صورتجلسه چهلمین جلسه كميسيون شهر هوشمند


صورتجلسه چهلمین جلسه كميسيون شهر هوشمند

 

 

 

 

 

 

چهلمین جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها شورای اسلامی شهر یزد با تلاوت كلام ا... مجيد وبا حضوراعضای کمیسیون و آقای نیکنام رئیس کمیسیون خدمات شهری و آقای عباسی رئیس کمیسیون عمران شورا ومیهمانان جلسه آقایان دکتر جهانگرد و مهندس زینی مشاوران کمیسیون، سرپرست شهرداری، صالحیان معاونت خدمات شهری، مسعود تاج آبی رئیس سازمان فاوا، صفدرپور رئیس سازمان سیماومنظر وپارکها، جعفرامین مقدم مدیرمرکز خلاقیت نوآوری و فناوری نوین شهری شهرداری، مدیرکل تکنولوژی های کشاورزی وزارت جهادکشاورزی، دبیرهوشمندجهادکشاورزی، مشاور وزارت جهادکشاورزی، مجری طرح های برنامه راهبردی عملیاتی مرکز خلاقیت، شهر خلاق وکارشناسان مرتبط با موضوعات، درروزیکشنبه مورخ 97/9/18 ساعت11.35 بادستورکار گزارش آقای امین مقدم درخصوص طرحهای برنامه راهبردی عملیاتی مرکزوشهرخلاق،  گزارش آقای تاج آبی درخصوص موضوع شرکت سافا، گزارش نمایندگان وزارت جهادکشاورزی، ارتباط باآقای نیومن، نصب دکلها درسطح شهرتشكيل گرديد.

ابتدای جلسه، آقای حمیدرضا قمی رئیس کمیسیون شهر هوشمند وبهبودروشها شورا ضمن خیرمقدم به حاضرین در جلسه، دستورکار جلسه را مطرح نمود.

آقای امین مقدم مدیر مرکز خلاقیت، نوآوری و فناوری نوین شهریزدمشکلات مالی وبروکراسی اداری را از مشکلات کندی کار در حوزه مرکز خلاقیت عنوان نمود و سپس به پوروپوزال برنامه راهبردی عملیاتی برای مرکز خلاقیت اشاره نمود و علت تهیه آن را تسریع در امور و عدم اختلال در فعالیت های مرکز دانست.

مجری طرح برنامه راهبردی عملیاتی مرکز خلاقیت نوآوری و فناوری نوین گزارشی از طرح مذکور ارائه و مبلغ پروژه را 82 میلیون تومان با آنالیز و مدت اجرای آن را  6 ماه  عنوان نمود.

سپس مجری طرح شهر خلاق گزارشی از طرح را ارائه و مورد توجه اعضای کمیسیون قرار گرفت .

مجری طرح مذکور مبلغ آن را 272 میلیون تومان در 6 مرحله و مدت اجرای آن را 10 ماه عنوان نمود.

آقای تاج آبی گزارشی ازبرگزاری جلسات مربوط به QR کد واستفاده آن دراتوبوس های درون شهری و تاکسی های سطح شهر ارائه نمود.

نمایندگان وزارت جهادکشاورزی پرزنتی ازشهرهوشمند، کاشت عمودی وتری دی بافت تاریخی شهریزد ارائه نمودند.

در ادامه موضوع نصب دکل های ایرانسل در سطح شهر مورد بررسی قرار گرفت و آقای حیدری با    بررسی خطرات ناشی از تشعشعات دکلها، این تشعشعات بسیار پایین است و خطرت آن را بسیار اندک عنوان نمود.   

در پایان تیم رباتیک مبارز، ربات و لباسهای مسابقات با آرم شهرداری را به اعضای شورا نشان دادند.   

موضوعات طرح برنامه راهبردی عملیاتی مرکزخلاقیت، طرح شهرخلاق، ایجاد QRکد بلیط اتوبوس های درون شهری وتعرفه تاکسی های سطح شهر و نصب دکل های ایرانسل در سطح شهر مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق اعضای کمیسیون و میهمانان حاضر در جلسه موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

 

مصوبات:

1-در خصوص طرح برنامه راهبردی عملیاتی مرکز خلاقیت مقررگردید مرکزخلاقیت طرح کامل برنامه مذکور را با تطبیق وبررسی برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری به اعضای کمیسیون ارسال و پاسخ کتبی جهت ارائه نظرات مرکز در خصوص علت و لزوم اجرای آن به کمیسیون ارسال گردد.

2- ضمن موافقت با کلیات طرح شهر خلاق مقرر گردید مرکز خلاقیت با نظر مساعد کمیسیون روال اداری آن صورت گیرد و شرح خدمات دقیق آن به کمیسیون ارسال شود.

3-در خصوص QRکد در اتوبوس های درون شهری و تاکسی های سطح شهر یزد مقررگردید سازمان فاوا ظرف مدت یک هفته بااولویت ایجاد امکان خرید بلیط اتوبوس درون شهری به وسیله QRکد با درنظر گرفتن اهداف کلان توسعه ای سازمان فاوا در حساب شهروندی و لکن تمرکز بر خرید بلیط اتوبوس توسط شهروندان  به وسیله QRکد مصوبه قبلی پیگیری و در جلسه آتی گزارش آن ارائه شود. ضمنا مشاوران کمیسیون حتی مقدور در جلسات هماهنگی دعوت و حضور یابند.

4-با گزارش نمایندگان وزارت جهادکشاورزی مقرر گردید با کمک معاونت شهرسازی جلسه ای بانمایندگان مذکورتشکیل وطی دوهفته آینده گزارش نمایندوهمچنین سازمان سیما ومنظر وپارکها شهرداری متعهدگردید گزارش کامل کاشت عمودی راازآنان دریافت ودرصورت نیاز،امکان سنجی و مورد استفاده قرار گیرد.

5- بادرنظر گرفتن ایجاد زیرساخت تجمیع دکلها، رعایت زیباسازی شهر، نصب مانیتور شفاف سازی اندازه گیری تشعشعات دکل و رعایت طرح های اجرایی شهرداری مقررگردیددرمناطق پشت بام شهرداری، میدان حج کوچه یاسمین زمین شهرداری و فضای سبز پشت میدان میوه وتره بار قدیم (شهدای محراب) دکلهای ایرانسل نصب گردد. 

جلسه در ساعت 14.45 با ذكر صلوات به پايان رسيد.