صورتجلسه شانزدهمين جلسه كميسيون شهر هوشمند


صورتجلسه شانزدهمين جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها

 

 

 

 

 

 

شانزدهمين جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها شورای اسلامی شهر یزد با تلاوت كلام ا... مجيد و با حضور اعضاي كميسيون و میهمانان جلسه آقایان دکتر جهانگرد و مهندس وحید زینی مشاوران کمیسیون، آقای فعالی معاونت برنامه ریزی ونیروی انسانی ، آقای دکتر دهقان مدیر ترافیک ، آقای مسعودتاج آبي رئیس سازمان فاوا ، آقای جعفرامین مقدم مدیر مرکز خلاقیت، نوآوری و فناوری نوین شهر، رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و کارشناسان مربوطه درشهرداری، آقای یزدیان عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، نمایندگان شرکت تجهیزات دانا، نمایندگان شرکت بازرگام، در روز یکشنبه مورخ 97/2/9 ساعت 14.05 با دستور كار گزارش مرکز خلاقیت نوآوری و فناوری نوین شهر و مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری ، پرزنت شرکت تجهیزات دانا (پارکینگ مکانیزه)، پرزنت شرکت بازرگام (اپلیکیشن میوه) تشكيل گرديد.

در ابتداي جلسه، آقای حمیدرضا قمی رئیس کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روشها به حاضرین خیرمقدم عرض و دستورکار جلسه را قرائت نمود.

آقای جعفر امین مقدم مدیر مرکز خلاقیت ، نوآوری و فناوری نوین شهر گزارشی از وضعیت فعالیت مرکز ارائه و استارت آپ و شتاب دهنده ها را از مهمترین محورهای مرکز عنوان نمود.و افزود: تعامل با مراکز آموزشی شهر وسازمانهای شهرداری و انعقاد تفاهم نامه با آنها در دستورکار این مرکز می باشد.

آقای تاج آبی رئیس سازمان فاوا گزارشی از فراخوان دوچرخه اشتراکی و سرویس بهداشتی ، پارک هوشمند و شرکت راژمان و شرکت سیکاس ارائه نمود.

آقای دکتر یزدیان عضو هیات علمی دانشگاه یزد طرح هوشمندسازی ترافیک شهر را ارائه نمود و آقای دکتر دهقان مدیر ترافیک در این جلسه از قطع 37 درصد سنسورهای دوربین های هوشمند خبرداد.

نمایندگان شرکت تجهیزات دانا طرح پارکینگ مکانیزه در سطح شهر ارائه نمودند و ضمن استقبال از این طرح، آقای دکتر دهقان مدیر ترافیک اجرای این طرح در چند نقطه سطح شهر را پیشنهاد نمود.

نمایندگان بازرگام شرکت پیشگامان طرح اپلیکیشن میوه و تره بار را ارائه نمودند.

گزارش مرکز خلاقیت نوآوری و فناوری نوین شهر و مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری ، پرزنت شرکت تجهیزات دانا (پارکینگ مکانیزه)، پرزنت شرکت بازرگام (اپلیکیشن میوه) ارائه و مورد بررسی قرار گرفت. پس از بحث وتبادل نظرو استماع نظرات مخالف و موافق اعضای کمیسیون و میهمانان حاضر در جلسه موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

مصوبات:

  1. با گزارش آقای امین مقدم ؛ مرکز خلاقیت متعهد می گردد در راستای فرهنگسازی و آموزش، انتشار کتابی همچون کتاب مرکز خلاقیت اصفهان را در دستورکارخود قرار دهد و گزارش آن را به شورا اعلام نماید. همچنین نماینده محترم شهردار نسبت به بررسی و تخصیص منابع انسانی و تجهیزات این مرکز اقدامات مقتضی صورت و گزارش آن رابه شورا ارائه نمایند. ضمناً درراستای استفاده از مرکز علمی کشور، با پیگیری مستمر، تفاهم نامه های مشترک دیگر با معاونت محترم رئیس جمهور انعقاد شود.  
  2. با گزارش آقای تاج آبی رئیس سازمان فاوا مقرر گردید پیشنهاد کننده فراخوان براساس دوچرخه ترکیبی، دوچرخه هوشمند و ایستگاه های هوشمند تجارب خود را براساس طرح و آورده به شهرداری ارائه نمایند. فراخوان مشترک دوچرخه لشتراکی و سرویس بهداشتی از یکدیگر تفکیک و کمیته ای متشکل از سازمان فاوا، مرکز ترافیک، نمایندگان شورا(آقای آزادی، آقای قمی و آقای پاکنژاد)، نماینده شهردار، مشاوران کمیسیون شهر هوشمند (آقایان دکتر جهانگرد و مهندس زینی)و حقوقی شورا(آقای قضاوتی)، سازمان مشارکتها(آقایان رمضانی وسلیمانی) با محوریت سازمان سرمایه گذاری ومشارکتهای مردمی جهت بررسی و اتخاذ تصمیم تشکیل و نتیجه آن به شورا ارائه گردد. همچنین پروپوزال پارک هوشمند با محوریت پارک باغ ملی هفته آینده به شورا ارائه و گزارش شرکت سیکاس دوهفته آینده به شورا ارائه خواهد شد.
  3.  با پرزنت آقای دکتر یزدیان ؛ سازمان فاوا متعهد گردید جلسه مشترکی متشکل از مدیر مرکز ترافیک ، آقای دکتر یزدیان و مشاوران کمیسیون تشکیل و نتیجه عملیاتی آن را تا 3 هفته آینده به شورا ارائه نماید.
  4.  ضمن موافقت اعضای کمیسیون با اجرای پارکینگ مکانیزه در سطح شهر، مقرر گردید مرکز ترافیک و کمیسیون عمران شورا این طرح را از لحاظ ارزیابی اقتصادی و سازه های بتنی و حضور نمایندگان شورا، مشاوران کمیسیون عمران و شهر هوشمند شورا ، تیم های شهرسازی ، ترافیک ، عمرانی و بودجه شهرداری و شرکت تجهیزات دانا بررسی و طی یکماه آینده پیشنهاد آن به صحن شورا ارائه گردد.
  5. در خصوص اپلیکیشن میوه وتره بار مقرر گردید این طرح در جلسه سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری بررسی و گزارش آن به شورا ارائه گردد.

 جلسه در ساعت 17.30 با ذكر صلوات به پايان رسيد.