صورتجلسه پانزدهمين جلسه كميسيون شهر هوشمند


صورتجلسه پانزدهمين جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها

 

 

 

 

 

 

پانزدهمين جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها شورای اسلامی شهر یزد با تلاوت كلام ا... مجيد و با حضور اعضاي كميسيون و میهمانان جلسه آقایان دکتر جهانگرد و مهندس وحید زینی مشاوران کمیسیون، آقای فعالی معاونت برنامه ریزی ونیروی انسانی ، آقای دکتر دهقان مدیر ترافیک ، آقای مسعودتاج آبي رئیس سازمان فاوا ، آقای جعفرامین مقدم مدیر مرکز خلاقیت، نوآوری و فناوری نوین شهر و کارشناسان مربوطه درشهرداری، مدیرعامل سازه های اطلاعاتی راژمان، نمایندگان شرکت سیکاس، مدیر فنی شرکت توسعه اقتصاد سرمایه پایدار و نمایندگان اپ همراه املاک در روز یکشنبه مورخ 97/2/2 ساعت 14.20 با دستور كار بررسی طرح یزدترافیک شرکت راژمان، بررسی طرح شبکه اشیا اینترنتی شرکت سیکاس، بررسی طرح چراغهای هوشمند شرکت توسعه اقتصاد سرمایه پایدار و گزارش مرکز خلاقیت نوآوری و فناوری نوین شهر شهرداری تشكيل گرديد.

در ابتداي جلسه، آقای حمیدرضا قمی رئیس کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روشها به حاضرین خیرمقدم عرض و دستورکار جلسه را قرائت نمود.

طرح یزدترافیک شرکت راژمان، طرح شبکه اشیا اینترنتی شرکت سیکاس، طرح چراغهای هوشمند شرکت توسعه اقتصاد سرمایه پایدار و APP همراه املاک مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. پس از بحث وتبادل نظرو استماع نظرات مخالف و موافق اعضای کمیسیون و میهمانان حاضر در جلسه موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

مصوبات:

  1. شرکت راژمان متعهد گردید اهداف ، ضرورتها، قابلیت ها و مقایسه طرح مذکور با کشورهای جهان با برآورد هزینه ها را تهیه و در اختیار شورا و سازمان فاوا قرار دهد. همچنین سازمان فاوا باید برنامه های خود را بررسی و ضرورتها و زیرساختهای مورد نیاز خود را تهیه و با همکاری مشاوران شورا جلساتی را تشکیل و نتیجه را هفته آینده ارائه نماید.
  2. مقرر گردید سازمان فاوا طرح شبکه اشیا اینترنتی شرکت سیکاس را با همکاری مشاوران شورا بررسی و هفته آینده گزارش آن را به کمیسیون ارائه نماید.
  3.  سازمان فاوا و سازمان پارکها متعهد شدند با همکاری مشاوران شورا وشرکت توسعه اقتصاد سرمایه پایدار، پروپوزال طرح پارک هوشمند را تهیه و در جلسه آتی به کمیسیون ارائه نمایند.
  4.  مقرر گردید سازمان فاوا کلیه جوانب APP همراه املاک با همکاری مشاوران شورا بررسی و گزارش آن را در جلسه 15 روز آینده به کمیسیون ارائه نماید.

 جلسه در ساعت 16.35 با ذكر صلوات به پايان رسيد.