صورتجلسه سیصد و بیستمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد

صورتجلسه سیصد و بیستمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد                   

 

 

 

 صورتجلسه شورای اسلامی شهر یزد

 

تاریخ جلسه :   چهارشنبه مورخ 1400/2/29  از ساعت 8/15 الی  10/45

شماره جلسه :   320

نوع جلسه :  عادی

مکان جلسه : صحن علنی

 

 

اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا (اجرای ماده 16 قانون شوراها):

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

        امضاء

   ورود

خروج

ردیف

نام و نام خانوادگی

         امضاء

  ورود

خروج

1

سید حسین آزادی

 

8/15

10/45

7

ونوس عامری

 

8/15

10/45

2

محسن ابوترابی

 

8/15

10/45

8

محسن عباسی

 

8/45

10/45

3

سید محمد علی پاک‌نژاد

 

8/15

10/45

9

حمیدرضا قمی

 

8/15

10/15

4

الهه جورابی

 

8/15

10/45

10

مهدی کاشفی زاده

 

8/15

10/45

5

غلامعلی سفید

 

8/15

10/45

11

سپنتا نیکنام

 

8/15

10/45

6

مرتضی شایق

 

8/15

10/45

 

 

 

 

 

 

 

 


خلاصه مطالب مطروحه توسط رئیس شورا : نطق ها و مذاکرات

 

 

قبل از دستور:

 

در ابتدا ریاست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) ، و با بزرگداشت روز حکیم عمر خیام و گرامیداشت روز اهدای عضو، اهدای زندگی، جنایات اخیر از سوی رژیم غاصب و صهیونیستی علیه مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه و کشتار جمعی از مردم آن سرزمین به ویژه زنان و کودکان را محکوم نمود.

سپس آقای آزادی فرا رسیدن روز جهانی موزه و میراث فرهنگی و ضرورت حفظ و نگهداری این سرمایه های ملی با توجه به آثار به جا مانده از نیاکان و گذشتگان ما ، که شهر یزد را در فهرست آثار جهانی به ثبت رسانیده به تمامی همشهریان به ویژه فعالان این عرصه تبریک و تهنیت عرض نمود.

 

دستور کار جلسه :

در ادامه با توجه به فرا رسیدن روز ارتباطات و روابط عمومی ، به پاس اقدامات خوب صورت گرفته از سوی روابط عمومی شورا با حمایت و همکاری سخنگوی شورا در جهت انعکاس عملکرد شورا به شهروندان محترم با اهداء لوح سپاس تجلیل گردید.

سپس نامه ارسالی از سوی فرمانداری در خصوص اظهار نظر هیأت محترم تطبیق شهرستان بابت بند سه صورتجلسه شماره 316  مورخ 1400/2/11  در رابطه با لایحه شهرداری جهت اخذ مجوز فروش اراضی موجود در شهرک چوب و سنگ مطرح که پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مقرر گردید موضوع طی نامه ای به شهرداری اعلام تا حسب  ضوابط و مقررات و دستورالعمل های قانونی اقدام نمایند.

در ادامه با توجه به برگزاری جلسه بصورت غیرعلنی، نامه محرمانه ارسالی از سوی فرمانداری به شماره /125/1 م مورخ  1400/2/22 ثبت‌ دبیرخانه محرمانه ‌شورا به ‌شماره 402500006/م مورخ 1400/2/26 مطرح که مقرر گردید متن مصوبه شورا در جهت پاسخ به آن فرمانداری بصورت محرمانه صورتجلسه و ارسال گردد.

 
ردیف

دستور جلسه

نظرکمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

1

پرونده مربوط به فاطمه میرحسینی

نظارت -  در خصوص پرونده فاطمه ميرحسيني با توجه به بررسي مستندات و گزارش ارسالي و عكس هاي هوايي و اينكه در هر 25 متر مربع بيش از يك درخت وجود دارد مشمول عنوان باغ مي گردد.

            134

1400/2/28

خلاصه مفید مذاکرات :  باتوجه به بررسي عكس هاي هوايي و اينكه بصورت ميانگين در هر 25متر مربع بیش از يك درخت وجود دارد، مشمول عنوان باغ مي گردد.

 

 

 

  1. نامه شماره 1400/2/27-401501818 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 1400/2/27-401000671  :

 

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : درخصوص پلاک 6 فرعی از 6200 اصلی 5 مفروز و مجزا شده از 4 فرعی واقع در بخش 8 یزد به مالکیت فاطمه میرحسینی- با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)- احتراماً به پیوست مدارک درخصوص پلاک 6 فرعی از 6200 اصلی 5 مفروز و مجزا شده از 4 فرعی واقع در بخش 8 یزد به کدنوسازی 1-47-9-3 به مالکیت فاطمه میرحسینی به حضور ایفاد، خواهشمند است دستورات مقتضی صادر فرمایید. سید علیرضا رسولی– سرپرست سازمان»

 

موضوع در صحن علنی شورا مطرح، با عنایت به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون نظارت، تلفیق و حقوقی با حضور مشاورین، مسئولین و کارشناسان مربوطه و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق و رأی گیری بعمل آمده بصورت علنی، نامه فوق مستند به اجزاء 1 و 5 از بند "د" ماده ۱ آئين نامه اجرايي قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و بند اول از پاسخ شوراي عالي استان‌ها به استعلام شوراي اسلامي شهر يزد (موضوع نامه شماره 981002643 مورخ 98/7/3)، باتوجه به بررسي مستندات و عكس هاي هوايي و اينكه بصورت ميانگين در هر 25متر مربع بیش از يك درخت وجود دارد، باغ تشخیص داده شد.

 

 

 

 

از مجموع 11 رأی : 11  موافق (سفید- آزادی -عامری -قمی - جورابی -پاک نژاد -عباسی-نیکنام - ابوترابی -شایق– کاشفی زاده)  

 
ردیف

دستور جلسه

نظرکمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

2

پرونده مربوط به سید مصطفی حکیمیان

نظارت -  در خصوص پرونده سيد مصطفي حكيميان با توجه به بررسي مستندات و گزارش ارسالي و عكس هاي هوايي و وجود مستحدثات و اينكه در هر 16متر مربع بيش از يك درخت وجود دارد مشمول عنوان باغ مي گردد.

            134

1400/2/28

خلاصه مفید مذاکرات :  باتوجه به بررسي عكس هاي هوايي و اينكه بصورت ميانگين  در هر 16متر مربع بيش از يك درخت وجود دارد مشمول عنوان باغ مي گردد.

 

 

2.نامه شماره 1400/2/27-401501819 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 1400/2/27-401000672  :

 

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : درخصوص پلاک 19222 فرعی از 6556 اصلی  مفروز و مجزا شده از 10206 فرعی واقع در بخش 8 یزد به مالکیت سید مصطفی حکیمیان- با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)- احتراماً به پیوست مدارک درخصوص پلاک 19222 فرعی از 6556 اصلی  مفروز و مجزا شده از 10206 فرعی واقع در بخش 8 یزد به کدنوسازی 1-20-8-45-1 به مالکیت سید مصطفی حکیمیان به حضور ایفاد، خواهشمند است دستورات مقتضی صادر فرمایید. سید علیرضا رسولی– سرپرست سازمان»

 

موضوع در صحن علنی شورا مطرح، با عنایت به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون نظارت، تلفیق و حقوقی با حضور مشاورین، مسئولین و کارشناسان مربوطه و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق و رأی گیری بعمل آمده بصورت علنی، نامه فوق مستند به اجزاء 1 و 5 از بند "د" ماده ۱ آئين نامه اجرايي قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و بند اول از پاسخ شوراي عالي استان‌ها به استعلام شوراي اسلامي شهر يزد (موضوع نامه شماره 981002643 مورخ 98/7/3)، باتوجه به بررسي مستندات و عكس هاي هوايي و اينكه بصورت ميانگين در هر 16 متر مربع بیش از يك درخت وجود دارد، باغ تشخیص داده شد.

 

 

 

 

از مجموع 11 رأی : 9  موافق (سفید- آزادی -عامری -قمی - عباسی-نیکنام - ابوترابی -شایق– کاشفی زاده)   2 ممتنع (جورابی -پاک نژاد )

 

 

 
ردیف

دستور جلسه

نظرکمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

3

پرونده مربوط به آمنه محسن زاده

نظارت -  در خصوص پرونده آمنه محسن زاده با توجه به بررسي مستندات و گزارش ارسالي و عكس هاي هوايي و اينكه در هر 25متر مربع بيش از يك درخت وجود دارد مشمول عنوان باغ مي گردد. لازم به ذكر است كدهاي نوسازي 4-27-36-47 و 48 و 11 مي بايست بصورت جداگانه مطرح و بررسي گردد.

            134

1400/2/28

خلاصه مفید مذاکرات :  باتوجه به بررسي عكس هاي هوايي و اينكه بصورت ميانگين  در هر 25متر مربع بيش از يك درخت وجود دارد مشمول عنوان باغ مي گردد.

 

 

3.نامه شماره 1400/2/27-401501820 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 1400/2/27-401000673  :

 

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : درخصوص پلاک 3663 اصلی  واقع در بخش 4 یزد به مالکیت آمنه محسن زاده- با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)- احتراماً به پیوست مدارک درخصوص پلاک 3663 اصلی  واقع در بخش 4 یزد به کدنوسازی 4-27-36-56 به مالکیت آمنه محسن زاده به حضور ایفاد، خواهشمند است دستورات مقتضی صادر فرمایید. سید علیرضا رسولی– سرپرست سازمان»

 

موضوع در صحن علنی شورا مطرح، با عنایت به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون نظارت، تلفیق و حقوقی با حضور مشاورین، مسئولین و کارشناسان مربوطه و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق و رأی گیری بعمل آمده بصورت علنی، نامه فوق مستند به اجزاء 1 و 5 از بند "د" ماده ۱ آئين نامه اجرايي قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و بند اول از پاسخ شوراي عالي استان‌ها به استعلام شوراي اسلامي شهر يزد (موضوع نامه شماره 981002643 مورخ 98/7/3)، با توجه به بررسي مستندات و گزارش ارسالي و عكس هاي هوايي و اينكه در هر 25متر مربع بيش از يك درخت وجود دارد باغ تشخیص داده شد.

لازم به ذكر است كدهاي نوسازي   4-27-36-47و 48 و 11  مي بايست بصورت جداگانه مطرح و بررسي گردد.

از مجموع 8 رأی : 8  موافق (سفید- آزادی -عامری  -نیکنام - ابوترابی -شایق– کاشفی زاده -پاک نژاد)  

 

 
ردیف

دستور جلسه

نظرکمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

4

پرونده مربوط به نعیمه باغشاهی

نظارت -  در خصوص پرونده نعيمه باغشاهي با توجه به بررسي مستندات و گزارش ارسالي و عكس هاي هوايي و اينكه در هر 25 متر مربع بيش از يك درخت وجود دارد مشمول عنوان باغ مي گردد. لازم به ذكر است كدهاي نوسازي 4-27-36-47 و 48 و 11 مي بايست بصورت جداگانه مطرح و بررسي گردد.

            134

1400/2/28

خلاصه مفید مذاکرات :  باتوجه به بررسي عكس هاي هوايي و اينكه بصورت ميانگين  در هر 25 متر مربع بيش از يك درخت وجود دارد مشمول عنوان باغ مي گردد.

 

 

4.نامه شماره 1400/2/27-401501821 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 1400/2/27-401000674  :

 

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : درخصوص پلاک 3663 اصلی  واقع در بخش 4 یزد به مالکیت نعیمه باغشاهی- با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)- احتراماً به پیوست مدارک درخصوص پلاک 3663 اصلی  واقع در بخش 4 یزد به کدنوسازی 1-27-36-55 به مالکیت نعیمه باغشاهی به حضور ایفاد، خواهشمند است دستورات مقتضی صادر فرمایید. سید علیرضا رسولی– سرپرست سازمان»

 

موضوع در صحن علنی شورا مطرح، با عنایت به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون نظارت، تلفیق و حقوقی با حضور مشاورین، مسئولین و کارشناسان مربوطه و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق و رأی گیری بعمل آمده بصورت علنی، نامه فوق مستند به اجزاء 1 و 5 از بند "د" ماده ۱ آئين نامه اجرايي قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و بند اول از پاسخ شوراي عالي استان‌ها به استعلام شوراي اسلامي شهر يزد (موضوع نامه شماره 981002643 مورخ 98/7/3)، با توجه به بررسي مستندات و گزارش ارسالي و عكس هاي هوايي و اينكه در هر 25متر مربع بيش از يك درخت وجود دارد باغ تشخیص داده شد.

لازم به ذكر است كدهاي نوسازي   4-27-36-47و 48 و 11  مي بايست بصورت جداگانه مطرح و بررسي گردد.

از مجموع 8 رأی : 8  موافق (سفید- آزادی -عامری  -نیکنام - ابوترابی -شایق– کاشفی زاده -پاک نژاد)  

 

 

 

 

 
ردیف

دستور جلسه

نظرکمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

5

پرونده مربوط به نعیمه باغشاهی

نظارت -  در خصوص پرونده نعيمه باغشاهي با توجه به بررسي مستندات و گزارش ارسالي و عكس هاي هوايي و اينكه در هر 25 متر مربع بيش از يك درخت وجود دارد مشمول عنوان باغ مي گردد.

 لازم به ذكر است كدهاي نوسازي 4-27-36-47 و 48 و 11 مي بايست بصورت جداگانه مطرح و بررسي گردد.

            134

1400/2/28

خلاصه مفید مذاکرات :  باتوجه به بررسي عكس هاي هوايي و اينكه بصورت ميانگين  در هر 25 متر مربع بيش از يك درخت وجود دارد مشمول عنوان باغ مي گردد.

 

5.نامه شماره 1400/2/27-401501828 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 1400/2/27-401000681  :

 

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : درخصوص پلاک 3663 اصلی  واقع در بخش 4 یزد به مالکیت نعیمه باغشاهی- با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)- احتراماً به پیوست مدارک درخصوص پلاک 3663 اصلی  واقع در بخش 4 یزد به کدنوسازی 4-27-36-54 به مالکیت نعیمه باغشاهی به حضور ایفاد، خواهشمند است دستورات مقتضی صادر فرمایید. سید علیرضا رسولی– سرپرست سازمان»

 

موضوع در صحن علنی شورا مطرح، با عنایت به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون نظارت، تلفیق و حقوقی با حضور مشاورین، مسئولین و کارشناسان مربوطه و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق و رأی گیری بعمل آمده بصورت علنی، نامه فوق مستند به اجزاء 1 و 5 از بند "د" ماده ۱ آئين نامه اجرايي قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و بند اول از پاسخ شوراي عالي استان‌ها به استعلام شوراي اسلامي شهر يزد (موضوع نامه شماره 981002643 مورخ 98/7/3)، با توجه به بررسي مستندات و گزارش ارسالي و عكس هاي هوايي و اينكه در هر 25متر مربع بيش از يك درخت وجود دارد باغ تشخیص داده شد.

لازم به ذكر است كدهاي نوسازي   4-27-36-47و 48 و 11  مي بايست بصورت جداگانه مطرح و بررسي گردد.

از مجموع 8 رأی : 8  موافق (سفید- آزادی -عامری  -نیکنام - ابوترابی -شایق– کاشفی زاده -پاک نژاد)  

 

 

 

 

 
ردیف

دستور جلسه

نظرکمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

6

پرونده مربوط به سید حمیدرضا میرباقری

نظارت -  در خصوص پرونده سيد حميدرضا ميرباقري با توجه به بررسي مستندات و گزارش ارسالي و عكس هاي هوايي و اينكه در هر 25متر مربع بيش از يك درخت وجود دارد مشمول عنوان باغ مي گردد. لازم به ذكر است كدهاي نوسازي 4-27-36-47 و 48 و 11 مي بايست بصورت جداگانه مطرح و بررسي گردد.

            134

1400/2/28

خلاصه مفید مذاکرات :  باتوجه به بررسي عكس هاي هوايي و اينكه بصورت ميانگين  در هر 25 متر مربع بيش از يك درخت وجود دارد مشمول عنوان باغ مي گردد.

 

 

6.نامه شماره 1400/2/27-401501822 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 1400/2/27-401000675  :

 

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : درخصوص پلاک 3663 اصلی  واقع در بخش 4 یزد به مالکیت سید حمیدرضا میرباقری- با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)- احتراماً به پیوست مدارک درخصوص پلاک 3663 اصلی  واقع در بخش 4 یزد به کدنوسازی 4-27-36-50 به مالکیت سید حمیدرضا میرباقری به حضور ایفاد، خواهشمند است دستورات مقتضی صادر فرمایید. سید علیرضا رسولی– سرپرست سازمان»

 

موضوع در صحن علنی شورا مطرح، با عنایت به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون نظارت، تلفیق و حقوقی با حضور مشاورین، مسئولین و کارشناسان مربوطه و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق و رأی گیری بعمل آمده بصورت علنی، نامه فوق مستند به اجزاء 1 و 5 از بند "د" ماده ۱ آئين نامه اجرايي قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و بند اول از پاسخ شوراي عالي استان‌ها به استعلام شوراي اسلامي شهر يزد (موضوع نامه شماره 981002643 مورخ 98/7/3)، با توجه به بررسي مستندات و گزارش ارسالي و عكس هاي هوايي و اينكه در هر 25متر مربع بيش از يك درخت وجود دارد باغ تشخیص داده شد.

لازم به ذكر است كدهاي نوسازي   4-27-36-47و 48 و 11  مي بايست بصورت جداگانه مطرح و بررسي گردد.

از مجموع 8 رأی : 8  موافق (سفید- آزادی -عامری  -نیکنام - ابوترابی -شایق– کاشفی زاده -پاک نژاد)  

 
ردیف

دستور جلسه

نظرکمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

7

پرونده مربوط به محمد صادقی

نظارت -  در خصوص پرونده محمد صادقي با توجه به بررسي مستندات و گزارش ارسالي و عكس هاي هوايي و اينكه در هر 25متر مربع بيش از يك درخت وجود دارد مشمول عنوان باغ مي گردد. لازم به ذكر است كدهاي نوسازي 4-27-36-47 و 48 و 11 مي بايست بصورت جداگانه مطرح و بررسي گردد..

            134

1400/2/28

خلاصه مفید مذاکرات :  باتوجه به بررسي عكس هاي هوايي و اينكه بصورت ميانگين  در هر 25 متر مربع بيش از يك درخت وجود دارد مشمول عنوان باغ مي گردد.

 

 

7.نامه شماره 1400/2/27-401501823 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 1400/2/27-401000676  :

 

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : درخصوص پلاک 3663 اصلی  واقع در بخش 4 یزد به مالکیت محمد صادقی- با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)- احتراماً به پیوست مدارک درخصوص پلاک 3663 اصلی  واقع در بخش 4 یزد به کدنوسازی 4-27-36-49 به مالکیت محمد صادقی به حضور ایفاد، خواهشمند است دستورات مقتضی صادر فرمایید. سید علیرضا رسولی– سرپرست سازمان»

 

موضوع در صحن علنی شورا مطرح، با عنایت به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون نظارت، تلفیق و حقوقی با حضور مشاورین، مسئولین و کارشناسان مربوطه و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق و رأی گیری بعمل آمده بصورت علنی، نامه فوق مستند به اجزاء 1 و 5 از بند "د" ماده ۱ آئين نامه اجرايي قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و بند اول از پاسخ شوراي عالي استان‌ها به استعلام شوراي اسلامي شهر يزد (موضوع نامه شماره 981002643 مورخ 98/7/3)، با توجه به بررسي مستندات و گزارش ارسالي و عكس هاي هوايي و اينكه در هر 25متر مربع بيش از يك درخت وجود دارد باغ تشخیص داده شد.

لازم به ذكر است كدهاي نوسازي   4-27-36-47و 48 و 11  مي بايست بصورت جداگانه مطرح و بررسي گردد.

از مجموع 8 رأی : 8  موافق (سفید- آزادی -عامری  -نیکنام - ابوترابی -شایق– کاشفی زاده -پاک نژاد)  

 

 

 

 

 
ردیف

دستور جلسه

نظرکمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

8

پرونده مربوط به مریم دامکی علی آباد

نظارت -  در خصوص پرونده  مریم دامکی علی آباد با توجه به بررسي مستندات و گزارش ارسالي و عكس هاي هوايي و اينكه در هر 25متر مربع بيش از يك درخت وجود دارد مشمول عنوان باغ مي گردد. لازم به ذكر است كدهاي نوسازي 4-27-36-47 و 48 و 11 مي بايست بصورت جداگانه مطرح و بررسي گردد..

            134

1400/2/28

خلاصه مفید مذاکرات :  باتوجه به بررسي عكس هاي هوايي و اينكه بصورت ميانگين  در هر 25 متر مربع بيش از يك درخت وجود دارد مشمول عنوان باغ مي گردد.

 

 

8.نامه شماره 1400/2/27-401501824 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 1400/2/27-401000677  :

 

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : درخصوص پلاک 3663 اصلی  واقع در بخش 4 یزد به مالکیت مریم دامکی علی آباد - با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)- احتراماً به پیوست مدارک درخصوص پلاک 3663 اصلی  واقع در بخش 4 یزد به کدنوسازی 4-27-36-52 به مالکیت مریم دامکی علی آباد به حضور ایفاد، خواهشمند است دستورات مقتضی صادر فرمایید. سید علیرضا رسولی– سرپرست سازمان»

 

موضوع در صحن علنی شورا مطرح، با عنایت به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون نظارت، تلفیق و حقوقی با حضور مشاورین، مسئولین و کارشناسان مربوطه و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق و رأی گیری بعمل آمده بصورت علنی، نامه فوق مستند به اجزاء 1 و 5 از بند "د" ماده ۱ آئين نامه اجرايي قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و بند اول از پاسخ شوراي عالي استان‌ها به استعلام شوراي اسلامي شهر يزد (موضوع نامه شماره 981002643 مورخ 98/7/3)، با توجه به بررسي مستندات و گزارش ارسالي و عكس هاي هوايي و اينكه در هر 25متر مربع بيش از يك درخت وجود دارد باغ تشخیص داده شد.

لازم به ذكر است كدهاي نوسازي   4-27-36-47و 48 و 11  مي بايست بصورت جداگانه مطرح و بررسي گردد.

از مجموع 8 رأی : 8  موافق (سفید- آزادی -عامری  -نیکنام - ابوترابی -شایق– کاشفی زاده -پاک نژاد)  

 

 

 

 

 
ردیف

دستور جلسه

نظرکمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

9

پرونده مربوط به مجید بابائی

نظارت -  در خصوص پرونده   مجید بابائی با توجه به بررسي مستندات و گزارش ارسالي و عكس هاي هوايي و اينكه در هر 25متر مربع بيش از يك درخت وجود دارد مشمول عنوان باغ مي گردد. لازم به ذكر است كدهاي نوسازي 4-27-36-47 و 48 و 11 مي بايست بصورت جداگانه مطرح و بررسي گردد..

            134

1400/2/28

خلاصه مفید مذاکرات :  باتوجه به بررسي عكس هاي هوايي و اينكه بصورت ميانگين  در هر 25 متر مربع بيش از يك درخت وجود دارد مشمول عنوان باغ مي گردد.

 

 

9.نامه شماره 1400/2/27-401501825 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 1400/2/27-401000678  :

 

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : درخصوص پلاک 3663 اصلی  واقع در بخش 4 یزد به مالکیت مجید بابائی - با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)- احتراماً به پیوست مدارک درخصوص پلاک 3663 اصلی  واقع در بخش 4 یزد به کدنوسازی 4-27-36-53 به مالکیت مجید بابائی به حضور ایفاد، خواهشمند است دستورات مقتضی صادر فرمایید. سید علیرضا رسولی– سرپرست سازمان»

 

موضوع در صحن علنی شورا مطرح، با عنایت به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون نظارت، تلفیق و حقوقی با حضور مشاورین، مسئولین و کارشناسان مربوطه و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق و رأی گیری بعمل آمده بصورت علنی، نامه فوق مستند به اجزاء 1 و 5 از بند "د" ماده ۱ آئين نامه اجرايي قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و بند اول از پاسخ شوراي عالي استان‌ها به استعلام شوراي اسلامي شهر يزد (موضوع نامه شماره 981002643 مورخ 98/7/3)، با توجه به بررسي مستندات و گزارش ارسالي و عكس هاي هوايي و اينكه در هر 25متر مربع بيش از يك درخت وجود دارد باغ تشخیص داده شد.

لازم به ذكر است كدهاي نوسازي   4-27-36-47و 48 و 11  مي بايست بصورت جداگانه مطرح و بررسي گردد.

 

 

 

 

 

 

از مجموع 8 رأی : 8  موافق (سفید- آزادی -عامری  -نیکنام - ابوترابی -شایق– کاشفی زاده -پاک نژاد)  

 

 

 

 

 
ردیف

دستور جلسه

نظرکمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

10

پرونده مربوط به راحله ناصریان

نظارت -  در خصوص پرونده راحله ناصریان با توجه به بررسي مستندات و گزارش ارسالي و عكس هاي هوايي و اينكه در هر 25متر مربع بيش از يك درخت وجود دارد مشمول عنوان باغ مي گردد. لازم به ذكر است كدهاي نوسازي 4-27-36-47 و 48 و 11 مي بايست بصورت جداگانه مطرح و بررسي گردد..

            134

1400/2/28

خلاصه مفید مذاکرات :  باتوجه به بررسي عكس هاي هوايي و اينكه بصورت ميانگين  در هر 25 متر مربع بيش از يك درخت وجود دارد مشمول عنوان باغ مي گردد.

 

 

10.نامه شماره 1400/2/27-401501826 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 1400/2/27-401000679  :

 

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : درخصوص پلاک 3663 اصلی  واقع در بخش 4 یزد به مالکیت راحله ناصریان - با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)- احتراماً به پیوست مدارک درخصوص پلاک 3663 اصلی  واقع در بخش 4 یزد به کدنوسازی 4-27-36-51 به مالکیت راحله ناصریان به حضور ایفاد، خواهشمند است دستورات مقتضی صادر فرمایید. سید علیرضا رسولی– سرپرست سازمان»

 

موضوع در صحن علنی شورا مطرح، با عنایت به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون نظارت، تلفیق و حقوقی با حضور مشاورین، مسئولین و کارشناسان مربوطه و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق و رأی گیری بعمل آمده بصورت علنی، نامه فوق مستند به اجزاء 1 و 5 از بند "د" ماده ۱ آئين نامه اجرايي قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و بند اول از پاسخ شوراي عالي استان‌ها به استعلام شوراي اسلامي شهر يزد (موضوع نامه شماره 981002643 مورخ 98/7/3)، با توجه به بررسي مستندات و گزارش ارسالي و عكس هاي هوايي و اينكه در هر 25متر مربع بيش از يك درخت وجود دارد باغ تشخیص داده شد.

لازم به ذكر است كدهاي نوسازي   4-27-36-47و 48 و 11  مي بايست بصورت جداگانه مطرح و بررسي گردد.

 

 

 

 

از مجموع 8 رأی : 8  موافق (سفید- آزادی -عامری  -نیکنام - ابوترابی -شایق– کاشفی زاده -پاک نژاد) 

 

 
ردیف

دستور جلسه

نظرکمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

11

پرونده مربوط به مجتبی یزدانی

نظارت -  در خصوص پرونده  مجتبی یزدانی با توجه به بررسي مستندات و گزارش ارسالي و عكس هاي هوايي و اينكه در هر 25متر مربع بيش از يك درخت وجود دارد مشمول عنوان باغ مي گردد. لازم به ذكر است كدهاي نوسازي 4-27-36-47 و 48 و 11 مي بايست بصورت جداگانه مطرح و بررسي گردد..

            134

1400/2/28

خلاصه مفید مذاکرات :  باتوجه به بررسي عكس هاي هوايي و اينكه بصورت ميانگين  در هر 25 متر مربع بيش از يك درخت وجود دارد مشمول عنوان باغ مي گردد.

 

11.نامه شماره 1400/2/27-401501827 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 1400/2/27-401000680  :

 

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : درخصوص پلاک 3663 اصلی  واقع در بخش 4 یزد به مالکیت مجتبی یزدانی - با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)- احتراماً به پیوست مدارک درخصوص پلاک 3663 اصلی  واقع در بخش 4 یزد به کدنوسازی 4-27-36-9 به مالکیت مجتبی یزدانی به حضور ایفاد، خواهشمند است دستورات مقتضی صادر فرمایید. سید علیرضا رسولی– سرپرست سازمان»

 

موضوع در صحن علنی شورا مطرح، با عنایت به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون نظارت، تلفیق و حقوقی با حضور مشاورین، مسئولین و کارشناسان مربوطه و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق و رأی گیری بعمل آمده بصورت علنی، نامه فوق مستند به اجزاء 1 و 5 از بند "د" ماده ۱ آئين نامه اجرايي قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و بند اول از پاسخ شوراي عالي استان‌ها به استعلام شوراي اسلامي شهر يزد (موضوع نامه شماره 981002643 مورخ 98/7/3)، با توجه به بررسي مستندات و گزارش ارسالي و عكس هاي هوايي و اينكه در هر 25متر مربع بيش از يك درخت وجود دارد باغ تشخیص داده شد.

لازم به ذكر است كدهاي نوسازي   4-27-36-47و 48 و 11  مي بايست بصورت جداگانه مطرح و بررسي گردد.

 

 

 

 

 

از مجموع 8 رأی : 8  موافق (سفید- آزادی -عامری  -نیکنام - ابوترابی -شایق– کاشفی زاده -پاک نژاد)  

 

 

 
ردیف

دستور جلسه

نظرکمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

12

پرونده مربوط به محبوبه وثوقی

نظارت - در خصوص پرونده محبوبه وثوقي با توجه به بررسي مستندات و گزارش ارسالي و عكس هاي هوايي ، اين شورا بر مصوبه قبلي خود (بند يك صورتجلسه 303 مورخ 99/12/13) تأكيد دارد.

            125

99/12/12

خلاصه مفید مذاکرات :   با توجه به بررسي مستندات و گزارش ارسالي و عكس هاي هوايي ، اين شورا بر مصوبه قبلي خود (بند يك صورتجلسه 303 مورخ 99/12/13) تأكيد دارد.

 

 

 

 

12.نامه شماره 1400/1/31-401500869 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 1400/1/31-401000292  :

 

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : عطف به نامه شماره 401000096 مورخ 1400/1/18 - با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)- احتراماً عطف به نامه شماره 401000096 مورخ 1400/1/18 در خصوص پلاک 309 فرعی از 6334 اصلی 5 مفروز و مجزا شده واقع در بخش 8 یزد به مالکیت محبوبه وثوقی به استحضار می‌رساند، با توجه به اینکه پرونده پلاک مذکور توسط شورای اسلامی شهر به کارشناسی رسمی دادگستری جهت کارشناسی ارجاع گردیده و کارشناس رسمی دادگستری محدوده پلاک مادر را مشخص ننموده است، خواهشمند است پرونده مجدداً توسط شورا به همان کارشناس ارجاع تا در خصوص محدوده پلاک مادر اتخاذ تصمیم گردد. سید علیرضا رسولی– سرپرست سازمان»

 

موضوع در صحن علنی شورا مطرح، با عنایت به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون نظارت، تلفیق و حقوقی با حضور مشاورین، مسئولین و کارشناسان مربوطه و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق و رأی گیری بعمل آمده بصورت علنی، نامه فوق مستند به اجزاء 1 و 5 از بند "د" ماده ۱ آئين نامه اجرايي قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و بند اول از پاسخ شوراي عالي استان‌ها به استعلام شوراي اسلامي شهر يزد (موضوع نامه شماره 981002643 مورخ 98/7/3)، با توجه به بررسي مستندات و گزارش ارسالي و عكس هاي هوايي ، اين شورا بر مصوبه قبلي خود (بند يك صورتجلسه 303 مورخ 99/12/13) تأكيد دارد.

 

 

 

از مجموع 8 رأی : 8  موافق (سفید- آزادی -عامری  -نیکنام - ابوترابی -شایق– کاشفی زاده -پاک نژاد)  

 

 

 

 

 

 
ردیف

دستور جلسه

نظرکمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

13

پرونده مربوط به مجید منصوری

نظارت - در خصوص پرونده مجید منصوری با توجه به نظر کارشناسان محترم دادگستری و عدم وجود مستحدثات و بررسی مستندات و عکس های هوایی و اینکه در هر 25 مترمربع کمتر از یک درخت وجود دارد مشمول عنوان باغ نمی گردد.

            133

1400/2/20

خلاصه مفید مذاکرات :    با توجه به نظر کارشناسان محترم دادگستری و عدم وجود مستحدثات و بررسی مستندات و عکس های هوایی و اینکه در هر 25 مترمربع کمتر از یک درخت وجود دارد مشمول عنوان باغ نمی گردد.

 

 

 

 

13.نامه شماره 99/9/25-991510211 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 99/9/25-991003862  :

 

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : درخصوص پلاک 178 فرعی 5 فرعی 6334 اصلی واقع در بخش 8 یزد به مالکیت مجید منصوری - با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)- احتراماً به پیوست مدارک درخصوص پلاک 178 فرعی 5 فرعی 6334 اصلی واقع در بخش 8 یزد به کدنوسازی 1-42-6-111-1 به مالکیت مجید منصوری به حضور ایفاد، خواهشمند است دستورات مقتضی صادر فرمایید. سید علیرضا رسولی– سرپرست سازمان»

 

موضوع در صحن علنی شورا مطرح، با عنایت به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون نظارت، تلفیق و حقوقی با حضور مشاورین، مسئولین و کارشناسان مربوطه و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق و رأی گیری بعمل آمده بصورت علنی، نامه فوق مستند به اجزاء 1 و 5 از بند "د" ماده ۱ آئين نامه اجرايي قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و بند اول از پاسخ شوراي عالي استان‌ها به استعلام شوراي اسلامي شهر يزد (موضوع نامه شماره 981002643 مورخ 98/7/3)، با توجه به  عدم وجود مستحدثات و بررسی مستندات و عکس های هوایی و اینکه در هر 25 مترمربع کمتر از یک درخت وجود دارد و همچنین نظر کارشناسان محترم دادگستری و توضیحات حضوری احدی از ایشان در جلسه علنی شورا ، مشمول عنوان باغ نمی گردد.

 

 

 

از مجموع 11 رأی : 6  موافق (سفید- آزادی -عامری -قمی - جورابی -پاک نژاد )   3مخالف (عباسی-نیکنام - ابوترابی) 2 ممتنع (شایق– کاشفی زاده)

 

 

 

 
ردیف

         دستور جلسه

           نظرکمیسیون ذیربط

شماره جلسه

تاریخ جلسه

14

معرفی نماینده کمیته منظر شهری یزد

-

-

                   -

خلاصه مفید مذاکرات : ضرورت معرفی یک نماینده شورا جهت حضور در کمیته ساماندهی منظر شهری برابر دستورالعمل های ابلاغی

 

 

14.نامه شماره 1400/2/22-400006518 شهرداری‌ یزد ثبت‌ دبیرخانه‌ شورا به شماره 1400/2/22-401000606 :

« شورای محترم اسلامی شهر یزد - موضوع: معرفی نماینده کمیته منظر شهری یزد - با سلام و صلوات بر محمدوآل محمد (ص)- احتراماً با توجه به نامه معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد به شماره 1400/1/17-6461 (اندیکاتور شهرداری به شماره 400001129 کپی پیوست) با موضوع ابلاغ دستورالعمل نحوه تشکیل و مدیریت کمیته‌های ساماندهی منظر شهری و در راستای مفاد نامه 1399/12/27-57053رئیس محترم سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به موازات مصوبه 1387/9/25 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری یزد در نظر دارد بر مبنای وظایف و اختیارات قانونی نسبت به تشکیل و مدیریت «کمیته ساماندهی منظر شهری یزد» اقدام نماید. بدین لحاظ بر اساس مفاد بند یک ماده 4 دستورالعمل ابلاغی مذکور متمنی است دستور فرمایید نماینده مسلط و تام‌الاختیار آن مجموعه (طبق شرایط ذکر شده در بند مذکور) جهت تشکیل اولین جلسه هماهنگی حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ 1400/2/30 به معاونت معماری و شهرسازی شهرداری یزد معرفی گردد. جمال الدین عزیزی- شهردار یزد»

 

 

موضوع درصحن علنی شورامطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق و رأی‌گیری بعمل آمده بصورت علنی، آقای عباسی بعنوان نماینده شورا جهت حضور در آن کمیته تعیین و انتخاب گردید.

 

 

 

از مجموع 10 رأی : 9  موافق (سفید- آزادی -عامری -قمی - شایق – جورابی– کاشفی زاده- عباسی-نیکنام)   1مخالف (پاک نژاد)

 

 

 

           جلسه با ذکر صلوات در ساعت  10:45  خاتمه یافت.