صورتجلسه پنجاه وسومین جلسه كميسيون شهرهوشمند


صورتجلسه پنجاه وسومین جلسه كميسيون شهرهوشمند

 

 

 

 

 

پنجاه وسومین جلسه كميسيون شهرهوشمندوبهبودروشها شورای اسلامی شهریزدباتلاوت كلام ا... مجيد و با حضوراعضای کمیسیون شورا ومیهمانان جلسه آقایان دکتر جهانگردومهندس زینی مشاوران کمیسیون، مهدی فعالی معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی شهرداری، مسعود تاج آبی رئیس سازمان فاواوهمچنین معاونین آن سازمان، جعفر امین مقدم مدیر مرکز خلاقیت نوآوری و فناوری نوین شهری وکارشناسان مربوطه، درروز یکشنبه مورخ98/1/25 ساعت12.12بادستورکار ادامه گزارش عملکرد سال 97 سازمان فاوا و گزارش آقای امین مقدم در خصوص عملکرد مرکز خلاقیت در سال 97 و گزارش یزد ترافیک تشكيل گرديد.

ابتدای جلسه، آقای مهندس حمیدرضا قمی رئیس محترم کمیسیون شهر هوشمند وبهبودروشها شورا ضمن خیرمقدم به حاضرین در جلسه، دستورکار جلسه را مطرح و برارتقاء سامانه شهربین توسط روابط عمومی وشهرداری و همچنین ملزم نمودن مدیران به پاسخگویی سامانه شهربین تاکید نمود.

آقای بیکی نماینده سازمان فاوا راه اندازی سایت گردشگری، توسعه پرتال شهرداری و معاونت های آن، ایجاد انبار داده شهرداری، توسعه پروژه داده کاوی، توسعه وزیرساخت SDI، ادامه توسعهسامانه یزدترافیک، تهیه سامانه رصد تابلوهای سردرب مغازه ها، توسعه سامانه شهریین، شفافیت (پرتال داده باز)، استقرار سامانه ارزیابی عملکرد سازمان، خرید نرم افزار مدیریت دانش و خرید نرم افزار مرکز اسناد (پرداخت عوارض) را از جمله پروژه های واحد توسعه وپشتیبانی در سال 98 دانست.

وی از دیگر پروژه های واحد توسعه وپشتیبانی در سال 98 را خرید نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان، خرید نرم افزار نظرسنجی، نرم افزار نظارت بر واگذاری خدمات و کنترل عملکرد پیمانکاران (معاونتها، مناطق و سازمانها)، تولید زیرساخت پرداخت اینترتی شهرداری، تولید نرم افزار  حساب آنلاین شهروندی، تهیه سامانه سیستم هوشمند سازمان حمل و نقل، توسعه سامانه نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی، توسعه نرم افزار تخصصی آتش نشانی، تولید بازی رایانه ای در جهت فرهنگسازی شهروندان وخرید و پیاده سازی سامانه نظارت و کنترل پسماندهای ساختمانی عنوان نمود.

خانم عامری دراین جلسه خط مشی و برنامه های موجود شهر هوشمند را درخواست و خواستار شناسایی و برنامه ریزی شهرداری جهت مشخص نمودن مسیر راه برای شهر هوشمند گردید.

آقای دکتر جهانگرد در پاسخ به سئوال خانم عامری در خصوص مسیر شهر هوشمند و برنامه های سازمان فاوا دراین خصوص، خاطرنشان ساخت: سازمان فاوا رسالت خود را در حیطه شهرهوشمند انجام داده است و نباید از سازمان فاوا این موضوع را طلب نمود بلکه اگر این چند پروژه ای که سازمان دربرنامه های سال جاری دارد، عملیاتی گردد کارهای بسیاری صورت می گیرد. شاخص های شهر هوشمند مشخص است و باید براساس آن اقدامات موثر صورت گیرد.

آقای امین مقدم بااشاره به بودجه توافق شده قبل ازتصویب بودجه بالغ بر11 میلیارد تومان خاطرنشان ساخت: در حال حاضر در بودجه شهرداری برای این مرکز یک میلیارد و 500 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

خانم عامری از عدم حذف بودجه مرکز خلاقیت در بودجه سال جاری شهرداری خبرداد و تصریح کرد: فلسفه وجودی مرکز خلاقیت این است که شهرداری وسازمانها تابعه قبل از اجرای هر پروژه ای با مرکز خلاقیت هماهنگی های لازم را انجام دهند و هزینه آن توسط آنها به مرکز پرداخت شود این مرکز باید پروژه های موجود در شهرداری را غربال نماید و براساس آن طرح ارائه نماید.

آقای قمی بااظهار گلایه از عملکرد مرکز خلاقیت گفت: مرکزاهداف خود را فراموش نموده و بیشتر به سمت برگزاری همایش ونمایشگاه روی آورده است و به درخواست های اعضا توجه ای نشده است.

آقای امین مقدم بااشاره به اهداف و وظایف مصوب شورای اسلامی شهر یزد مرکز خلاقیت خاطرنشان ساخت: هراقدامی که مرکز خلاقیت می خواهد انجام دهدبه نتیجه ای نمی رسد یابامدت زمان طولانی تری صورت می گیرد.

درادامه گزارشی ازعملکرد پروژه یزد ترافیک ارائه گردیدوبا قول مساعد آقای تاج آبی، تا یکماه آینده اپلیکیشن یزدترافیک در گوشی های همشهریان قابل نصب می باشد و شهروندان می تواننداز خدمات آن بهره مند شوند.

 موضوع ارتقاء سامانه شهربین وارتباطات مردمی مطرح وموردبررسی قرارگرفت. پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق اعضای کمیسیون و میهمانان حاضر در جلسه موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

مصوبه:

  1. در خصوص ارتقاء سامانه شهربین مقرر گردید جلسه ای با محوریت معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی شهرداری وبا حضور روابط عمومی، سازمان فاوا و مرکز خلاقیت نوآوری و فناوری نوین شهرداری و موضوع افزایش مشارکت مردمی از طرق مختلف ارتباطی در شهرداری برگزار و پروژه ای با مشارکت روابط عمومی شهرداری یا مشاور تخصصی جهت چگونگی جلب مشارکت عمومی به ویژه با استفاده از سیستم شهربین تعریف شود.

 جلسه در ساعت 14 با ذكر صلوات به پايان رسيد.