صورتجلسه سی ونهمین جلسه كميسيون شهر هوشمند


صورتجلسه سی ونهمین جلسه كميسيون شهر هوشمند

 

 

 

 

 

سی ونهمین جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها شورای اسلامی شهر یزد با تلاوت كلام ا... مجيد وبا حضوراعضای کمیسیون و آقای نیکنام رئیس کمیسیون خدمات شهری و آقای عباسی رئیس کمیسیون عمران شورا ومیهمانان جلسه آقایان دکتر جهانگرد و مهندس زینی مشاوران کمیسیون، مجیدآزادی نماینده شهرداری، مسعود تاج آبی رئیس سازمان فاوا، صفدرپور رئیس سازمان سیما و منظر وپارکها، جعفرامین مقدم مدیرمرکز خلاقیت نوآوری و فناوری نوین شهری شهرداری، مدیرعامل شرکت دانش بنیان سافا، محمدمهدی فلاح مشاورگروه پیشگامان، نماینده گروه رایمند وکارشناسان مرتبط با موضوعات، درروزیکشنبه مورخ 97/9/11 ساعت12.45 بادستورکار پرزنت شرکت دانش بنیان سافا، گزارش شرکت رایمند در خصوص نورپردازی سه بعدی و پرزنت آقای دکتر جهانگرد در خصوص شهر هوشمند وپایدار مسکو تشكيل گرديد.

ابتدای جلسه، آقای حمیدرضا قمی رئیس کمیسیون شهر هوشمند وبهبودروشها شورا ضمن خیرمقدم به حاضرین در جلسه، دستورکار جلسه را مطرح نمود.

آقای فرشادی مدیرعامل شرکت سافاگزارشی از عملکرد و اقداماتی که شرکت می تواند برای شهرداری انجام دهد، را عنوان و پیشنهاد استفاده شهروندان از پرداخت آنلاین، آفلاین و الکترونیکی در حمل ونقل عمومی را ارائه نمود.

وی به صراحت اعلام نمود که بعد از انعقاد قرارداد به مدت یکماه تمام حمل ونقل عمومی و پارکینگ ها را مجهز خواهند کرد.

آقای نیکنام تقویم جمع آوری زباله به صورت الکترونیکی را پیشنهاد نمود.

نماینده شرکت رایمند توضیحاتی در خصوص ویدئو مپینگ ارائه نمود.

سپس آقای دکتر جهانگرد مشاور کمیسیون گزارش جامع و کاملی از شهر هوشمند و پایدار مسکو شامل چشم اندازشهرهوشمند2030، آزمایشگاه شهر هوشمند، راهبردوابعاد شهر هوشمند درابعاد مختلف چون اقتصادی، کسب وکار و حمل ونقل عمومی هوشمند، نصب 1300 دکل جدید مخابراتی، سرعت اینترنت و ایجادفیبرنوری تا 25 کیلومتر ارائه نمود.

موضوعات پرداخت آنلاین، آنفلاین و الکترونیکی وسائل نقلیه عمومی، نوپردازی سه بعدی، عملکرد مرکز خلاقیت نوآوری و فناوری نوین شهری وشهر هوشمند و پایدار مسکو مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق اعضای کمیسیون و میهمانان حاضر در جلسه موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

 

مصوبات:

1-باپرزنت شرکت سافا مقرر گردید سازمان فاوا به مدت یک هفته شیوه اجرا، زمان اجرا، شیوه مشارکت، مبلغ و الزامات قرارداد طی جلسات متعدد بررسی و نتیجه را به کمیسیون ارائه نمایند.

2- ضمن موافقت از کلیات طرح ویدئو مپینگ به صورت مشارکت و اجرا به صورت پایلوت در یکی از محلات سطح شهر مقرر گردید جلسه ای ظرف یک هفته با محوریت مرکز خلاقیت نوآوری وفناوری نوین با حضور سازمان سیماومنظرو مرکزترافیک و سازمان فرهنگی در این خصوص برگزار و ضمن بررسی تکنولوژی های نوین جهان، نحوه اجرای آن از لحاظ محتوا، شیوه اجرا، حجم مشکل، حل مسئله تکنیکال و مالی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه را به کمیسیون ارائه نمایند.   

3-مقررگردید آقای امین مقدم ظرف مدت 2 هفته شرح خدمات آزمایشگاه شهر هوشمند مسکو را تهیه و به کمیسیون ارائه نمایند.

جلسه در ساعت 14.45 با ذكر صلوات به پايان رسيد.