صورتجلسه سی وپنجمین جلسه كميسيون شهر هوشمند


صورتجلسه سی وپنجمین جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها

 

 

 

 

 

 

سی وپنجمین جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها شورای اسلامی شهر یزد با تلاوت كلام ا... مجيد وبا حضور اعضاي كميسيون و میهمانان جلسه آقایان دکتر جهانگرد و مهندس زینی مشاوران کمیسیون، مجیدآزادی نماینده شهرداری، مسعود تاج آبی رئیس سازمان فاوا، جعفر امین مقدم مدیرمرکزخلاقیت نوآوری وفناوری نوین شهر، خانم اکرم فداکارمدیرکل اتباطات و فناوری، نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه و کارشناسان مرتبط با موضوعات، درروزیکشنبه مورخ 97/8/6 ساعت 12.15 بادستورکار بررسی برگزاری نمایشگاه بین المللی شهر پایدار جهانی دربهمن ماه، بررسی همایش بین المللی برق وکامپیوتر دراردیبهشت ماه بررسی نمایشگاه برق و کامپیوتردردی ماه، نصب دکل ایرانسل، گزارش رفاهیات کارکنان شرکتی و حجمی، سواد رسانه ای تشكيل گرديد.

ابتدای جلسه، اعضای کمیسیونهای میراث فرهنگی گردشگری وشهرهوشمند وبهبود روشها به صورت تلفیق موضوع برگزاری همایش ونمایشگاه بین المللی شهر پایدار جهانی در یزد را بررسی نمودند.

آقای امین مقدم گزارشی از روند هماهنگی های صورت گرفته با بنیاد انرژی جهان وتهیه نامه آمادگی شهرداری یزد جهت برگزاری همایش و نمایشگاه بین المللی شهر پایداردر بهمن ماه سالجاری ارائه و خاطرنشان ساخت: کلیه هزینه های پذیرش، ویزا و پرواز تا تهران به عهده بنیادانرژی جهان و هزینه های اسکان، برگزاری و هزینه ایاب و ذهاب از تهران به یزد و برگشت به عهده شهرداری یزد می باشد و درنظراست اسپانسر گرفته شود.

وی همچنین با اشاره به همایش بین المللی برق و کامپیوتر با محوریت دانشگاه یزد در اردیبهشت سال98 تصریح کرد: دراین همایش درنظر است سه پنل تخصصی برگزار شود که بخشی ازآن چالشهای مدیریت شهری و راهکارهای رفع آنها و شهر هوشمند که توسط کارشناسان و متخصصین از طریق مقاله ارسال خواهد شد. هزینه شرکت در این هماش 150 میلیون تومان می باشد ک با توجه به مذاکرات صورت گرفته مقرر گردید شهرداری 50 میلیون تومان به این همایش مساعدت نماید و مقالات به شهرداری واگذار شود. 

وی افزود: در نظراست برای اولین بار در کشور بحث شهر هوشمند مطرح گردد و تصمیمات مهمی در این کنفرانس گرفته شود و برداشتهای خوبی می توان از آن دریافت نمود.

 

آقای شوری زاده نماینده سازمان نظام صنفی رایانه با اشاره به نمایشگاه تخصصی برق و رایانه در دی ماه سالجاری، بابیان اینکه نمایشگاه ویترین یک استان است، خواستارارائه خدمات دولت الکترونیکی توسط ادارات دولتی  غیردولتی به صورت پویا شد.

آقای قمی رئیس کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روشها با اشاره به برگزاری نمایشگاه های کشوری خاطرنشان ساخت: ما باید منافع منطقه ای را در نظر بگیریم و منافع مشترک همدیگر را باید بسنجیم علی رغم اینکه ادعای سابقه داریم ولی ظرفیت ها استان را نمی شناسیم که این یک ضعف است.

وی افزود: سازمان فاوا و مرکز خلاقیت باید یک غرفه آبرومند در این نمایشگاه داشته باشند نیازها ودستاوردهای سازمان فاوا و شهرداری مشخص شود.

با توجه به عدم حضور آقای فعالی به علت مرخصی؛ موضوع شهربین مطرح و آقای تاج آبی گزارشی از فعالیتهای شهربین را ارائه نمود.

در ادامه موضوع دکل ها مطرح گردید و آقای امین مقدم ضمن ارائه گزارش چگونگی انعقاد قرارداد با ایرانسل، بر قانونی بودن قرارداد تاکید و تصریح کرد: برای اعتبار شهرداری خوب نیست تا جلوی توسعه را بگیرد لذا نقاطی که خارج از حریم می باشد و مردم کمتری حضور دارند اجازه داده شود تا در آن محلها زیرساختهای آن ایجاد گردد این مسئله را برای کل قرارداد در نظر نگیریم.

خنم فداکار در این جلسه به مصوبه شورا شهر اصفهان مورخ 97/7/4 اشاره نمود.

موضوع برگزاری نمایشگاه بین المللی شهر پایدار جهانی دربهمن ماه، همایش بین المللی برق وکامپیوتر دراردیبهشت ماه ، نمایشگاه برق و کامپیوتردردی ماه ونصب دکل ایرانسل مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق اعضای کمیسیون و میهمانان حاضر در جلسه موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

 

مصوبات:

  1. در خصوص برگزاری همایش ونمایشگاه شهر پایدار مقرر گردید آقای شریعتمداری مکاتبات مربوط به این موضوع در شهرداری جهت ارسال به بنیاد انرژی جهان را پیگیری نمایند و با توجه به مصوبه قبلی شورا و تفام نامه شهرداری و بنیاد انرژی جهان، این موضوع انجام شود. سپس مرکز خلاقیت نوآوری و فناوری نوین شهر ظرف 15 روز برنامه زمان بندی آن را تهیه و به کمیسیون جهت بررسی ارائه گردد.
  2. در خصوص کنفرانس بین المللی برق و کامپیوتر با محوریت دانشگاه یزد (اردیبهشت98) مقرر گردید پیش نویس این طرح توسط مرکز خلاقیت تهیه وسپس به صورت طرح پیشنهادی به شورا ارائه گردد.
  3. در خصوص نمایشگاه برق و کامپیوتردی ماه مقرر گردید کمیته هماهنگی با محوریت مرکز خلاقیت با حضور نماینده سازمان فاوا و نمایندگان سازمان صنفی رایانه و مشاوران کمیسیون شهر هوشمند تشکیل و مرکز خلاقیت و سازمان فاوا با رویکرد جذب فعالیتهای حوزه مدیریت شهری و ارائه خدمات و اقدامات شهرداری و سازمان فاوا به صورت اسپانسر غیرنقدی انجام دهندوسپس طرح آن را به کمیسیون ارائه نماید. ضمناً دراین نمایشگاه با محوریت مرکز خلاقیت فرصتی جهت استفاده از پژوهشگران برای چالشهای شهری و راهکارهای آن ایجاد شود.
  4. در خصوص شهربین مقرر گردید پیش نویس مشکلات و چگونگی رفع آنها تهیه و در جلسه آتی معاونت مربوطه، سرپرست شهرداری، پیمانکارآن و روابط عمومی شهرداری حضور یابند.
  5. در خصوص دکلها مقرر گردید هفته آینده در راستای دستیابی به نتیجه نهایی، جلسه ای مشترک کمیسیون های شهر هوشمند و خدمات شهری برگزار گردد.

 

جلسه در ساعت14.15 با ذكر صلوات به پايان رسيد.