صورتجلسه دويست و بيست و هشتمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهر يزد

صورتجلسه دويست و بيست و هشتمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
 دويست وبيست وهشتمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت30/16 روزجمعه  مورخ21/1/88 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
 در ابتدا رياست شورا روز ملي فناوري هسته اي وتكميل شدن چرخه فناوري وانرژي هسته اي توسط دانشمندان ايراني را به هموطنان تبريك وتهنيت عرض نمود واز خداوند متعال عزت وسربلندي ميهن عزيز اسلامي را خواستار شد سپس فرارسيدن سالروز شهادت آيت ا... سيد محمد باقر صدر وخواهر ايشان (بنت الهدي) وهمچنين فرارسيدن سالروز شهادت امير سرافراز اسلام شهيد علي صياد شيرازي را به آقا امام زمان (عج) ونائب برحقش مقام معظم رهبري وملت شهيد پرور ايران تسليت عرض نمود . درادامه طبق دستور كار جلسه وبا توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده وبا حضور آقاي اميري (كفيل شهردار يزد)، آقاي جوكار( معاونت اداري مالي ) ، آقاي مجيدي (مدير مالي)، آقاي اقبالي (مشاور شورا) ، بخشهاي ديگري از بودجه پيشنهادي سال 88 شهرداري از جمله وظيفه خدمات اداري ، مزايا وفوق العاده وكمك ها ، خدمات قراردادي وغيره مورد بررسي وبحث وتبادل نظر قرار گرفت كه  مقررگرديد بودجه پيشنهادي سال 88 شهرداري جهت اصلاحات ورديف هاي عملكردي برمبناي بودجه تحقق يافته سال 87 ومطابقت دادن آن با رديف هاي پيشنهادي سال 88 به شهرداري عودت تا نسبت به تفكيك رديف هاي پرداخت حقوق ومزاياي كاركنان حوزه معاونت امور عمراني ، اداره طرحها واداره نظارت فني و..... ازاعتبارات عمراني به جاري وهمچنين به پيوست ليست كامل تعداد كاركنان شهرداري (كارمند – كارگر) رسمي وقرار دادي وغيره به همراه گزارشات لازم مبني بر افزايش منطقي حقوق ومزايا برابر مصوبات دولت بصورت 12 ماهه جهت بررسي وتصميم گيري به شورا تقديم نمايند . 
 
جلسه باذكرصلوات در ساعت 19خاتمه يافت.