صورتجلسه نوزدهمين جلسه كميسيون شهر هوشمند


صورتجلسه نوزدهمين جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها

 

 

 

 

 

 

نوزدهمين جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها شورای اسلامی شهر یزد با تلاوت كلام ا... مجيد و با حضور اعضاي كميسيون و میهمانان جلسه آقایان دکتر جهانگرد و مهندس وحید زینی مشاوران کمیسیون، آقای آزادی نماینده شهردار، آقای مشتاقیون معاونت اقتصادی ومالی، آقای فعالی معاونت برنامه ریزی ونیروی انسانی ، آقای مسعودتاج آبي رئیس سازمان فاوا، آقای رمضانی رئیس سازمان سرمایه گذاری ومشارکتها، آقای دکتر دهقان مدیر ترافیک ، کارشناسان شهرداری ، نماینده سیکاس و نماینده گروه مدرن آپ ، در روز یکشنبه مورخ 97/2/30 ساعت 14.20 با دستور كار تعیین تکلیف فراخوان دوچرخه اشتراکی، گزارش آقای تاج آبی در خصوص موضوعات اشیا اینترنتی، همراه املاک واولویت بندی بودجه فاوا و پرزنت شرکت مدرن آپ تشكيل گرديد.

در ابتداي جلسه، آقای حمیدرضاقمی رئیس کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روشها به حاضرین خیرمقدم عرض و براساس دستورکار، موضوع دوچرخه اشتراکی بررسی و بر هوشمند بودن دوچرخه اشتراکی تاکید نمود.

آقای رمضانی رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتها بر تعیین تکلیف فراخوان دوچرخه اشتراکی در این جلسه تاکید کرد.

آقای جهانگرد مشاور کمیسیون از تناقص درمتن فراخوان خبرداد و خواستار اصلاح آن گردید.

سپس آقای عاقلی نماینده شرکت سیکاس گزارشی از پروژه های هوشمندسازی با هدف اشیا اینترنت را ارائه نمود.

آقای دهقانی نماینده شرکت مدرن آپ موضوع سامانه کنترل خاک و نخاله وبازیافت را مطرح و توضیحات مختصری را ارائه نمود.

تعیین تکلیف فراخوان دوچرخه اشتراکی، گزارش شرکت سیکاس در خصوص اشیا اینترنت و پرزنت شرکت مدرن آپ در خصوص سامانه اتوبوسرانی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. پس از بحث وتبادل نظرو استماع نظرات مخالف و موافق اعضای کمیسیون و میهمانان حاضر در جلسه موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

مصوبات:

  1. در خصوص فراخوان دوچرخه اشتراکی مقرر گردید سرویس بهداشتی از فراخوان مذکور حذف و مشخصات فنی و تناقصات موجود در متن فراخوان  با همکاری دکتر جهانگرد مشاور کمیسیون اصلاح و فراخوان در موعد مقرر برگزار شود. سپس پیشنهادات مشارکت کنندگان و بهره برداران  دریافت و در کمیته فنی بررسی گردد.
  2. اعضای کمیسیون با کلیات موضوع اشیا اینترنت موافقت نمودند و سازمان فاوا متعهد شدند این موضوع را با مشارکت مشاوران شورا بررسی و نتیجه نهایی را به کمیسیون ارائه نمایند.
  3. موضوع سامانه کنترل ماشین آلات سازمان مدیریت پسماند مطرح مقرر گردید نماینده شرکت مدرن آپ طرح خود را به سازمان مدیریت پسماند ارائه نماید.

جلسه در ساعت 16.30 با ذكر صلوات به پايان رسيد.