداری نامه ای جهت شرکت در آن ارزیابی ارسال شده بود شهرداری مستندات لازم را نتوانست به این مسابقات ارسال نماید.

وی افزود: بااین وجودشهرداری دراصلاح ساختارسازمانی امتیاز کامل را دریافت نموده و در بخشهای بهبود فضای کسب وکار، استفاده از فناوری های نوین در ارائه خدمت، رسیدگی به شکایت مردمی در بستر سامد، به کارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، استانداردسازی تجهیزات آتش نشانی، پسماند تفکیک، رشد پروژه های آماده واگذاری پایین ترین امتیاز را کسب نموده است.

وی ادامه داد: شهرداری در سال 96 در بخشهای ترافیک و شهرسازی نسبت به سال گذشته روند نزولی داشته است.

موضوعات لایحه مساعدت نمایشگاه کامیتکس، بررسی لایحه دومینو، بررسی انیمیشن تاریخ یزد واصلاح فرایندهاوبهبودروشهامطرح ومورد بررسی قرار گرفت. پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق اعضای کمیسیون و میهمانان حاضر در جلسه موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

 

مصوبات:

  1. با توضیحات آقای تاج آبی درخصوص لایحه شماره 971003704 مورخ 97/10/4 با موضوع مساعدت به نمایشگاه فناوری اطلاعات وارتباطات (کامیتکس 13)، با مساعدت 300میلیون ریال از ردیف مندرج در لایحه موافقت گردید.
  2. باتوضیحات آقای امین مقدم درخصوص لایحه شماره971003888مورخ97/10/15با موضوع حمایت از اولین مسابقات دومینو، با نظر مساعد مکاتبه ای با سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری جهت پرداخت آن صورت گیرد.
  3. با توضیحات مدیرعامل شرکت آرتان هنر در خصوص طرح پروژه انیمیشن تاریخ یزد ضمن موافقت باکلیات آن مقررگردیداز نظرفنی و مشارتی و همچنین با استفاده از کارشناسان خبره وتاریخی، میزان مشارکت شهرداری بامدل کسب وکارتعریف وقابلیت بازگشت سرمایه را داشته باشد.
  4. با گزارش خوب آقای دکتررحمانی معاون منابع انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان مقرر گردید در صحن علنی شورا گزارش مذکور توسط ایشان ارائه شود.

جلسه در ساعت 14.30 با ذكر صلوات به پايان رسيد.