صورتجلسه پنجاه ویکمین جلسه كميسيون شهرهوشمند


صورتجلسه پنجاه ویکمین جلسه كميسيون شهرهوشمند

 

 

 

پنجاه ویکمین جلسه كميسيون شهرهوشمندوبهبودروشها شورای اسلامی شهریزدباتلاوت كلام ا... مجيد و با حضوراعضای کمیسیون شورا ومیهمانان جلسه آقایان دکتر جهانگردومهندس زینی مشاوران کمیسیون، مسعود تاج آبی رئیس سازمان فاوا و همچنین معاونین آن سازمان، محمد صفدرپور رئیس سازمان سیما ومنظر، سلیمیان نماینده مدیر مرکزخلاقیت نوآوری وفناوری نوین شهری، نمایندگان بسیج علمی پژوهشی در خصوص طرح سیستم آبیاری زیرسطحی وهوشمند وکارشناسان مرتبط باموضوعات، درروز یکشنبه مورخ97/12/19  ساعت12.15بادستورکار پرزنت طرح سیستم آبیاری زیرسطحی وهوشمند توسط بسیج علمی پژوهشی و گزارش عملکرد سال 97 سازمان فاوا تشكيل گرديد.

ابتدای جلسه، آقای مهندس حمیدرضا قمی رئیس محترم کمیسیون شهر هوشمند وبهبودروشها شورا ضمن خیرمقدم به حاضرین در جلسه، دستورکار جلسه را مطرح نمود.

نمایندگان طرح سیستم آبیاری زیرسطحی وهوشمند گزارشی از طرح خود ارائه وتصریح کردند: تمام تجهیزات این سیستم داخلی و هوشمند و به صورت چهار زبانه می باشد.

ایشان خاطرنشان ساختند: این طرح در یکی از مزارع منشاد به صورت آزمایشی اجرا شده است.

خانم عامری با اشاره به بودجه سال 98 شهرداری تصریح کرد: هوشمندسازی در زمینه های آب وآبیاری، حمل ونقل شهری، مدیریت پسماند از جمله برنامه های بودجه ای سال آینده شهرداری است بنابراین باید با یک برنامه مناسب و استراتژی کارآمد در تحقق آن کوشید.

آقای صفدرپور گزارشی از پایلوت ارائه شده توسط دانشگاه یزد در خصوص آبیاری هوشمند ارائه نمود.

موضوعات طرح سیستم آبیاری زیرسطحی وهوشمند مطرح ومورد بررسی قرار گرفت. پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق اعضای کمیسیون و میهمانان حاضر در جلسه موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

 

مصوبات:

  1. در خصوص طرح سیستم آبیاری زیرسطحی وهوشمند مقرر گردید جلسه ای مشترک و فنی با حضور سازمان سیماومنظر، سازمان فاوا و مرکز خلاقیت نوآوری و فناوری نوین شهرداری و مشاورین کمیسیون شهر هوشمند و روسا ونمایندگان کمیسیونهای خدمات شهری و شهرهوشمند با هدف اجرا در یکی از پارکهای سطح شهر و بررسی دقیقتر وفنی تر در اسرع وقت برگزار و نتیجه را به کمیسیون اعلام گردد.
  2. سازمان فاوا و سازمان سیماومنظر شهرداری  دی تیل خود را از پایلوت ارائه شده توسط دانشگاه یزد ارائه نمایند.

جلسه در ساعت 14.15 با ذكر صلوات به پايان رسيد.