صورتجلسه هفدهمين جلسه كميسيون شهر هوشمند


صورتجلسه هفدهمين جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها

 

 

 

 

 

 

هفدهمين جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها شورای اسلامی شهر یزد با تلاوت كلام ا... مجيد و با حضور اعضاي كميسيون و میهمانان جلسه آقایان دکتر جهانگرد و مهندس وحید زینی مشاوران کمیسیون، آقای فعالی معاونت برنامه ریزی ونیروی انسانی ، آقای مسعودتاج آبي رئیس سازمان فاوا ، و کارشناسان مربوط به صدور پروانه ساختمانی درشهرداری، نمایندگان شرکت سی پی، نماینده طرح برج نور، در روز یکشنبه مورخ 97/2/16 ساعت 14.15 با دستور كار گزارش مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری، پرزنت شرکت سی پی ،  پرزنت برج نور و بررسی مکانیزه کردن صدورپروانه ساختمانی تشكيل گرديد.

در ابتداي جلسه، خانم ونوس عامری نائب رئیس کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روشها به حاضرین خیرمقدم عرض و براساس دستورکار، جلسه آغاز شد.

آقای تاج آبی رئیس سازمان فاوا گزارشی از اقدامات سازمان فاوا در خصوص مصوبات کمیسیون ارائه نمود.

سپس نمایندگان شرکت سی پی در خصوص هوشمندسازی پارکینگ های سطح شهر گزارشی را ارائه و خواستار ارائه ظرفیتها و مجوزهای مورد نیاز که شهرداری می تواند در اختیار آنها بگذارد، شدند.

آقای خوانین زاده  طراح طرح برج نور گزارشی از روند مطرح شدن این طرح در شورا وشهرداری طی سالهای اخیر را ارائه و خواستار تسریع در اجرای طرح گردید.

سپس روند مکانیزه نمودن صدورپروانه ساختمانی در دستورکار قرار گرفت و شهرداری اقدامات صورت گرفتن خود طی ماه های اخیر را گزارش نمود که اعضای کمیسیون از چگونگی کار اظهار نارضایتی شدید نمودند و یکی از اولویت های کاری شورا را مکانیزه کردن صدور پروانه دانستند.

گزارش مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری ، پرزنت شرکت سی پی در خصوص هوشمند سازی پارکینگ های سطح شهر و گزارش روند اجرای مکانیزه نمودن صدورپروانه ساختمانی ارائه و مورد بررسی قرار گرفت. پس از بحث وتبادل نظرو استماع نظرات مخالف و موافق اعضای کمیسیون و میهمانان حاضر در جلسه موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

مصوبات:

  1. با گزارش شرکت سی پی مقرر گردید ذی پلنت طرح شرکت آماده و سپس سرویس هایی که سازمان فاوا برای کارت شهروندی درنظر دارد، بررسی و نتیجه آن دو هفته دیگر به گمیسیون ارائه شود.
  2. با گزارش متولی طرح برج نور، مقرر گردید با نظر مساعد در قالب لایحه به شورا ارسال گردد.
  3.  با ارائه گزارش آقای آزادی نماینده شهردار در خصوص منابع انسانی و تجهیزات مرکز خلاقیت و عدم رضایت اعضای کمیسیون از روند تجهیز کردن این مرکز مقرر گردید جلسه آینده کمیسیون در آن مکان برگزار گردد.
  4. با گزارش روند مکانیزه نمودن صدورپروانه ساختمانی و عدم رضایت شدید اعضای کمیسیون از چگونگی مکانیزه نمودن صدورپروانه،  مقرر گردید شهردار محترم در صحن شورا پاسخگو کندی کار باشد.

جلسه در ساعت 16.30 با ذكر صلوات به پايان رسيد.