صورتجلسه پنجاه ودومین جلسه كميسيون شهرهوشمند


صورتجلسه پنجاه ودومین جلسه كميسيون شهرهوشمند

 

 

 

 

 

 

پنجاه ودومین جلسه كميسيون شهرهوشمندوبهبودروشها شورای اسلامی شهریزدباتلاوت كلام ا... مجيد و با حضوراعضای کمیسیون شورا ومیهمانان جلسه آقایان دکتر جهانگردومهندس زینی مشاوران کمیسیون، مسعود تاج آبی رئیس سازمان فاوا و همچنین معاونین آن سازمان، درروز یکشنبه مورخ98/1/18 ساعت12.55بادستورکار ادامه گزارش عملکرد سال 97 سازمان فاوا و گزارش آقای مهندس زینی در خصوص عملکرد کمیسیون در سال 97 تشكيل گرديد.

ابتدای جلسه، آقای مهندس حمیدرضا قمی رئیس محترم کمیسیون شهر هوشمند وبهبودروشها شورا ضمن خیرمقدم به حاضرین در جلسه، دستورکار جلسه را مطرح وگفت:  برای سال جاری در نظر است عملکردهای  کمیسیون، سازمان فاوا، مرکز خلاقیت، ترافیک ومعاونت شهرسازی در خصوص مکانیزه کردن صدورپروانه ساختمانی مورد بررسی قرار گیرد وبراساس آن برنامه های سال 98 کمیسیون تدوین شود.

آقای تاج آبی با اشاره به تنوع فعالیت های سازمان فاوا، تصریح کرد: بخشی را آقای فلاح توضیح دادند و بخش توسعه و پشتیبانی نرم افزارهای تخصصی سال 1397 را آقای بیکی توضیح می دهند.

آقای بیکی با اشاره به فعالیتهای توسعه وپشتیبانی نرم افزارهای تخصصی سال 1397، توسعه و پشتیبانی سامانه عوارض کسب وپیشه، سامانه عوارض نوسازی، راه اندازی فاز یک (تهیه نقشه سرویس های آن لاین پارکینگ، نقشه همراه یزد وگوگل مپ) یزدترافیک (درحال انعقاد قرارداد)، پیاده سازی سامانه کارکرد فوق العاده وپاداش کارکنان، راه اندازی سرویس آن لاین ظرفیت پارکینگ های طبقاتی، ساخت وعملیاتی نمودن پروژه ممیزی اطلاعات ایمنی آپارتمان ها(توسط استانداری اعلام واطلاعات کلیه آپارتمان های مهم یزد شناسایی ودر سیستم ثبت شده است)، راه اندازی سامانه پارکینگ طبقاتی ونظارت بر عملکرد،  راه اندازی سامانه شهربین و ادغام آن با سامانه 137 از جمله فعالیتهای این بخش از سازمان در سال 97 بوده است.

وی ارائه و تدوین طرح جدید حساب آنلاین شرکت پیمانکار( در حال حاضر در حال انعقاد قرارداد با شرکت سافاست وروند استعلام ازافتا می باشد)، راه اندازی سامانه عوارض خودرودردفاتر اسناد رسمی و پلیس +10 با 10درصد افزایش درآمدشهرداری، راه اندازی سامانه جامع تخصصی آرامستانها، راه اندازی سامانه جامع گردشگری، راه اندازی سامانه جامع نقلیه مبتنی براطلاعات خودرویی پیاده سازی شده است، نظارت بر تهیه طرح جامع هوشمندسازی ناوگان اتوبوسرانی (انجام نشده و سازمان اتوبوسرانی دوباره درخواست نموده است)، نظارت بر تهیه سامانه فضای سبز و پیمانکاران سازمان، راه اندازی و نظارت بر پرتال شفافیت ، انجام فاز یک سامانه رزو تابلوهای تبلیغاتی، طرح بازی های رایانه ای در حال انجام می باشد، مطالعه ، امکان سنجی ساختار وتولید سامانه های شهرداری با رویکرد سرویس گرایی از دیگر فعالیتهای این بخش سازمان فاوا می باشد.

آقای دکتر کاشفی زاده بر مشخص شدن درآمدزایی سازمان فاوا تاکید کرد.

آقای تاج آبی خاطرنشان ساخت: هدف ما تولید نیست در جاهایی سازمان مجبور شده خود وارد شود ولی برنامه ما تولید نیست بیشتر برون سپاری است نقش ما عامل چهارم است.

در ادامه، آقای مهندس زینی گزارشی از عملکرد کمیسیون شهر هوشمند سال 97 عنوان و پیشنهاداتی شامل اطلاع رسانی به موقع از موضوعات مطروحه در جلسه، تمرکز بیشتر برموضوعات مرتبط با شرح وظایف کمیسیون، بررسی علل عدم تحقق مصوبات جلسات قبل در موعد مقرر، اتخاذ تمهیدات لازم جهت ارزیابی اثربخش بودن جلسات، انتخاب موضوعات براساس ماموریت اصلی کمیسیون، پیش بینی حضور همه ذینفعان در بررسی موضوعات دستور جلسه، تصریح مصوبات و تبیین تکالیف ووظایف محوله و ابلاغ مصوبات جلسه به حاضرین و پیگیری اجرای مصوبات را ارائه نمود.

موضوعات گزارش عملکردسازمان فاوا در سال 97 و گزارش عملکرد کمیسیون شهر هوشمند در سال 97  مطرح ومورد بررسی قرار گرفت. پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق اعضای کمیسیون و میهمانان حاضر در جلسه موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

مصوبات:

  1. مقرر گردید شیوه نامه ای برای پروژه های تعریف شده در سازمان فاوا تهیه وبراساس آن عملیات اجرایی آن صورت گیرد.
  2. مقررگردیددرجلسه ای ازمدیرمحترم سازمان راهبردی افتا استان جهت تسریع دراستعلام های امنیتی دعوت به عمل آید.
  3. باتوجه به رای گیری اعضای کمیسیون مقررگردید روز سه شنبه جلسه فوق العاده کمیسیون با دستورکار گزارش عملکرد سازمان فاوا و گزارش عملکرد مرکز خلاقیت برگزار گردد.
  4. مقرر گردید کلیه مصوبات کمیسیون به حاضرین در جلسه داده شود تا در یکی از جلسات کمیسیون مورد بررسی و برنامه های سال جاری کمیسیون تدوین گردد.
  5. مقرر گردید موضوعات مصوبات قبلی کمیسیون به اعضای کمیسیون ارجاع گردد تا موضوعاتی که می توانند پیگیری نمایند، اعلام نمایند.

جلسه در ساعت 14.15 با ذكر صلوات به پايان رسيد.