صورتجلسه چهل وششمین جلسه كميسيون شهرهوشمند


صورتجلسه چهل وششمین جلسه كميسيون شهرهوشمند

 

 

 

 

 

چهل وششمین جلسه كميسيون شهرهوشمندوبهبودروشها شورای اسلامی شهریزدباتلاوت كلام ا... مجيد وبا حضوراعضای کمیسیون شورا ومیهمانان جلسه آقایان دکتر جهانگردومهندس زینی مشاوران کمیسیون، جسمانی مشاور شورا در کمیسیون بودجه، مهدی فعالی معاونت برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی، مسعود تاج آبی رئیس سازمان فاوا، رامین زارع پژوهشگر، مصطفوی پیمانکارپروژه معماری سازمانی شهرداری، محمدحمید فخرالدینی معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان، جعفر رحمانی معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان، هدایت کارگررئیس گروه برنامه ریزی استانداری وکارشناسان مرتبط باموضوعات، درروز یکشنبه مورخ 97/11/7 ساعت12.45بادستورکارادامه گزارش طرح معماری سازمانی و بررسی بودجه پیشنهادی سازمان فاوا سال98 تشكيل گرديد.

ابتدای جلسه، آقای مهندس حمیدرضا قمی رئیس محترم کمیسیون شهر هوشمند وبهبودروشها شورا ضمن خیرمقدم به حاضرین در جلسه، دستورکار جلسه را مطرح نمود.

آقای مصطفوی ادامه گزارش معماری سازمانی شهرداری یزد را ارائه وچارچوب کلی آن را تدوین معماری لایه خدمات شهرداری ، طراحی معماری کسب وکارسرویس گرا، طراحی معماری فاوا سرویس گرا و برنامه گذار یه سازمان سرویس گرا عنوان  نمود.

وی تیم تهیه پروژه را فنی دانست وتصریح کرد: در این پروژه دید فناوری اطلاعات مهم است و مدل مرجع آن اثربخشی عملکرد است وبراساس آن معیارهای اثربخشی تعیین می گردد.

آقای قمی زمان بندی پروژه را حائز اهمیت دانست.

آقای فعالی گفت: نگاه باید کلی ودرقالب یک مجموعه باشد.

آقای رحمانی بر تعیین برنامه ها تاکید و تصریح کرد: با تعیین برنامه ها نگرانی برای آیندگان دیگر وجود ندارد ودرهردوره ای براساس برنامه های تعیین شده پیش می روند.

سپس، آقای تاج آبی گزارشی از بودجه پیشنهادی سال 98 سازمان فاوا ارائه وخاطرنشان ساخت: بودجه کل سازمان درسال98، 206 میلیاردريال پیش بینی شده است که 35 میلیارد ريال آن دربخش شهرهوشمند و 230میلیاردريال دربخش عمرانی می باشد.

آقای قمی گلایه مندی خود را نسبت به میزان تخصیص بودجه به سازمان فاوا در سال 98 ابراز نمود.

در این جلسه برافزایش بودجه هوشمندسازی به ویژه در حوزه های آب و صرفه جویی آن، آبیاری هوشمند و ایجاد میز خدمت در منازل تاکید بسیار گردید.

موضوعات پروژه معماری سازمانی شهرداری و بودجه پیشنهادی سال 98 سازمان فاوا مطرح ومورد بررسی قرار گرفت. پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق اعضای کمیسیون و میهمانان حاضر در جلسه موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

مصوبات:

  1. با توضیحات پیمانکار پروژه معماری سازمانی شهرداری یزد مقرر گردید به صورت ماهیانه گزارش کار پروژه مذکوردرکمیسیون ارائه گردد.
  2. مقررگردید بودجه سازمان فاوا در هیات مدیره سازمان بررسی وبا تفکیک موضوعات آن درجلسه آتی کمیسیون  جهت بررسی بیشتر ارائه گردد.

جلسه در ساعت 14.30 با ذكر صلوات به پايان رسيد.