صورتجلسه سی ویکمین جلسه كميسيون شهر هوشمند


صورتجلسه سی ویکمین جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها

 

 

 

 

 

 

سی ویکمین جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها شورای اسلامی شهر یزد با تلاوت كلام ا... مجيد و با حضور اعضاي كميسيون و میهمانان جلسه آقایان دکتر جهانگرد و مهندس زینی مشاوران کمیسیون، ، سیدمصطفی فاطمی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی استان، اکرم فداکار مدیرکل ارتباطات و فناوری طلاعات استان، محمدمهدی لسان صدق مدیریت شرکت توسعه گردشگری استان ، فعالی معاونت برنامه ریزی و نیروی انسانی، جعفرامین مقدم مدیر مرکز خلاقیت نوآوری فناوری نوین شهر، مسعود تاج آبی رئیس سازمان فاوا، نمایندگان شرکت موننکو و کارشناسان مرتبط با موضوعات، درروزیکشنبه مورخ97/7/1 ساعت12.45 بادستوركار پرزنت شرکت موننکو در خصوص شهرهوشمند و سایت معرفی شهر یزد تشكيل گرديد.

درابتداي جلسه، آقای حمیدرضاقمی رئیس کمیسیون شهر هوشمندوبهبودروشها به حاضرین خیرمقدم عرض نموده وگزارشی از سفر خود به تهران و حضور در شرکت موننکو ارائه نمود.

سپس آقای خلج معاون ICT و هوشمندسازی شرکت موننکو گزارشی از فعالیت های شرکت ارائه و در پایان طرح های شرکت جهت همکاری باشورا و شهرداری شامل تهیه طرح جامع و نقشه راه توسعه شهرهوشمند، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری درشهرهوشمند، تهیه بسته های سرمایه گذاری برای طرح ها وپروژه ها، تدوین سیاست های داده باز و اشتراکی شهر یزد، توسعه پلتفرم اشتراک و تبادل داد های شهرداری یزد، توسعه گذرگاه تبادل خدمت شهرداری یزد و اتصال آن به گذرگاه دولت، ایجاد تحول دیجیتالی در شهرداری یزد، توسعه پلتفرم پایش مستمر زیست پذیری شهر یزد، هوشمندسازی ساختمان های شهرداری درشهریزدوتوسعه زیرساخت های حمل ونقل پاک درشهریزدراپیشنهاد نمود.

وی مدیریت هوشمند جمع آوری و پرداخت عوارض حمل ونقل وآلایندگی خودرو، مدیریت هوشمند بارو کالا درشهریزد، مدیریت هوشمند پارکینگ شهری، مدیریت هوشمند خدمات ایمنی عمومی، توسعه سامانه پاش باغات و فضای سبز شهر یزد، مدیریت هوشمند شهرسازی، توسعه پلتفرم مشارکت شهروندان در مدیریت شهری، مدیریت هوشمند ارتباط جامع با شهروندان، توسعه زیست بوم نوآوری شهریزد و توسعه پلتفرم یکپارچه ارائه خدمت الکترونیکی به شهروندان یزد وایجاد آزمیشگاه شهری ورصدخانه شهریزدرا از دیگر پیشنهادات شرکت عنوان نمود.

در ادامه ، مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان با اشاره به گردشگری الکترونیکی و بارگذاری اطلاعات بر روی اینترنت تصریح کرد: اطلاعات ما خیلی ضعیف است.

مدیرکل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان گفت: اطلاعات شهرباید باآسانترین شکل دراختیار گردشگر قرارگیرد و سایت پیچیده نباشد و به چند زبان قابل مشاهده باشد همه این مسائل باید در طراحی سایت در نظر گرفته شود.

وی بر مشخص نمودن مجری بخش خصوصی، سیستم راهبردی و منابع اقتصادی آن تاکید نمود.

آقای قمی به مطالعات، سیستم اهبردی، منابع اقتصادی، اجرا وپشتیبانی وتوسعه اشاره وافزود: دروهله اول باید الگوو گزارش طراحی سایت تهیه و براساس آن نیازها و خواسته ها شناسایی شود.

موضوع طرح های پیشنهادی شرکت موننکو و  طراحی سایت معرفی شهر یزد مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. پس از بحث وتبادل نظرو استماع نظرات مخالف و موافق اعضای کمیسیون و میهمانان حاضر در جلسه موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

 

مصوبات:

  1. با توضیحات شرکت موننکو مقرر گردید کمیته مشترک بین کانون تفکرو کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روشها شورا جهت بررسی پیشنهادات مطرح شده توسط شرکت موننکو تشکیل و ضمن کارشناسی موارد مذکور و تعریف پروژه های شهر هوشمند برای شهریزد، شهرداری برحسب تعریف پروژه ها، فراخوان برگزارشود.
  2. در خصوص طراحی سایت معرفی شهر یزد مقرر گردید پیش نویس فراخوان روند طراحی سایت معرفی شهر یزد توسط مرکز خلاقیت نوآوری و فناوری نوین شهری شهرداری تهیه و ظرف دو هفته جهت بررسی به این کمیسیون ارسال گردد و سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان متعهد گردید منابع مالی آن را تامین نماید.

 

جلسه در ساعت 14.30 با ذكر صلوات به پايان رسيد.