صورتجلسه سی وسومین جلسه كميسيون شهر هوشمند


صورتجلسه سی وسومین جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها

 

 

 

 

 

 

سی وسومین جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها شورای اسلامی شهر یزد با تلاوت كلام ا... مجيد و با حضور اعضاي كميسيون و میهمانان جلسه آقایان دکتر جهانگرد و مهندس زینی مشاوران کمیسیون، مجیدآزادی نماینده شهرداری، مهندس فرهمند معاونت معماری و شهرسازی، فعالی معاونت برنامه ریزی و نیروی انسانی، علی محمدمرتضایی مدیردرآمد عمومی، مسعود تاج آبی رئیس سازمان فاوا، مدیرهماهنگی ونظارت برساخت وسازشهرداری، نمایندگان انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان، خانمها اکرم فداکارمدیرکل اتباطات و فناوری و هماخورشیدی سرپرست معاونت گردشگری میراث فرهنگی وگردشگری وصنایع دستی استان، نمایندگان شرکت مگفا، نمایندگان شرکت سفرهای رادینا و کارشناسان مرتبط با موضوعات، درروزیکشنبه مورخ97/7/15 ساعت11.50 بادستور كاربررسی نرخ عوارض خودرو دردفاتر پیشخوان، پرزنت شرکت سفرهای رادینا، گزارش آقای فرهمند در خصوص مکانیزه کردن پروانه ساختمانی و پرزنت شرکت مگفا  تشكيل گرديد.

درابتداي جلسه، آقای حمیدرضاقمی رئیس کمیسیون شهر هوشمندوبهبودروشها به حاضرین خیرمقدم عرض نموده و با اعلام دستورکار جلسه آغاز گردید.

نماینده انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان از محول نمودن عوارض خودرو به دفاتر اسنادابراز گلایه نموده و خواستار همکاری شهرداری با دفاتر پیشخوان و یکسان نمودن نرخ عوارض خودرو در دفاتر شدند.

آقای مرتضایی گزارشی ازوصول عوارض توسط دفاتر پیشخوان واسناد ارائه نمودوازافزایش 2 برابری وصولی عوارض خودرو با سپردن به دفاتر اسناد طی ماه های اخیرخبرداد.

آقای فرهمند معاونت معماری وشهرسازی شهرداری گزارشی از روند مکانیزه کردن پروانه ساختمانی ارائه و از همکاری نظام مهندسی و تامین اجتماعی خبرداد.

مدیرهماهنگی ونظارت برساخت وساز شهرداری با اشاره به چارت فرایند مکانیزه کردن پروانه ساختمانی و ارائه توضیحات از صدور پروانه ساختمانی طی دو هفته و کاهش آن به یک هفته خبرداد.

اعضای کمیسیون از ارائه گزارش مکانیزه کرن صدرپروانه ساختمانی ابراز خوشنودی نمودند.

آقای  قمی گزارشی از بازدید صورت گرفته از شرکت مگفا ارائه نمود.

سپس نمایندگان شرکت مگفا گزارشی از فعالیت های شرکت از ابتدای تاسیس تاکنون ارائه و خدماتی که شرکت می تواند به شهرداری یزد ارائه دهد، بیان نمودند. 

نماینده شرکت رادینا وب سایت سفر به یزد(gotoyazd.com) و تورهای تندرستی را پرزنت نمود.

موضوع محول نمودن عوارض خودرو به دفاتر اسناد، وب سایت سفر به یزد مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق اعضای کمیسیون و میهمانان حاضر در جلسه موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

 

مصوبات:

  1. درخصوص گلایه مندی انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان مقررگردید جلسه ای با محوریت اداره درآمدعمومی شهرداری و حضور نمایندگان انجمن مذکور، رئیس کمیسیون شهر هوشمند، رئیس کمیسیون بودجه شورا برگزار و مشکلات موردبررسی قرار گیرد.
  2. با پرزنت وب سایت سفربه یزد مقرر گردید جلسه آینده با حضور اعضای کمیسیون گردشگری و متولیان حوزه سایت این مسئله مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

 

جلسه در ساعت14.45 با ذكر صلوات به پايان رسيد.