صورتجلسه شصت و هشتمین جلسه پنجمين شورای اسلامی شهریزد


صورتجلسه شصت و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهریزد       

                                                                                              

 

 

 

 

 

شصت و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهریزد(عادی) باتلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید درساعت8/30 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/2/26 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید :  

در ابتدا ریاست شورا باسلام و صلوات بر محمد وآل محمد(ص)، فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی را برهمگان تبریک و تهنیت عرض نمود و از خداوند متعال خواست توفیقی به همه ما بدهد تا بتوانیم هرچه بیشتر از فیوضات معنوی این ماه بزرگ استفاده و بهره های لازم ببریم .

وی درادامه گزارشی از اجلاس برگزارشده از سوی شورایعالی استانها با حضور اعضای محترم فراکسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی و مطالب و مباحث مطرح شده در آن اجلاس از جلمه اعتراض به لغو مصوبات شوراهای اسلامی سراسر کشور توسط دیوان عدالت اداری همانند لغو مصوبه عوارض تابلوهای تبلیغاتی در شهر تهران و ضرر وزیان وارده به آن شهرداری، بررسی موضوعات و لوایح درآمدهای پایدار برای شهرداریها و مدیریت یکپارچه شهری، تدوین شیوه نامه حسابرسی برای شهرداریهای سراسر کشور، ضرورت حضور مجدد اعضای شورای اسلامی استان در جلسات شورای برنامه ریزی استان همچون ادوارگذشته، جهت استحضار اعضای شورا ارائه نمود.

سپس ایشان نامه ارسالی از سوی آقای نوریان مدیرعامل شرکت چادرملو بابت پاسخ به سؤالات تنی چند از اعضای شورا بابت اعتبارات تخصیص یافته در جهت احداث مجموعه ورزشی و رفاهی در شهرستان اردکان قرائت نمود که هریک از اعضای شورا در این زمینه نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح و خواستار پیگیری این موضوع جهت توزیع عادلانه آن اعتبارات ورزشی برای کلیه شهرستانهای این استان شدند.

در ادامه و بر اساس دستور کار جلسه، رؤسای محترم کمیسیون های داخلی این شورا از عملکرد و اقدامات صورت گرفته آن کمیسیون ها از ابتدای سال جاری تاکنون و نیز از بازدیدها وجلسات برگزارشده با حضور مدعوین و مسئولین مربوطه جهت استحضار دیگر اعضای شورا گزارشی ارائه نمودند.

سپس لایحه دوفوریتی شهرداری درخصوص نحوه تسویه حساب غیرنقدی بستانکاری و دریافت بدهکاری اشخاص با حضور آقای روستایی نماینده شهرداری مطرح که با عنایت به توضیحات ایشان و پس از بحث وتبادل نظر موضوع فوق با قید یک فوریت به کمیسیون بودجه جهت بررسی ارجاع گردید.

 

 

مصوبات :

مساعدت به داود ایرانشناس

 

 

1- لایحه دو فوریتی شماره970007118-97/2/18 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره971000389-97/2/18 بشرح ذیل:  

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: مساعدت از محل ماده 17، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)،احتراماً به استناد ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه­های بعدی آن، بدین وسیله به پیوست درخواست شماره 970005377  مورخ 97/02/09  نمایندگی ستاد دیه استان یزد مبنی بر مساعدت جهت آزاد شدن مددجو آقای داود ایرانشناس ارسال و پیشنهاد می نماید در این خصوص جمعاً مبلغ 110/000/000(یکصدو ده میلیون ریال) شامل مبلغ 50/000/000 (پنجاه میلیون ریال) آن از محل در اختیار اینجانب و مبلغ 60/000/000 ریال (شصت میلیون ریال) از محل اختیارات آن شورای محترم تأمین اعتبار و پرداخت گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت مراتب را جهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ فرمایید. مهدی جمالی نژاد- شهردار یزد.»

مراتب در صحن علنی شورا مطرح، پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پیشنهاد فوق  موردتصویب قرارگرفت.

 

اجاره بهاء سال 97 غرفه های میدان تره و بار

 

 

2-لایحه شماره960063324-96/12/20شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره961004001-96/12/21 بشرح ذیل:  

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع : اجاره بهاء سال 97 غرف ، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)،احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن،بدینوسیله به پیوست لیست کارشناسی اجاره بهای سال 1397 غرفه­ها و مغازه­های واقع در میدان مرکزی میوه وتره بار ارسال می گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي ابوالحسنی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي­گردد. مهدی جمالی نژاد- شهردار یزد.»

مراتب در صحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی  کمیسیون بودجه وتوضیحات نائب رئیس آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پیشنهاد فوق بر اساس لیست کارشناسی پیوست مورد تصویب قرارگرفت.

حق الزحمه اعضای کمیسیون های ماده 100 ،77 و...

 

 

3- لایحه شماره970002874-97/1/28 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره971000124-97/1/28 بشرح ذیل:  

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع : حق الزحمه اعضای کمیسیون ها ، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)،احتراماً به استناد ماده 71  قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، پیرو مذاکرات انجام شده در کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر یزد و پیرو لایحه تقدیمی قبلی به شماره 960034501 مورخ 96/07/25 ، بدین وسیله ارقام پیشنهادی حق الزحمه کمیسیونها و کمیته­های مختلف که بر حسب نوع هزینه از محل اعتبار حق الزحمه وظیفه خدمات اداری و خدمات رفاهی تأمین خواهد شد به شرح زیر اعلام می­گردد.

خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً در صورت نیاز به توضیحات بیشتر آقاي احمد روستايي به عنوان نماينده معرفي مي شود. مهدی جمالی نژاد- شهردار یزد.»

 

ردیف

شرح حق الزحمه ها برای هرجلسه

مبلغ پیشنهادی در سال 97 در هر جلسه

(ارقام به ريال)

1

حق الزحمه قاضی کمیسیون ماده 38

850/000

2

حق الزحمه اعضای کمیسیون ماده100-77-38 – بند 20 ماده 55

650/000

3

حق الزحمه اعضای کمیسیون عالی مشارکتها

600/000

4

حق الزحمه نماینده شهردار در شورای اسلامی شهر (و کمیسیون های فرعی)

400/000

5

حق الزحمه اعضای کمیسیون آزادسازی و توافقات

400/000

6

حق الزحمه اعضای کمیسیون مناقصات و مزایده در شهرداری و سازمانهای تابعه

450/000

7

حق الزحمه نمایندگان شهرداری در کمیسیون ماده 100-77-38- بند 20 ماده 55

450/000

8

حق الزحمه اعضای کمیسیون ماده 14

400/000

9

حق الزحمه اعضای کمیته فنی امور مشارکتها

350/000

10

حق الزحمه دبیران کمیسیونها درکمیسیون ماده 100-77- 38- بند 20 ماده 55

350/000

11

حق الزحمه مسئول دبیرخانه مرکزی کمیسیون ماده 100

350/000

12

حق الزحمه نمایندگان حراست در کمیسیونها

300/000

13

حق الزحمه اعضای کمیسیون معاملات متوسط در شهرداری و سازمانهای تابعه

300/000

14

حق الزحمه اعضای کمیسیون تحویل معاملات در شهرداری و سازمانهای تابعه

300/000

15

حق الزحمه اعضای دبیرخانه کمیسیون ماده 100-77-38- بند 20 ماده 55

250/000

16

حق الزحمه خدمه کمیسیون ماده 100-77-38- بند 20 ماده 55

200/000

 

 

موضوع در صحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی  کمیسیون بودجه با حضور مسئولین مربوطه وتوضیحات نائب رئیس آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، موارد به شرح زیر مورد تصویب قرارگرفت.

الف : ردیفهای یک و دو به مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال (750/000 ریال ) تعیین گردید.

ب : ردیف سه با توجه به تشکیل سازمان سرمایه گذاری و مشارکتها حذف گردید.

ج : ردیف چهار مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال (450/000 ریال) تعیین گردید.

د : ردیف های پنج الی شانزدهم مبالغ پیشنهادی تعیین گردید.

ه : مقرر گردید شهرداری مبالغ مصوب فوق را صرفاً برای هرساعت حضور محاسبه و پراخت نماید.

و: حضور اعضای شورای اسلامی شهر در تمامی کمیسیونها برای هرساعت مبلغ هفتصد و پنجاه هزارریال (750/000 ریال ) محاسبه و منظور گردد.

ز: مقرر گردید شهرداری موارد فوق را به آندسته از کسانی که صرفاً در ساعات غیر اداری در جلسات و کمیسیونها حضور خواهند یافت پراخت نماید.

ح : زمان اجرای این مصوبه از تاریخ 97/1/1 می باشد .

 

 

 

ساماندهی وانت بارها در سطح شهر     

 4- پیرو بند چهار صورتجلسه مورخ 96/08/10 این شورا در خصوص  ساماندهی وانت بارها در سطح شهر مراتب  مجدداً در صحن علنی شورا  مطرح و با توجه به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون خدمات شهری و با حضور مسئولین مربوطه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات با تمدید اجرای آن از سوی شهرداری  به مدت دو ماه تا تاریخ 97/4/31 مورد تصویب  قرار گرفت .

 

 

جلسه با ذكرصلوات درساعت 11/35 خاتمه يافت.