صورتجلسه چهل ودومین جلسه كميسيون شهرهوشمند


صورتجلسه چهل ودومین جلسه كميسيون شهرهوشمند

 

 

 

 

 

 

چهل ودومین جلسه كميسيون شهرهوشمندوبهبودروشها شورای اسلامی شهریزدباتلاوت كلام ا... مجيد وبا حضوراعضای کمیسیون شورا ومیهمانان جلسه آقایان دکتر جهانگرد و مهندس زینی مشاوران کمیسیون، مسعود تاج آبی رئیس سازمان فاوا، مدیر مرکز خلاقیت نوآوری و فناوری نوین شهرو کارشناسان مرتبط باموضوعات، درروزیکشنبه مورخ 97/10/2 ساعت12.30 بادستورکار گزارش آقای دکترجهانگرد در خصوص شهر هوشمند مسکو، گزارش آقای امین مقدم درخصوص سایت گردشگری، شناسایی مالکیت اموال فکری ومعنوی، شهریادگیرنده، سرعت گیرهوشمند، گزارش آقای تاج آبی در خصوص QR کد دراتوبوس های درون شهری تشكيل گرديد.

ابتدای جلسه، آقای حمیدرضا قمی رئیس کمیسیون شهر هوشمند وبهبودروشها شورا ضمن خیرمقدم به حاضرین در جلسه، دستورکار جلسه را مطرح نمود.

درابتدای جلسه نامه های شماره 971003581 باموضوع ایجادامکان پرداخت کرایه اتوبوس باکارت های بانکی و 971003619 باموضوع ارسال صورتجلسه کارگروه هوشمندسازی صدور پروانه ساختمانی مورخ 97/9/19 قرائت و به استحضار اعضای کمیسیون قرار گرفت و اعضای کمیسیون از اقدامات انجام شده در راستای هوشمندسازی صدورپروانه ساختمانی ابراز رضایت نمودند.

خانم عامری با اشاره به نامه شماره 971003583 با موضوع تکالیف بودجه ای مورد نظر کمیسیون ها، خواستار بررسی این موضوع در کمیسیون شد.

آقای امین مقدم بااشاره به سایت جامع گردشگری شهریزدوبرگزاری جلسات تخصصی دراین خصوص تصریح کرد: فی بک جهت برگزاری فراخوان گرفته شده است و فراخوان در حال انجام می باشد و در نظر است براساس اطلاعات، RFP تهیه شود.

وی از ایجاد businessman در سایت گردشگری مدنظر خبرداد.

در این جلسه به موازی کاری در حیطه ایجاد سایت گردشگری اشاره کرد.

آقای امین مقدم با اشاره به شناسایی مالکیت اموال فکری و معنوی از ماندن این طرح در کمیسیون ماده 14 خبرداد.

وی با اشاره به سرعت گیرهوشمند گفت: موافقت ترافیک در این خصوص گرفته شده است و با توجه به اینکه این مرکز 28 میلیون تومان جهت اجرا طرح در نظر گرفته ولی در ماده 14، 20 میلیون تومان در نظر گرفته شده است و قرار است به صورت ارائه فاکتورکار انجام شود.   

آقای امین مقدم با تاکید بر طرح شهریادگیرنده تصریح کرد: رایزنی های لازم در این زمینه با یونسکو صورت گرفته است و مبلغ قرارداد 95 میلیون تومان می باشد و در حال حاضر به مدت سه ماه در کمیسیون ماده 14 مانده و مطرح نشده است.

 آقای تاج آبی گزارشی از اقدامات سازمان فاوا در خصوص حضور در نمایشگاه کامیتکس 13 ارائه وخاطرنشان ساخت: برای شرکت در این نمایشگاه 57 میلیون تومان برآورد هزینه شده است.

آقای قمی با تاکید بر حضور پررنگ شهرداری در نمایشگاه کامیتکس 13 تصریح کرد: شهرداری باید کارهای صورت گرفته در حیطه هوشمند وشهرالکترونیک را در معرض عموم بگذارد و مجموعه خود را به خوبی پرزنت نماید و با حضور شرکتهای IT می تواند کلی دستاورد داشته باشد.

آقای تاج آبی گزارشی ازچگونگی سرمایه گذاری درطرح نصبQR کددراتوبوس های درون شهری ارائه نمود.

موضوعات ایجاد سایت گردشگری، شناسایی مالکیت اموال فکری ومعنوی، شهریادگیرنده، سرعت گیر هوشمند، نمایشگاه کامیتکس 13ونصب QR کد در اتوبوس های درون شهری مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق اعضای کمیسیون و میهمانان حاضر در جلسه موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

 

مصوبات:

1- شهرداری مکلف گردید تادراجرای طرح های شناسایی مالکیت اموال فکری ومعنوی و اختصاص بوجه به سرعت گیرهای هوشمند سرعت عمل بیشتری اعمال نماید.

2- شهرداری درراستای الزام به اجرای طرح شهریادگیرنده لایحه ای تهیه و به شورا ارسال نماید.

3-در این جلسه ضمن تشکراز گزارش آقای تاج آبی مقررگردید مشخصات شیوه خرید تجهیزات سخت افزاری طرح QR کددراتوبوس های درون شهری با کمک مشاوراقتصادی تهیه و به کمیسیون ارائه شود.

جلسه در ساعت 14.15 با ذكر صلوات به پايان رسيد.