صورتجلسه سی وششمین جلسه كميسيون شهر هوشمند


صورتجلسه سی وششمین جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها

 

 

 

 

 

 

سی وششمین جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها شورای اسلامی شهر یزد با تلاوت كلام ا... مجيد وبا حضور اعضاي كميسيون شهرهوشمندو خدمات شهری شورا و میهمانان جلسه آقایان دکتر جهانگرد و مهندس زینی مشاوران کمیسیون، محمدعلی جعفری معاونت سیاسی امنیتی و جتماعی فرمانداری، سیدعلی مشتاقیون سرپرست شهرداری، مهدی فعالی معاونت برنامه ریزی ومنابع انسانی، مجیدآزادی نماینده شهرداری، مسعود تاج آبی رئیس سازمان فاوا، جعفر امین مقدم مدیرمرکزخلاقیت نوآوری وفناوری نوین شهر، رئیس روابط عمومی شهرداری، خانم اکرم فداکارمدیرکل ارتباطات و فناوری، رئیس اداره نظارت برنیروی رادیویی منطقه، نمایندگان اپراتورهای همراه اول، ایرانسل ورایتل، مشاور فناوری پارک علم وفناوری، مدیرعامل شتابدهنده پیشگامان وکارشناسان مرتبط با موضوعات، درروزیکشنبه مورخ 97/8/13 ساعت11.30 بادستورکار بررسی خانه هوشمند، بررسی نصب دکل ها در سطح شهر، بررسی مشکلات شهربین تشكيل گرديد.

ابتدای جلسه، آقای حمیدرضا قمی رئیس کمیسیون شهر هوشمند وبهبودروشها شورا ضمن خیرمقدم به حاضرین در جلسه، دستورکار جلسه را مطرح نمود.

مدیر مرکز پژوهشهای خورشیدی گزارشی ازاحداث خانه هوشمند با هدف استفاده بهینه از انرژی به ویژه انرژی خوشیدی در اکو پارک ارائه نمود.

رئیس کمیسیون عمران ودیگراعضای شورابراستفاده از پارامترهای معماری سنتی یزد در ساختمانهای هوشمند تاکید نمودند.

در ادامه جلسه رئیس کمیسیون شهر هوشمند وبهبودروشها شورا گزارش از جلسات گذشته کمیسیون در خصوص نصب دکلها در سطح شهر ارائه نمود.

خانم اکرم فداکار مدیرکل ارتباطات وفناوری استان گزارشی از بازدید دکل مدرسه باغچه بان و      اندازه گیری تشعشعات آن ارائه و خبرداد: براساس اندازه گیری صورت گرفته، تشعشعات آن یک چهارصد و چهلم استاندارد جهانی بوده است و گنجایش بیشتر از این را دارد.

وی افزود: مرکزنظارت بر نیروی رادیویی منطقه بر تشعشعات دکل ها نظارت خوب ودقیقی دارند.

اعضای شورا با اشاره به بحث روانی دکل ها بر روح وروان مردم و اطلاع رسانی از طرق مختلف نظیر نصب مانیتور سنجش تشعشعات آن، حضور در محلات قبل از نصب و توجیه مردم و استفاده از مراکز بهداشتی وغیره؛ بر تجمیع دکل های اپراتورها تاکید و خواستار پیگیری این موضوع توسط اداره کل ارتباطات شدند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری استان با اشاره به مطرح شدن ورود مرکز بهداشت در این مبحث و عدم به نتیجه رسیدن این موضوع؛ خاطرنشان ساخت: این اداره حساسیت خاصی نسبت به تشعشات و تجمیع دکل ها دارد در صورتی که در منطقه ای مشکلی نداشته باشد، این کار انجام می شود.

آقای جعفری معاونت سیاسی امنیتی واجتماعی فرمانداری نصب دکل ها واعتراض مردمی را کار امنیتی ندانست و خواستار رفع این مشکل با مردم از طریق ابزارهای علمی دقیق شد.

موضوع خانه هوشمند ونصب دکل ها در سطح شهر مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق اعضای کمیسیون و میهمانان حاضر در جلسه موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

 

مصوبات:

  1. درخصوص خانه هوشمند مقررگردید مرکزخلاقیت نوآوری وفناوری جلسه ای بامدیر مرکز پژوهشهای خورشیدی بادرنظرگرفتن پارامترهای معماری سنتی یزد برگزار و گزارش آن را به کمیسیون ارائه نمایند.
  2. درخصوص نصب دکل های ایرانسل درسطح شهر مقررگردید بادرنظرگرفتن تجمیع دکل های اپراتورها، نصب دکل ها در سه منطقه پشت بام شهرداری، میدان حج و شهدای محراب میدان میوه وتره بار قدیم بلامانع می باشد.

جلسه در ساعت14.40 با ذكر صلوات به پايان رسيد.