صورتجلسه دويست و يازدهمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

صورتجلسه دويست و يازدهمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 دويست و يازدهمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت 19 روزيكشنبه مورخ20/11/87 با حضوركلية اعضاء تشكیل گرديد :
 باعنايت به درخواست آقاي ريسمانيان (مديرعامل سازمان همياري شهرداريها ) وبا حضورآقاي ميرسعيدي(معاونت امور عمراني استانداري)،آقاي فروغي نسب (مديركل امور شهري استانداري) ، آقاي ميروكيلي(شهردار يزد) پيرامون وضعيت فعلي پايانه مسافربري يزد بحث وتبادل نظربعمل آمد.
 درابتدا رياست شورا ضمن گراميداشت سي امين سالگرد پيروزي شكوهمندانقلاب اسلامي وهمچنين عرض خيرمقدم به ميهمانان ارجمندتأكيد نمود با همت وتلاش مسئولين استان وتعامل وهمكاري دستگاههاي مربوطه هرچه زودتر شاهد افتتاح وبهره برداري پايانه مسافربري باشيم . سپس آقاي ميرسعيدي(معاونت امور عمراني استانداري)ضمن عرض تبريك ايام ا... مبارك دهه فجر توضيحاتي را درخصوص اقدامات وفعاليتهاي انجام شده پيرامون مصوبات سفردور اول رياست محترم جمهوري به استان دارالعباده يزد ازجمله پروژه راه آهن يزد به شيراز ، انتقال خط دوم آب به يزد كه با حضور خبرنگاران واصحاب رسانه كه توسط دفتر رياست محترم جمهوري به يزد سفر نموده بودند ارائه نمود ودر ادامه درخصوص پايانه مسافربري يزد اظهارداشت : با توجه به پيگيري هاي بعمل آمده دررابطه با وام مصوب شده درسفر مقام معظم رهبري به يزد تاكنون مبالغي دراين زمينه پرداخت شده است ودرحال حاضر تعامل وهمكاري ساير دستگاههاي ذيربط ازجمله شركت گاز ، شركت آب وفاضلاب ،اداره برق وغيره را مي طلبد تا با هماهنگي بيشتر با شهرداري نسبت به برطرف نمودن مشكلات جهت راه اندازي و بهره برداري هرچه سريعتر آن پايانه با تمام امكانات وتجهيزات جهت خدمات رساني مطلوب وشايسته به شهروندان وهموطنان ارائه نمود.
 وي درادامه درخصوص سهميه شهرداري يزد جهت جذب نيروي متخصص وكارآمد ازطريق برگزاري آزمون درسال آينده توضيحاتي ارائه نمود ودرپايان از شوراي اسلامي شهردرخواست نمود تادرتنظيم بودجه سال 88 شهرداري پروژه هاي عمراني شهري ،آسفالت معابر وكوچه هاي سطح شهريزدپيش بيني هاي لازم درجهت تأمين اعتبار آن مدنظر قرارگيرد .
 درادامه آقاي ريسمانيان (مديرعامل سازمان همياري شهرداريها) درخصوص فعاليتها واقدامات انجام شده وهمچنين مطالبات آن سازمان از شهرداري درپايانه مسافربري توضيحاتي ارائه نمود.درپايان آقاي فقيه خراساني ضمن ابراز گلايه به مسئولين استان بدليل دعوت ننمودن اعضاي شوراي اسلامي شهر جهت ارائه نقطه نظرات ، پيشنهادات ودرخواست ها ومشكلات مردمي درسفرمقام معظم رهبري وهمچنين سفر اول رياست محترم جمهوري به يزد پيشنهاد نمود تا همچون ساير استانهاي كشور مسئولين استان با اعضاي شوراي اسلامي شهركه بعنوان نمايندگان ومنتخبين مردم هستند هماهنگي هاي لازم بعمل آورند . سپس طبق دستوركارجلسه رويكردها وپيشنهادهاي هر يك از اعضاي شورا درخصوص بودجه پيشنهادي سال 88 شهرداري بشرح ذيل بحث وتبادل نظر بعمل آمد.
-         صرفه جويي درتدوين وتنظيم بودجه سال 88 شهرداري دركليه امور منظور گردد.
-         دفع آبهاي سطحي درخيابانها ومعابر سطح شهر وهمچنين حفر چاههاي جذبي هنگام بارندگي
-         استفاده بهينه از امكانات موجود در شهرداري درجهت بالابردن درآمد
-         درتنظيم بودجه سال 88 شهرداري رديف فروش زمين واملاك نسبت به سال 87 تعديل شود.
-     افزايش بودجه دربافت قديم يزدجهت جبران سالهاي گذشته  بخصوص رسيدگي به عمق محلات، مخروبه هاي جرم خيز و اصلاح وتعريض گذرورفع خطروهمچنين آسفالت وروكش آسفالت كوچه ها ومعابر
-         دربودجه سال 88 شهرداي رديف فرهنگي پيش بيني شود .
-         منابع درآمدي جديد وهمچنين منابع درآمد فراموش شده مدنظر قرار گيرد .
-         پروژه هاي عمراني بزرگ درسطح شهر اعتبارات آن دربودجه سال 88 شهرداري پيش بيني گردد.
-         جذب اعتبارات دولتي واستاني وهمچنين تسهيلات بانكي دربودجه لحاظ گردد.
-         عدم تملك زمينها وپلاكهايي كه درطرحهاي عمراني سال 88 شهرداري نمي باشد.
-         تخصيص اعتبارات مناسب جهت مبلمان شهري وزيبا سازي شهر
-         تخصيص اعتبارات لازم در جهت وصول چكهاي برگشتي ومعوقه
-         درجهت درآمدزدايي بيشتر نوع كار وفضاي كاري مناسب تعريف شود .
-         تقليل كمك شهرداري به سازمانهاي وابسته واخذ برنامه هاي كاري از سوي مديران عامل
-         اعتبارات به صورت شناور درنظر گرفته شود.
-         تفويض اختيارات بيشتربه شهرداران مناطق
-         ايجاد بستر مناسب جهت گسترش مشاركت درشهرداري
-         فروش اوراق مشاركت
-         تخصيص اعتبارات لازم درجهت ادغام شهرداري حميديا وشاهديه    
-         بازسازي وفعال نمودن پارك هاي درون محله اي
-         برگزاري دوره هاي آموزشي براي كاركنان وآموزش شهروندي
-         ساماندهي اماكن تاريخي بويژه مسجد جامع وتأمين پاركينگ آن با توجه به ضرورت
-         پيش بيني اعتبارات لازم درجهت استخدام كاركنان جديد
-         برقراري سيستم اتوماسيون اداري وشهرسازي(IT )درمناطق سه گانه شهرداري
-         ايجاد درآمدهاي پايدار  
-         بهبود وضعيت ترافيك ونصب سيستم كنترل هوشمند
-         تنظيم بودجه منطقي مناسب با بودجه سالهاي 87و86
-         تفكيك بودجه هاي ديون مربوط به سالهاي گذشته
-         تأسيس واحد زمين درشهرداري يا سازمانهاي وابسته
-         پيش بيني اعتبارات لازم درجهت تكميل پروژه هاي نيمه تمام ،آزاد سازي و اجراء شبكه هاي مصوب سالهاي گذشته
-         پيش بيني اعتبارات لازم جهت تهيه طرحهاي عمده مورد نياز شهر
-         پيش بيني اعتبارات لازم درخصوص خريد ماشين آلات مورد نياز
  
جلسه باذكرصلوات در ساعت 10/22 خاتمه يافت.