صورتجلسه هجدهمين جلسه كميسيون شهر هوشمند


صورتجلسه هجدهمين جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها

 

 

 

 

 

 

هجدهمين جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها شورای اسلامی شهر یزد با تلاوت كلام ا... مجيد و با حضور اعضاي كميسيون و میهمانان جلسه آقای دکتر جمالی نژاد شهردار محترم، آقایان دکتر جهانگرد و مهندس وحید زینی مشاوران کمیسیون، آقای فعالی معاونت برنامه ریزی ونیروی انسانی ، آقای فرهمند معاونت شهرسازی، آقای دهقان معاونت فنی و عمرانی ، آقای مسعودتاج آبي رئیس سازمان فاوا ، و کارشناسان مربوط به صدور پروانه ساختمانی درشهرداری، کارشناس مربوط به نرم افزار پیگیری مصوبات شورا، نمایندگان سازمان حمل ونقل شهرداری و آقای دکتر نقیبی طرح پایه های چراغ هوشمند، خدمات اورژانسی، خدمات داخلی اتوبوس های درون شهری، در روز یکشنبه مورخ 97/2/23 ساعت 14.10 با دستور كار بررسی مکانیزه کردن صدورپروانه ساختمانی، گزارش مدیرعامل سازمان فاوا در خصوص نرم افزار پیگیری مصوبات شورا، پرزنت آقای دکتر نقیبی در خصوص طرح های پایه های چراغ های سطح شهر، خدمات اورژانسی، خدمات داخلی اتوبوس های درون شهری تشكيل گرديد.

در ابتداي جلسه، آقای حمیدرضاقمی رئیس کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روشها به حاضرین خیرمقدم عرض و براساس دستورکار، جلسه آغاز و بر اهمیت مکانیزه نمودن صدورپروانه ساختمانی برای اعضای شورا تاکید کرد.

آقای دکتر عباسی عضو کمیسیون مکانیزه کردن صدور پروانه ساختمانی را سه وجهی شهرسازی، حقوقی و IT عنوان و تصویح کرد: برای اجرایی شدن این طرح باید در وهله اول سیاست مرحله ای را در نظر گرفته شود در وهله دوم مدیر پروژه برای آن تعیین شود و در مجموع باید برای این پروژه  CPM  تعریف شود و در اختیار متولیان امر قرار گیرد.

آقای فرهمند معاونت شهرسازی و آقای تاج آبی رئیس سازمان فاوا شهرداری گزارشی از اقدامات صورت گرفته تاکنون در خصوص مکانیزه کردن صدور پروانه ارائه نمود.

سپس آقای تاج آبی رئیس سازمان فاوا گزارشی از اقدامات صورت گرفته در خصوص نرم افزار پیگیری مصوبات شورا را ارائه نمودو خاطرنشان ساخت: این نرم افزار تا دوهفته آینده آماده بهره برداری می باشد.

در ادامه نامه های ارجاعی به کمیسیون با موضوعات سوگندنامه و منشوراخلاقی شهرداریها، تسهیل گذار وضع موجودمنابع انسانی کارکنان شهرداری و سیاست های کلی مدیریت شهری ملاحظه و بایگانی گردید.

آقای دکتر نقیبی استاد دانشگاه میبد طرحهای ارتقا چراغهای سطح شهر، هوشمند سازی خدمات اورژانسی و خدمات اتوبوسه های درون شهری را ارائه نمود.

در پایان اعضای کمیسیون و مشاوران و دیگر میهمانان از مرکز خلاقیت نوآوری و فناوری نوین شهر شهرداری یزد بازدید نمودند.

مکانیزه کردن صدورپروانه ساختمانی، گزارش مدیرعامل سازمان فاوا در خصوص نرم افزار پیگیری مصوبات شورا، پرزنت آقای دکتر نقیبی در خصوص طرح های پایه های چراغ های سطح شهر، خدمات اورژانسی، خدمات داخلی اتوبوس های درون شهری مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. پس از بحث وتبادل نظرو استماع نظرات مخالف و موافق اعضای کمیسیون و میهمانان حاضر در جلسه موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

مصوبات:

  1. با توجه به اهمیت مکانیزه کردن صدور پروانه ساختمانی و موافقت شهردارمحترم، مدیریت پروژه مذکور به حوزه شهردار محول و مقرر گردید شهردار محترم در این خصوص پیگیری های لازم را معمول و نتیجه آن، ظرف دو هفته آینده به کمیسیون ارائه گردد.
  2. با گزارش آقای تاج آبی در خصوص نرم افزار پیگیری مصوبات شورا، مقرر گردید ظرف دو هفته آینده نرم افزار با آموزش کامل در اختیار دبیرخانه شورا قرار گیرد.
  3. نامه شماره 971003343  مورخ 96/11/3 بررسی و مقرر گردید دو هفته آینده دو شرکت مربوط به استانداردسازی منابع انسانی کارکنان شهرداری در جلسه کمیسیون حضور یابند و موضوع بررسی گردد.
  4. با گزارش آقای نقیبی مقرر گردید طرحهای ایشان به مرکز خلاقیت نوآوری و فناوری نوین شهری ارجاع پس از بررسی قابلیت های اجرا در سطح شهر ؛ نتیجه آن دو هفته آینده ارائه شود.
  5. موضوع GPS  اتوبوس های درون شهری مطرح و مقرر گردید با محوریت سازمان فاوا این مسئله با حضور رئیس کمیسیون، مشاوران شورا و نمایندگان بانک انصار و سازمان حمل ونقل بررسی و نتیجه آن هفته آتی به کمیسیون ارائه شود.
  6. در بازدید از مرکز خلاقیت مقرر گردید شرح وظایف و خدمات مرکز با هماهنگی رئیس کمیسیون برای معاونت برنامه ریزی و نیروی انسانی شهرداری ارسال گردد.

جلسه در ساعت 16 با ذكر صلوات به پايان رسيد.