صورتجلسه دويست و هفتمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

صورتجلسه دويست و هفتمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 دويست و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 7صبح روز چهارشنبه مورخ9/11/87 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد :
درابتدا پيرو هماهنگيهاي بعمل آمده قبلي با حضورآقاي ميروكيلي(شهردارمحترم )، آقاي دشتي (كارشناس درآمدشهرداري) بخشهاي باقيمانده تعرفه عوارض وبهاي خدمات سال 88 شهرداري ازجمله عوارض حق بيمه ، بهاي خدمات پسماند اتباع بيگانه ، عوارض فروشندگان مواد دخاني بويژه دراماكن تاريخي وفروشندگان صنايع دستي بررسي ومورد بحث وتبادل نظر صورت گرفت .
 درادامه توصيه ها وتكاليف تعيين شده از سوي شورا براي شهرداري مبني بر تشكيل وبرگزاري يك دوره كلاس آموزشي براي كاركنان واحد هاي درآمد مناطق سه گانه وناحيه تاريخي وسازمانهاي وابسته وهمچنين نحوه اطلاع رساني تعرفه عوارض وبهاي خدمات سال 88 شهرداري ازطريق سايت شورا وشهرداري وتابلوهاي اعلانات در مناطق شهرداري ، بيلبوردهاي سطح شهر ونشريه يزد آوا ونصب نرم افزار مربوطه روي تلفن همراه وغيره قرائت ومورد بررسي قرار گرفت.
 سپس رياست شورا ازكليه اعضاي شورا ،كارشناسان شهرداري،مشاورين شورا وتمامي كساني كه به نوعي درجهت بررسي وتصويب عوارض وبهاي خدمات سال 88 شهرداري اين شورا راياري نمودندتقديروتشكر نمود.
 در ادامه جلسه هريك از اعضاي شورا ديدگاهها ونقطه نظرات خودرا پيرامون بررسي بودجه پيشنهادي سال 88 شهرداري با تشكيل كارگروههاي مختلف وهمچنين استفاده از تجارب مشاورين ،كارشناسان مربوطه وبا حضور شهرداران مناطق وناحيه تاريخي بحث وتبادل نظر بعمل آمد. 
 
جلسه باذكرصلوات در ساعت 15/10خاتمه يافت.