صورتجلسه سی وهشتمین جلسه كميسيون شهر هوشمند


صورتجلسه سی وهشتمین جلسه كميسيون شهر هوشمند

 

 

 

 

 

 

سی وهشتمین جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها شورای اسلامی شهر یزد با تلاوت كلام ا... مجيد وبا حضوراعضای کمیسیون و آقای نیکنام رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا ومیهمانان جلسه آقایان دکتر جهانگرد و مهندس زینی مشاوران کمیسیون، مجیدآزادی نماینده شهرداری، مسعود تاج آبی رئیس سازمان فاوا، جعفرامین مقدم مدیرمرکز خلاقیت نوآوری و فناوری نوین شهری و مخترعین رباتیک مبارز، کارشناسان مرتبط با موضوعات، درروزیکشنبه مورخ 97/8/26 ساعت12.35 بادستورکار گزارش آقای امین مقدم در خصوص عملکرد مرکز خلاقیت و پرزنت آقای دکتر جهانگرد در خصوص شهر هوشمند وپایدار مسکو تشكيل گرديد.

ابتدای جلسه، آقای حمیدرضا قمی رئیس کمیسیون شهر هوشمند وبهبودروشها شورا ضمن خیرمقدم به حاضرین در جلسه، دستورکار جلسه را مطرح نمود.

آقای امین مقدم با معرفی مبدعان رباتیک یزدی (محصلین مقطع دبیرستانی) به مسابقات بین المللی مبارزه ربات ها اشاره و آقای داوودی یکی از مبدعان، گزارشی از طرح خود ارائه نمود.

وی در این جلسه به دیگر اختراعات خود شامل رباتیک شست شوی جداول معابر و تیربرق اشاره کرد و تیم مذکور متعهد شدند دو طرح رباتیک مدیریت شهری برای شهرداری یزد تعریف و اجرا نمایند.

آقای امین مقدم مدیر مرکز خلاقیت نوآوری فناوری نوین شهری گزارشی از عملکرد مرکز را شامل ایجاد دفتر یونسکودر یزد، برگزاری همایش و نمایشگاه بین المللی برق و کامپیوتر در بهمن و ارتباط با آقای نیومن، شرکت در اولین دره مسابقات دومینو خشت(آذرماه)، برگزاری تئاتر با تکنولوژی نوین (ویدئو مپ) و موضوع در انتظار گودو(برای اولین باراین تئاترتوسط اتباع بیگانه انجام می شود. این تئاتر در کمیسیون ماده14 تصویب شده است)، پروپوزال شناسایی مالکیت فکری معنوی (خانم زابلی) در حال حاضر در کمیسیون ماده 14 می باشد، سرعت گیر هوشمند ارائه نمود.

سپس آقای دکتر جهانگرد مشاور کمیسیون گزارش جامع و کاملی از شهر هوشمند و پایدار مسکو شامل چشم اندازشهرهوشمند2030، آزمایشگاه شهر هوشمند، راهبردوابعاد شهر هوشمند درابعاد مختلف چون اقتصادی، کسب وکار و حمل ونقل عمومی هوشمند، نصب 1300 دکل جدید مخابراتی، سرعت اینترنت و ایجادفیبرنوری تا 25 کیلومتر ارائه نمود.

موضوع مساعدت به تیم رباتیک مبارزجهت شرکت در مسابقات رباتیک مبارز در هند، عملکرد مرکز خلاقیت نوآوری و فناوری نوین شهری وشهر هوشمند و پایدار مسکو مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق اعضای کمیسیون و میهمانان حاضر در جلسه موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

 

مصوبات:

  1. با گزارش آقای این مقدم مدیرمحترم مرکز خلاقیت نوآوری وفناوری نوین شهری شهرداری یزد در خصوص مساعدت به تیم رباتیک مبارز (آقای داوودی)؛ ضمن موافقت با کلیات آن، با مساعدت 200 میلیون ريال از ردیف ماده 17 شهرداری جهت شرکت در مسابقات بین المللی مبارزه ربات ها با عنوان تِک فِست در هند موافقت گردید.

ضمناً تیم مذکور متعهد گردید بر روی لباس تیم شرکت کننده عنوان «یزد ثبت میراث جهانی» و اسپانسری شهرداری یزد نوشته و ظرف مدت سه ماه دو پروژه در زمینه رباتیک مدیریت شهری برای شهرداری یزد تعریف و اجراشود. 

2-مقررگردید در جلسه ای با حضور رئیس کمیسیون شهر هوشمندو بهبودروشها، معاونت مالی واقتصادی، معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی، مدیر مالی و رئیس حراست شهرداری موضوع مالی پروژه های مرکز خلاقیت بررسی و نتیجه را به کمیسیون ارائه نمایند.

3-به علت کمبود زمان مقرر گردید با دعوت از اعضای شورا و مسئولین شهرداری گزارش آقای دکتر جهانگرد در جلسه آتی ارائه شود.

جلسه در ساعت 14.40 با ذكر صلوات به پايان رسيد.